SHA-2

en algoritm för beräkning av kondensat (hashar) avsedd för krypterad datakommunikation. – SHA‑2 ska med början 2016 ersätta föregångaren SHA‑1 i protokollet HTTPS, som används för säker kommunikation på webben. SHA‑1, som är från 1973, anses inte längre säker. SHA‑2 är från 2001 och har utvecklats av NSA. Algoritmen anses säker för överskådlig framtid. – Övergången till SHA‑2 har stött på problem, eftersom många kontokortläsare och annan utrustning för betalningar och uttag använder SHA‑1 och inte kan uppgraderas utan höga kostnader. (Läs också om SHA och SHA‑3.)

[kryptering] [matematik] [ändrad 10 april 2020]