systemtest

eller systemtestning – testning av ett system som är färdigt för leverans. Systemtestning görs som black box testing, det vill säga att testaren granskar inte källkoden, utan undersöker om systemet beter sig som förväntat under olika betingelser. – Det finns ett stort antal deltest som brukar ingå i systemtest. Man testar bland annat:

– Se också smoke testing och sanity check. – På engelska system test, system testing.

[systemutveckling] [ändrad 15 oktober 2018]