homomorfisk kryptering

(homomorphic encryption) – ett slags kryptering där man kan bearbeta och söka i den krypterade texten utan att först dekryptera den. – Man kan alltså ändra i den krypterade texten eller göra sökningar i den utan att dekryptera den först. Man kan också, till exempel, multiplicera två krypterade tal med varandra (mH56Ykt2xc ⨯ 3gyo42mrx) och få en korrekt – men fortfarande krypterad – lösning. Man behöver alltså inte ha tillgång till nyckeln för att göra detta (däremot för att förstå lösningen). – Homomorfisk kryptering har både nackdelar och fördelar. En nackdel är att informa­tionen kan manipu­leras av obehöriga utan att de först behöver knäcka krypteringen. En fördel är att man till exempel kan göra sökningar på en krypterad hårddisk utan att behöva dekryptera hela hård­disken först. Man skulle med homomorfisk kryp­te­ring kunna programmera en dator som man, av någon anledning, inte litar på att göra rutin­beräk­ningar av krypterade data och returnera resultatet som sedan dekrypteras av mottagaren. Om någon obehörig kommer åt informationen i den icke betrodda datorn är den krypterad och obe­griplig. – Den första fungerande homomorfiska krypteringen utvecklades av forskaren Craig Gentry (länk)IBM, och presenterades 2009. Den är mycket resurs­krävande. – Homo­morfisk kryptering är en form av malleabel kryptering. – Mer i Wikipedia. – Läs också om black box obfuscator och om Enigma (betydelse 2).

[kryptering] [ändrad 4 april 2017]

CyanogenMod

– Företaget Cyanogen la ner utvecklingen av operativsystemet CyanogenMod den 23 december 2016. Projektet ska drivas vidare utanför Cyanogen under namnet Lineage OS.

– CyanogenMod var en version av Android som utvecklades fristående från Google. Det utvecklades och marknadsfördes av det amerikanska företaget Cyanogen. Första versionen lanserades 2009. – Cyanogen­Mods dåvarande vd Kirt McMaster ville erbjuda tillverk­are av smarta mobiler ett alternativ till Googles Android. Ett skäl var att Google ställer hårda krav på de företag som vill använda Android (under varumärket Android). Till exempel måste de ha Googles sökmotor som förval. – Eftersom Android har fri och öppen källkod fanns (och finns) det inga juridiska hinder för att skapa en förgrening som CyanogenMod. Det uppgavs i ja­nu­a­ri 2015 att fem procent av alla Android‑telefoner levererades med Cyanogen­Mod förinstallerat. Det användes bland annat i den indiska lågpristelefonen Yureka (troligen avvecklad). – Cyanogen råkade trots det i ekonomiska svårigheter och sade i juli 2016 upp en stor del av personalen. Flera av de högsta cheferna slutade under hösten 2016. Den 23 december 2016 avvecklades verksam­heten, även om företaget Cyanogen tills vidare fanns kvar. Företaget har bytt namn till Cyngn (cyngn.com) och utvecklar nu program för styrning av självkörande anläggningsmaskiner. Varumärket CyanogenMod kan inte användas längre (utom om redan existerande mjukvara). – Sajten cyanogenmod.org är stängd (februari 2017). – Läs också om OmniROM.

[android] [nerlagt] [ändrad 13 september 2022]

Wisdom 2.0

en återkommande konferens med medi­tation, yoga, mindfulness och liknande. En stor del av deltagarna kommer från it-företag. – Konferenserna har anordnats sedan 2009. Huvud­konferensen är i februari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0‑konferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2summit.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 2 april 2020]

Wolfram Alpha

ett slags sökmotor som har utvecklats av Stephen Wolfram, och som kan svara på skriftliga frågor. – Wolfram Alpha blev tillgänglig för allmänheten i maj 2009. Wolfram Alpha ska kunna förstå frågor ställda i natur­ligt språk (engelska och sedan 2018 även japanska) och ge ett korrekt svar. Till exempel ”where is Timbuktu?” och ”when did Charles XII die?”. Det är alltså ingen tradi­tio­nell sökmotor, snarare en ”svarsmotor”. – Se wolframalpha.com. – Jäm­för med IBM:s Watson och med Amazon Echo, Apples Siri, Facebook M†, Microsofts Cortana och Soundhounds Hound.

[ai] [språkteknik] [sökmotorer] [ändrad 9 oktober 2022]

Mojo

  1. – utvecklingsplattform för Hewlett-Packards† avvecklade operativ­system WebOS för smarta mobiler och surf­plattor. Släpptes 2009. – Hewlett-Packard slutade att stödja WebOS den 15 januari 2015;
  2. mobile + journalism – journalistik som bygger på användning av smarta mobiler för muntlig rapportering, fotografering och videofilmning; även: en journalist som arbetar på det sättet.

– Mojo är i afri­kansk-amerikansk folktro ett magiskt före­mål eller en trollformel. I överförd bemärkelse: något hemligt men kraftfullt.

[försvunnet eller köpt] [massmedier] [mobilt] [programmering] [ändrad 3 mars 2018]

Tails

ett operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. – Tails är avsett att köras från ett USB‑minne för att inte lämna några spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med förinställda program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativsystemet, som presenterades 2009, är baserat på Debian, ett utförande av GNU/Linux. – Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. – Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys).

[it-säkerhet] [linuxdistributioner] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 22 september 2022]

Thunderbolt

Platt ihålig metallkontakt med rundade kortsidor, fäst vid en svart kontakt med symbolen för Thunderbolt, en blixt, i vitt.
Kontakt för Thunderbolt version 3 – likadan som USB-C-kontakten.

ett system för anslutning av tillbehör till dator, utvecklat av Intel och Apple. – Thunderbolt är utvecklat för tillämpningar med krav på hög datatakt, främst video. Thunderbolt finns för optisk fiber och koppar. Förutom det egna protokollet kan Thunderbolt kan hantera DisplayPort, HDMI, PCI Express och USB. Version 3 av Thunderbolt har samma kontaktdon som USB‑C; de tidigare versionerna hade samma kontaktdon som DisplayPort. Vid behov kan man använda adapter. Kapaciteten är upp till 40 gigabit per sekund. Version 4 av USB, USB4, som kom under 2019, använder Thunderboltprotokollet. – Thunderbolt utvecklades för att överföra signalen genom optisk fiber, men Intel gick över till koppar när det visade sig att det gav jämförbara prestanda. Kopparkabeln kan också förse utrustning med elektrisk ström. Andra leverantörer än Intel tillverkar optiska Thunderboltkablar, som bland annat har längre räckvidd än kopparkablarna – upp till 60 meter. Thunderbolt visades upp första gången 2009. Tidigare var det känt under arbetsnamnet Light peak. Den första produkten med Thunderbolt var Apples MacBook Pro, presenterad i februari 2011. – Läs mer på thunderbolttechnology.net.

[kablage] [sammankoppling] [ändrad 28 april 2022]

Bing

en sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. – Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sökresultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. – Jäm­för med Live Search†, Micro­softs tidigare sök­motor. – Se bing.com. – Namnet: Bing uttyds ibland Bing is not Google, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som Ping! och Bingo!

[bakronymer] [rekursiva förkortningar] [sök­motorer] [ändrad 9 juli 2020]