webRTC

(web real-time communication) – system för kommunikation mellan användare genom webbläsare, till exempel röst­­samtal och videosamtal. WebRTC är ett programmeringsgränssnitt (API), alltså en standard för hur man för vissa funktioner skriver kod för vissa ändamål som fungerar oberoende av till exempel operativsystem. – WebRTC har varit under arbete sedan 2011, och ses som ett rullande projekt. Bakom pro­jektet står inter­­nets tekniska ledningsgrupp IETF och webbens lednings­­grupp W3C. Projektet drivs av Google, Mozilla och Opera. WebRTC har integrerats i de företagens webbläsare. Apple och Microsoft har också anammat webRTC. – Se webrtc.org.

[förkortningar på W] [telefoni] [webben] [ändrad 22 november 2017]

Dagens ord: 2013-07-23