NeXT

NeXTs märke, formgivet av Paul Rand. Formen anspelar på den allra första NeXT-datorn, som var kubformad.

NeXT Computer, senare NeXT Software – det datorföre­tag som Steve Jobs† grundade 1986 efter att han hade utmanövrerats från Apple. – NeXT lanserade en dator med samma namn, elegant formgiven och rik på finesser, men långsam. Datorns historiska insats är att Tim Berners-Lee och Robert Cailliau använde den när de ut­veck­lade World Wide Web (se artikel i The Guardian: länk). – NeXT lade ner till­verk­ningen av datorer 1993. Ope­ra­tiv­­systemet Next­Step† (senare OpenStep†) vann mer anseende på grund av sin lätthanterliga men kraft­fulla objektorienterade utvecklings­miljö. Apple köpte NeXT 1997, av­veck­lade verksamheten och gjorde Next­Step till grund för Mac OS X (som numera heter macOS), samt fick tillbaka Steve Jobs på köpet.

[it-historia] [persondatorer] [unix] [uppköpt] [ändrad 3 maj 2019]

Berners-Lee, Tim

Porträttfoto av Tim Berners-Lee.
Tim Berners-Lee.

(1955) – uppfinnare av webben, chef för webbens tekniska lednings­­grupp W3C. – Tim Berners-Lee utveck­lade World Wide Web under 19801991 när han arbetade på det euro­­peiska kärnforskningsinstitutet Cern. (Hans första formella förslag finns här.) – Från början ville han bara göra ett hjälp­­­medel för hantering av källorna i forskningsrapport­er genom att an­vända hyper­­länkar (jämför med Xanadu). Han ut­­vecklade proto­­kollet HTTP, sidbeskrivningsspråket HTML och skrev tillsammans med Robert Cailliau den första kom­bi­nerade webb­­läsaren och webbeditorn på en NeXT†-dator. 1991 la han ut http://info.cern.ch på inter­­net – den första allmänt tillgängliga webbsidan. Senare utvecklande han XML och tog initiativ till den seman­tiska webben. – Tim Berners-Lee grundade 2008 stiftelsen World wide web foundation. 2012 var han med och startade Open data institute. 2013 grundade han Alliance for affordable internet, A4AI. – Tim Berners-Lee fick 1998 utmärkelsen Usenix life­time achieve­ment award (länk), år 2000 EFF:s pris Pioneer Award, 2006 Love­lace medal och 2012 Millennium­­priset för teknologi, och han adlades 2003 av brittiska drottningen. Han tilldelades i april 2017 Turingpriset (för år 2016), se denna länk. – Hans föräldrar var med och byggde en av de första datorerna, Manchester Mark I†.

[it-historia] [tim berners-lee] [webben] [ändrad 5 juni 2017]

Cailliau, Robert

(1947)belgisk datorvetare som utvecklade historiens andra webbläsare, Samba, för Macintosh. (Den första webbläsaren, WorldWideWeb, skapades av Tim Berners‑Lee på en NeXT†‑dator.) – Cailliau spelade en avgörande roll när det gällde att få CERN att stödja satsningen på webben, och det var han som övertygade ledningen för CERN att släppa tekniken för webben fri utan krav på royalties (mer här). Hans webbsida finns på robertcailliau.eu. Tillsammans med James Gillies har han skrivit boken How the web was born (länk) från år 2000.

[it-historia] [personer] [robert cailliau] [webben] [ändrad 11 mars 2023] 

webbläsare

(web browser eller bara browser) – program som hämtar webbsidor från webb­servrar och visar upp dem i grafisk form för användaren. – I en webbläsare ingår program som efterfrågar och tar emot webbsidor från de webbservrar där de publi­ce­ras, program som återger (renderar) webbsidan på bild­skärmen samt hjälp­medel som bokmärken / favoriter, historie­fil och kakhantering. – Se också webb­läsar­motor. – Den första spridda webbläsaren med grafiskt användargränssnitt var Mosaic† från 1993. (Men se också Erwise†.) Före Mosaic fanns två webb­läsare med enbart text, utvecklade av webbens skapare Tim Berners‑Lee och av Robert Cailliau. Tim Berners‑Lees webbläsare har återskapats för moderna datorer, se denna länk. – I mitten av 1990‑talet var Netscape Navigator† ledande, men den trängdes undan av Microsofts Internet Explorer†, som länge var den mest spridda, men som Microsoft 2015 ersatte med Edge. På 2000‑talet blev den ledande konkurrenten till Internet Explorer först Firefox, skriven i öppen källkod, på 2010‑talet Google Chrome. Apple har Safari, och en annan känd webbläsare är norska Opera. 2008 kom Googles Chrome. Eftersom Chrome är skriven i öppen källkod har det kommit flera andra webbläsare som är baserade på Chrome, till exempel Brave (brave.com) och Vivaldi (vivaldi.com). – En enkel, textbaserad webbläsare är Lynx. – Språkligt: Den engelska benämningen browser är, om man tolkar den strikt, missvisande, eftersom man inte använder webbläsare för att ögna igenom (browse) webben, utan för att hämta och visa valda webbsidor. Benämningen är övertagen från en äldre betydelse av browser inom it. – Se också rich internet application. – Den mer övergripande termen webbklient omfattar både vanliga webb­läsare och speci­ella program för hantering av speciella typer av information som förmedlas med webbteknik. Många andra program kan visa webbsidor.

[webbläsare] [ändrad 12 mars 2023]