balkanisering

  1. – cyberbalkanization – cyberbalkanisering – uppdelningen av internet i mindre grupper av likasinnade som kommunicerar enbart med varandra och utestänger andra. Trenden finns redan i diskussionsforum, men har förstärkts av sociala nätverk som delar in deltagarna delas efter ålder, kön, sexuell orientering, inkomst, åsikter, intressen etcetera. – Läs också om beehiving och filterbubbla. – Ordet cyberbalkanisering myntades år 2000 av den amerikanska socio­logen Robert Putnam (länk) i boken Bowling alone (länk). Men redan på 1980‑talet talade man på engelska om compartmentalization i liknande betydelse. På svenska beskrev Göran Hägg (19472015) fenomenet redan 1984 i boken Kupésamhället;
  2. – uppdelning av internet i delar som på grund av censur, innehållsfilter och regleringar eller tekniska skillnader inte kan kommunicera med varandra. – Se också splinternet.

– Ordet balkani­se­ring syftar på Balkan­halvöns uppdelning i allt mindre stater under Osmanska rikets upplösning på 1800-talet och i början av 1900-talet; även på Jugoslaviens uppdelning i slutet av 1900-talet.

[internet] [sociala medier] [ändrad 26 oktober 2020]

Advanced encryption standard

(AES) – den officiella amerikanska standarden för kryptering. – Standarden ska användas av amerikanska myndig­heter. Den används också av organisationer i många andra länder. – AES är en symmetrisk algoritm med nyckellängder på 128, 192 och 256 bitar. (Notera att asymmet­riska kryptosystem också behöver använda symmetrisk kryptering.) – AES valdes ut efter en världsomfattande tävling som avslutades den 2 oktober 2000. Segrare blev en algoritm vid namn Rijndael. – AES gick först under namnet American encryption standard. – AES ersatte DES som officiell ame­ri­kansk standard för kryptering. – Se detta tillkännagivande: länk.

[kryptering] [standarder] [ändrad 5 september 2020]

Crusoe

en strömsnål processor för bärbara datorer från nerlagda Transmeta†. – Crusoe visades upp första gången i januari 2000. Tillverkningen upphörde definitivt 2007. Crusoe byggde på en kombination av kretsar och mjukvara och innehöll relativt få transistorer. Tack vare mjukvaran kunde den översätta (kodmorfa) instruktioner avsedda för Intel‑processorer till sin egen instruktionsuppsättning, alltså uppträda som en Intel‑processor och köra Windows. Användarna skulle kunna uppdatera processorn genom att läsa in ny mjukvara.

[nerlagt] [processorer] [ändrad 15 oktober 2018]

Cyclone

ett programspråk som är baserat på C, men som uppges vara fritt från många av de brister som gör C‑program känsliga för data­intrång och andra attacker. – Cyclone ut­vecklades runt år 2000 av forskare på AT&T Research och Cornell‑universitetet. U­tvecklingen av program­språket verkar ha avstannat i mitten av 00-talet. – Se cyclone.thelanguage.org (senast uppdaterad 2011).

[c] [ändrad 20 maj 2022]

REST

för representational state transfer – ett sätt att programmera webbplatser så att de kan tillhandahålla tjänster åt andra webbplatser. – REST ska fungera även om webbplatserna har programmerats av utvecklare utan kunskap om varandra eller om den andra webbplatsen. Webbplatserna förses med standardiserade gränssnitt (API:er) på ett sätt som påminner om hur man gör i objektorienterad programmering. – Beteckningen REST infördes år 2000 av Roy Fielding (roy.gbiv.com), och har sedan dess blivit det kanske mest använda sättet att bygga upp webbaserade program. Observera att REST inte är något som kan laddas ner, utan beskrevs av Fielding i allmänna termer – man får själv utveckla en tillämpning av REST. Program och resurser som följer reglerna för REST kallas för RESTful. – Läs mer här och i Wikipedia.

[förkortningar på R] [systemutveckling] [webben] [ändrad 13 juni 2020]

Trillian

ett program för snabb­meddelanden (instant messaging) som kan anslutas till flera tjänster samtidigt. – Trillian utvecklades 2000 av före­taget Cerulean Studios, och kan laddas ner från trillian.im. Det finns en annonsfinansierad gratisversion för privatpersoner. – Namnet Trillian är taget från den kvinnliga huvudpersonen i Douglas Adams Liftarens guide till galaxen.

[applikationer] [meddelanden] [ändrad 12 november 2018]

bonsai kittens

internetbluff från år 2000 om katt­ungar som på­stods födas upp i glasburkar. – Trots att beskriv­ningen av de icke existerande bonsaikattung­ar­na uppen­barligen var ett på­hitt – inga katt­ungar skulle över­leva den behandlingen – var det många som lät sig luras. Det fanns inte, av uppen­bara skäl, någon bild på en färdig­behandlad bonsai­katt och inte heller, vilket är ett tydligt tecken på skojeri, någon adress att beställa katter eller glas­burkar från. Men namn­­­listor mot den sedan länge av­slöjade bluffen cirkulerade ändå länge bland lätt­lurade djur­vänner på inter­net. Det har blivit en vandringssägen. – Se webb­sajten Snopes (länk). En över­­sikt över re­ak­tionerna finns här: länk. (Bonsai är det japanska ordet för ett kraftigt beskuret träd som ser ut som en miniatyr av ett fullstort träd.)

[bluff och båg] [djur] [dumhet] [ändrad 13 december 2019]