wrapper

– omslag, förpackning, adapter – inom it:

  1. – omgivande eller inledande tecken som http:// i webbadresser eller vinkelparentes < > runt instruktioner i text;
  2. – startskript: mindre program eller skript som startar och eventu­ellt också styr och avslutar ett annat, större program;
  3. – adressinformation i dataöverföring: ofta en header före själva meddelandet och en avslutande trailer efter;
  4. – i databaser: program som avgör vilka användare som får se och ändra data;
  5. – inkapslingsklass – i objekt­pro­gram­me­ring: klass som är till för att kapsla in hela system eller program;
  6. – wrapperklass – i objekt­pro­gram­me­ring: klass för elementär datatyp, till exempel wrapperklassen INT för heltal.

[databaser] [internet] [mjukvara] [programmering] [tecken] [webben] [ändrad 29 november 2015]