P27

ett projekt för att skapa ett gemensamt nordiskt betalningssystem för företag och privatpersoner. Betalningarna ska ske omedelbart och utan krångel. P27 har beskrivits som ett utvidgat Swish. – P27 bildades 2019 av banker i Danmark, Finland och Sverige. Projektet hoppas få med norska banker. 27 i namnet står för de 27 miljonerna invånare i Norden. – Hittills (mars 2021) har P27 inte haft någon verksamhet, eftersom projektet saknar de nödvändiga tillstånden. – Se nordicpayments.eu.

[betalningar] [30 mars 2021]

pre-delegation testing

(PDT) – testning av att den som vill driva en privat toppdomän på internet har teknisk kapacitet och förmåga att göra det. – Först när den sökande har klarat ett sådant test ansluts domänen till internets rotserver, vilket innebär att den blir tillgänglig genom internets adressystem DNS. (Det är anslutningen som kallas för delegation, på svenska delegering.) Den tekniska testningen görs av Internetstiftelsen i Sverige, mer om det här. – Se denna information från ICANN.

[privata toppdomäner] [ändrad 30 april 2020]

Tobii

ett svenskt företag som utvecklar och säljer produkter för blickstyrning. – Tobii grundades 2011 och utvecklade först blickstyrningsteknik avsedd för svårt rörelsehindrade. Tekniken användes också för forskning (se blickspårning). Tobiis teknik har därefter anpassats för bärbar utrustning och interaktiva glasögon. 2013 lanserades EyeX, som är avsett för datorspel och ”vanliga” datorprogram. Tobii räknar sig som världsledande inom teknik för blickstyrning. – Se tobii.com. – IDG:s artiklar om Tobii: länk.

[användargränssnitt] [företag] [tillgängligt] [ändrad 19 juni 2019]

Alexandrus

pseudonym för en svensk narkotikalangare som sålde narkotika genom det så kallade darknet. – Alexandrus använde extrema säkerhetsåtgärder när han tog emot och besvarade beställningar, som alltid skedde genom e-post. Varorna skickades med posten. Han träffade aldrig sina kunder. – Efter tips från FBI i samband  med tillslaget mot Silk Road† fick den svenska polisen 2014 veta att signaturen ”Alexandrus”, vars verksamhet redan var känd, troligen höll till i Skelleftetrakten. Efter lång tids spaning kunde polisen i början av 2015 gripa personen bakom pseudo­nymen. Det var en tidigare ostraffad 25-årig man. Han dömdes till åtta års fängelse, och hans medarbetare till fem års fängelse. – Mer i denna artikel i DN (länk).

– In English: ”Alexandrus” was the pseudonym of a Swedish illegal drug dealer. He never met his customers in person. All business was done using e-mail and an extensive setup of security measures. It was part of the so-called Darknet. Following the takedown of the Silk Road web site, the FBI in 2014 informed the Swedish police that ”Alexandrus”, whose activities were known, although he was not yet identified, probably was based in or near the northern Swedish town Skellefteå. A 25-year old male with no criminal record was apprehended in early 2015 and sentenced to eight years of prison; a collaborator was sentenced to five years. – For more summaries in English, please click at this link.

Øredev

en årlig konferens för programutvecklare. Anordnas i Öresunds­området varje år sedan 2005. Inte knuten till någon särskild utvecklings­platt­form. – Läs mer på oredev.org.

[konferenser] [ändrad 13 september 2019]

IOPS

  1. input/output operations per second – mått på hur snabbt hårddiskar och andra lagrings­medier läser och skriver data. – Se Wikipedia;
  2. IOPSIndoor outdoor positioning system – teknik för räknande av förbipasserande med hjälp av signalerna från deras mobil­telefoner. (Annan utrustning med trådlös kommunikation kan också användas.) Tekniken har utvecklats och säljs av företaget Bumbee Labs (länk) i Stockholm. IOPS kan användas för att räkna besökare inomhus och för att räkna fotgängare och cyklister utomhus. Tekniken används sedan 2014 i Västerås för att mäta hur människor rör sig i stads­kärnan. – IOPS har kritiserats för att den kränker människors integritet genom att samla in data om var de har varit. Bumbee Labs hävdar att den information som samlas in, mobil­telefonernas MAC‑adresser, anonymiseras (till så kallade kondensat) innan de sparas. Kritiker svarar att samma MAC‑adress ändå får samma kondensat varje gång, för att man ska kunna kart­lägga individuella rörelse­mönster. Det är därför möjligt att, med indirekta metoder, räkna ut vilket kondensat som hör ihop med en specifik MAC‑adress. – Läs också om geoslaveri och positions­integritet.

[förkortningar på I] [geo] [lagringsmedier] [övervakning] [ändrad 4 april 2017]