Kickstarter

en webbplats för gräsrotsfinansiering (crowdfunding). – Kickstarter erbjuder projekt webb­sidor där de kan beskriva vad de vill åstadkomma, hur mycket pengar de behöver och sista datum. Intresserade kan utlova valfritt be­lopp, men de behåller sin insats tills vidare. Om målet inte har uppnåtts vid slutdatum får projektet inga pengar. De frivilliga behåller då sina bidrag. Men om målet uppnås samlas pengarna in och går till projektet. Kickstarter tar då fem procent. – Obser­vera att gräsrotsfinansiering inte är lån eller aktieförsäljning. Bidragsgivarna ger bort pengarna: de be­lönas kanske med att få gratis exemplar av pro­dukten, med förhands­bokningar eller någon annan förmån. – Kickstarter grundades 2009 i USA av Perry Chen, Yancey Strickler och Charles Adler. – Hösten 2014 blev det känt att Kick­starter får ett dotterbolag i Sverige (se länk). – Se kickstarter.com.

[finansiering] [gräsrotsbaserat] [ändrad 2 november 2021]

Wisdom 2.0

en återkommande konferens med medi­tation, yoga, mindfulness och liknande. En stor del av deltagarna kommer från it-företag. – Konferenserna har anordnats sedan 2009. Huvud­konferensen är i februari–mars varje år i San Francisco, men det anordnas också Wisdom 2.0‑konferenser i New York (Wisdom 2.0 Business) och 2014 även i Dublin, Irland. – Se wisdom2summit.com. – Läs också om tillägget 2.0.

[konferenser] [ändrad 2 april 2020]

Wolfram Alpha

ett slags sökmotor som har utvecklats av Stephen Wolfram, och som kan svara på skriftliga frågor. – Wolfram Alpha blev tillgänglig för allmänheten i maj 2009. Wolfram Alpha ska kunna förstå frågor ställda i naturligt språk (engelska och sedan 2018 även japanska) och ge ett korrekt svar. Till exempel ”where is Timbuktu?” och ”when did Charles XII die?”. Det är alltså ingen traditio­nell sökmotor, snarare en ”svarsmotor”. – Se wolframalpha.com. – Jämför med IBM:s Watson och med Amazon Echo, Apples Siri, Facebook M†, Microsofts Cortana och Soundhounds Hound.

[ai] [språkteknik] [sökmotorer] [ändrad 9 oktober 2022]

Mojo

  1. – utvecklingsplattform för Hewlett‑Packards† avvecklade operativ­system WebOS för smarta mobiler och surf­plattor. Släpptes 2009. – Hewlett‑Packard slutade att stödja WebOS den 15 januari 2015;
  2. mobile + journalism – journalistik som bygger på användning av smarta mobiler för muntlig rapportering, fotografering och videofilmning; även: en journalist som arbetar på det sättet.

– Mojo är i afri­kansk-amerikansk folktro ett magiskt före­mål eller en trollformel. I överförd bemärkelse: något hemligt men kraftfullt.

[försvunnet eller köpt] [massmedier] [mobilt] [programmering] [ändrad 3 mars 2018]

avvänna

(unfriend eller defriend) – stryka någon som vän (kontakt) i ett socialt nätverk som Face­book. Kallas också skämt­samt på engelska för deface. Svenska Face­book kallar det för ta bort som vän. Det kallas ibland även för att ovänna, men man behöver inte vara ovän med den som man tar bort som vän. – Engelska unfriend utsågs 2009 till årets ord av New Oxford American Dictionary (länk). – Se också Whopper sacrifice. – Läs också om sluta gilla (unlike) och Reactions.

[sociala nätverk] [ändrad 4 juli 2019]

Sweden social web camp

Märke för Sweden social webcamp. Orange och blå text på vit botten i ett runt märke mot svart bakgrund.(SSWC) – en nerlagd årlig sammankomst för personer som var aktivt intresserade av sociala medier. – Sweden social web camp anordnades 20092013, och har inte återkommit sedan dess. – SSWC ägde rum i mitten av augusti på ön Tjärö i Blekinge (karta). SSWC var en så kallad okonferens, det vill säga att dagordningen improviserades till stor del. – SSWC gjorde uppehåll 2014, men skulle an­ordnas som vanligt 2015. Men i början av 2015 fick arrangörerna veta att Tjärö inte var tillgängligt längre, och blev därför tvungna att ställa in. – Sajten swedensocialwebcamp.com från 2015 stängdes 2020.

[konferenser] [nerlagt] [sociala medier] [ändrad 29 maj 2020]

Tails

ett operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. – Tails är avsett att köras från ett USB‑minne för att inte lämna några spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med förinställda program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativsystemet, som presenterades 2009, är baserat på Debian, ett utförande av GNU/Linux. – Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. – Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys).

[it-säkerhet] [linuxdistributioner] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 22 september 2022]

Thunderbolt

Platt ihålig metallkontakt med rundade kortsidor, fäst vid en svart kontakt med symbolen för Thunderbolt, en blixt, i vitt.
Kontakt för Thunderbolt version 3 – likadan som USB-C-kontakten.

ett system för anslutning av tillbehör till dator, utvecklat av Intel och Apple. – Thunderbolt är utvecklat för tillämpningar med krav på hög datatakt, främst video. Thunderbolt finns för optisk fiber och koppar. Förutom det egna protokollet kan Thunderbolt kan hantera DisplayPort, HDMI, PCI Express och USB. Version 3 av Thunderbolt har samma kontaktdon som USB‑C; de tidigare versionerna hade samma kontaktdon som DisplayPort. Vid behov kan man använda adapter. Kapaciteten är upp till 40 gigabit per sekund. Version 4 av USB, USB4, som kom under 2019, använder Thunderboltprotokollet. – Thunderbolt utvecklades för att överföra signalen genom optisk fiber, men Intel gick över till koppar när det visade sig att det gav jämförbara prestanda. Kopparkabeln kan också förse utrustning med elektrisk ström. Andra leverantörer än Intel tillverkar optiska Thunderboltkablar, som bland annat har längre räckvidd än kopparkablarna – upp till 60 meter. Thunderbolt visades upp första gången 2009. Tidigare var det känt under arbetsnamnet Light peak. Den första produkten med Thunderbolt var Apples MacBook Pro, presenterad i februari 2011. – Läs mer på thunderbolttechnology.net.

[kablage] [sammankoppling] [ändrad 28 april 2022]