Cupcake

version 1.5 av Android, släppt i april 2009. Det var den första versionen av Android som hade namn efter en godsak och i bokstavsord­ning. (Cupcake är ett slags glasyrmuffin.) Cupcake följdes av Donut. – Det fanns två tidigare huvudversioner av Android: 1.0 (september 2008) och 1.1 (februari 2009). Version 1.1 hade det inofficiella namnet Petit four (en liten bakelse).

[android] [android-versioner] [ändrad 22 augusti 2017]

CMX

(Connected media experience) – ett dödfött filformat för digitala musikalbum, avsett att bli en digital motsvarighet till LP- och CD‑album. En klickbar fil (i själva verket en sammansatt fil) skulle innehålla ett antal spår med musik samt text och bilder, som ett albumomslag. Bakom CMX, som tillkännagavs 2009, stod musikbolagen EMI, Sony, Universal och Warner Music Group. Det hela tycks ha runnit ut i sanden. – Apple har haft ett liknande format, iTunes LP†.

[filformat] [förkortningar på C] [försvunnet] [musik] [ändrad 18 juni 2018]

United breaks guitars

ett känt exempel på sociala mediers betydelse för företags anseende. – När sången United breaks guitars publi­cerades på Youtube sjönk aktie­kursen för United Airlines med tio procent. – Bakgrund: Artisten Dave Carroll (länk) skickade 2008 sin gitarr, värd 3 500 dollar, som bagage under en flygresa med United Airlines. När han hämtade ut den var den svårt skadad. Efter att förgäves ha försökt få ersätt­ning skrev han 2009 låten United breaks guitars, spelade in den som video och la ut den på Youtube. Efter en månad hade videon setts av fem miljoner tittare; 2015 var tittar­antalet uppe i 15 miljoner. Dave Carroll har spelat in två uppfölj­are och skrivit en bok. United Airlines betalade så småningom ut ersätt­ningen. – Videon finns här.

[sociala medier] [ändrad 24 december 2017]

homomorfisk kryptering

(homomorphic encryption) – ett slags kryptering där man kan bearbeta och söka i den krypterade texten utan att först dekryptera den. – Man kan alltså ändra i den krypterade texten eller göra sökningar i den utan att dekryptera den först. Man kan också, till exempel, multiplicera två krypterade tal med varandra (mH56Ykt2xc ⨯ 3gyo42mrx) och få en korrekt – men fortfarande krypterad – lösning. Man behöver alltså inte ha tillgång till nyckeln för att göra detta (däremot för att förstå lösningen). – Homomorfisk kryptering har både nackdelar och fördelar. En nackdel är att informa­tionen kan manipu­leras av obehöriga utan att de först behöver knäcka krypteringen. En fördel är att man till exempel kan göra sökningar på en krypterad hårddisk utan att behöva dekryptera hela hård­disken först. Man skulle med homomorfisk kryp­te­ring kunna programmera en dator som man, av någon anledning, inte litar på att göra rutin­beräk­ningar av krypterade data och returnera resultatet som sedan dekrypteras av mottagaren. Om någon obehörig kommer åt informationen i den icke betrodda datorn är den krypterad och obe­griplig. – Den första fungerande homomorfiska krypteringen utvecklades av forskaren Craig Gentry (länk)IBM, och presenterades 2009. Den är mycket resurs­krävande. – Homo­morfisk kryptering är en form av malleabel kryptering. – Mer i Wikipedia. – Läs också om black box obfuscator och om Enigma (betydelse 2).

[kryptering] [ändrad 4 april 2017]

CyanogenMod

– Företaget Cyanogen la ner utvecklingen av operativsystemet CyanogenMod den 23 december 2016. Projektet ska drivas vidare utanför Cyanogen under namnet Lineage OS.

– CyanogenMod var en version av Android som utvecklades fristående från Google. Det utvecklades och marknadsfördes av det amerikanska företaget Cyanogen. Första versionen lanserades 2009. – Cyanogen­Mods dåvarande vd Kirt McMaster ville erbjuda tillverk­are av smarta mobiler ett alternativ till Googles Android. Ett skäl var att Google ställer hårda krav på de företag som vill använda Android (under varumärket Android). Till exempel måste de ha Googles sökmotor som förval. – Eftersom Android har fri och öppen källkod fanns (och finns) det inga juridiska hinder för att skapa en förgrening som CyanogenMod. Det uppgavs i ja­nu­a­ri 2015 att fem procent av alla Android‑telefoner levererades med Cyanogen­Mod förinstallerat. Det användes bland annat i den indiska lågpristelefonen Yureka (troligen avvecklad). – Cyanogen råkade trots det i ekonomiska svårigheter och sade i juli 2016 upp en stor del av personalen. Flera av de högsta cheferna slutade under hösten 2016. Den 23 december 2016 avvecklades verksam­heten, även om företaget Cyanogen tills vidare fanns kvar. Företaget har bytt namn till Cyngn (cyngn.com) och utvecklar nu program för styrning av självkörande anläggningsmaskiner. Varumärket CyanogenMod kan inte användas längre (utom om redan existerande mjukvara). – Sajten cyanogenmod.org är stängd (februari 2017). – Läs också om OmniROM.

[android] [nerlagt] [ändrad 13 september 2022]