soap

simple object access protocol. Ett protokoll som tillåter olika slags program att kommunicera via webben, oavsett operativsystem och programspråk. Med Soap ska man till exempel relativt enkelt få ett Corba-baserat system att utbyta information med ett dcom-system. Soap är baserat på xml och har utvecklats i samarbete mellan bland annat IBM, Lotus och Microsoft.