Okapi

Okapi Finance – betaltjänst, främst avsedd för människor i fattiga länder. – Användarna kan betala sina räkningar och skicka pengar från en app, och de kan också få sin lön och ta emot betalningar till sitt Okapi­konto. De behöver inte ha smart mobil eller dator för att använda tjänsten: de kan ändå skaffa ett konto och göra transaktionerna hos ett lokalt ombud. – Okapi är ingen bank, utan samarbetar med en bank i varje land där det är verksamt. Okapi samarbetar också med kontokortsföretaget Visa, samarbete med MasterCard kommer. – Se okapifinance.com. – Okapi har utvecklats av Gisele Mwepu, född i Kongo (Kinshasa), bosatt och ut­bildad i Sverige, och det har huvudkontor i Västerås. Gisele Mwepu utsågs till Årets innovationstalang 2017 (länk och länk). Hon driver också pro­gram­utveck­lings­före­taget Soft So­lu­tions (länk). – Okapi är ett sällsynt afrikanskt hov­djur, besläktat med giraffen. – Läs också om Bitpesa, Kopo Kopo, M‑Pesa och M‑Shwari.

[betalningar] [ändrad 10 juli 2017]

pre-delegation testing

(PDT) – testning av att den som vill driva en toppdomän på internet har kapacitet och förmåga att göra det. –Först när den sökande har klarat ett sådant test ansluts domänen till internets rotserver, vilket innebär att den blir tillgänglig genom internets adressystem DNS. (Det är anslutningen som kallas för delegation, på svenska delegering.) Den tekniska testningen görs av IIS i Sverige, mer om det här. – Se denna information från ICANN.

[toppdomäner] [ändrad 14 september 2018]

Alexandrus

pseudonym för en svensk narkotikalangare som sålde narkotika genom det så kallade darknet. – Alexandrus använde extrema säkerhetsåtgärder när han tog emot och besvarade beställningar, som alltid skedde genom e-post. Varorna skickades med posten. Han träffade aldrig sina kunder. – Efter tips från FBI i samband  med tillslaget mot Silk Road fick den svenska polisen 2014 veta att signaturen ”Alexandrus”, vars verksamhet redan var känd, troligen höll till i Skellefteåtrakten. Efter lång tids spaning kunde polisen i början av 2015 gripa personen bakom pseudo­nymen. Det var en tidigare ostraffad 25-årig man. Han dömdes till åtta års fängelse, och hans medarbetare till fem års fängelse. – Mer i denna artikel i DN (länk).

– In English: ”Alexandrus” was the pseudonym of a Swedish illegal drug dealer. He never met his customers in person. All business was done using e-mail and an extensive setup of security measures. It was part of the so-called Darknet. Following the takedown of the Silk Road web site, the FBI in 2014 informed the Swedish police that ”Alexandrus”, whose activities were known, although he was not yet identified, probably was based in or near the northern Swedish town Skellefteå. A 25-year old male with no criminal record was apprehended in early 2015 and sentenced to eight years of prison; a collaborator was sentenced to five years. – For more summaries in English, please click at this link.

Sime

Scandinavian interactive media event – konferens om internet, medier, telekom och underhållning. Anordnas i Stockholm i november varje år sedan 1996. Dessutom anordnar Sime evenemang i Barcelona, Helsingfors och San Francisco. – Se sime.nu. – Fler konferenser.

GenomSynlig

tjänst som ska ge användarna inblick i hur deras person­­upp­gifter används på nätet. – GenomSynlig ska kunna visa vilka data om användaren som finns hos olika företag och andra orga­nisa­tioner, hur de används och vilka slut­satser som har dragits om användaren. – Genom­­Synlig utvecklas på Karl­stads uni­versi­tet under ledning av pro­fes­sor Simone Fischer-Hübner (länk) med början 2015, se Karlstads universitets webbsidor. Det ingår i forsk­nings­pro­jektet A4Cloud. – Läs också om openPDS. – Ordet: Genom­synlig används i stället för genom­skinlig när man vill markera att man verkligen ser genom något, som genom en glas­ruta; genom­skinlig betyder ju orda­grant att man kan skina igenom ma­te­ri­alet, som genom tyg, inte nödvändigtvis se igenom det. Ordet genom­siktlig förekommer också i samma betydelse. – Jäm­för med genom­lysning.

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 29 augusti 2017]