Gonzo Cam

en internetansluten webbkamera som skulle säljas för under 300 kronor. Den har aldrig realiserats. – Tanken var att man skulle kunna sätta upp den var som helst där man ville kunna se vad som händer, och sedan låta den klara sig själv. Den skulle ta still­bilder och bara behöva en GSM‑an­slut­ning för att skicka bilder. Gonzo Cam bestod av kom­ponenter, inklusive kameran, från en billig mobil­­telefon. Bildskärmen var borttagen. Operativsystemet, som hette JanOS (janos.io), var baserat på Firefox OS†. – Gonzo Cam utvecklades på Telenor under ledning av Jan Jong­­boom (janjongboom.com). Den finns inte att köpa. – Se Tele­nors webb­plats (från 2017 – arkiverad).– Namnet: Gonzo anspelar troligen på den amerikanska kultförfattaren och journalisten Hunter S Thompsons (1937–2005) speciella genre gonzo journalism – se Wikipedia.

[aldrig realiserad] [kameror] [ändrad 8 mars 2022]

Machine, The

Stort kretskort.
Insidan av prototypen till The Machine (från november 2016).

”The Machine” – en högpresterande datortyp som HPE experimenterade med på 2010‑talet. – The Machine presenterades 2014 som en revolutionerande innovation. Men redan 2016 beslöt HPE att inte marknadsföra The Machine som produkt. – Ett mål för utvecklingen av The Machine  var vad som kallades för memory‑driven computing. Grundtanken var att data skulle lagras så nära processorerna som möj­ligt för att korta accessttiden, vilket gör stor skillnad vid minnesbelastande beräkningar. Det gjordes ingen skillnad mellan arbetsminne och datalagring. Duplice­ring av data skulle inte förekomma: alla processer som behövde vissa data skulle hämta dem från samma ställe i minnet. – Se Hewlett Packard Labs webbsidor (inaktuellt) och detta föredrag av HPE:s Martin FinkYoutube (länk). – En simulator av The Machine finns på HPE:s webbsidor (borttagen). (När projektet The Machine var nytt talades det om att maskinen skulle ha memristorer i stället för transistorer. Men så blev det inte. Utvecklingen av operativsystemet Carbon tycks också ha upphört.)

[aldrig realiserat] [experimentell teknik] [superdatorer] [ändrad 21 februari 2023]

Transatlantic trade and investment partnership

(TTIP) – ett kontroversiellt men aldrig realiserat handels- och investeringsavtal mellan EU och USA som det förhandlades om med början 2013. Efter att USA 2016 drog sig ur förhandlingarna upphörde de i praktiken, och 2019 förklarade Europeiska unionens råd förhandlingsdirektiven föråldrade (se consilium.europa.eu…). – Motståndare ansåg att det föreslagna avtalet gav storföretag rätt att stämma stater inför domstol för demo­kratiskt beslutade lagar och för att tvinga fram privatisering. Greenpeace i Nederländerna kom 2017 över det hemliga förslaget till avtal och publicerade det, se denna länk. – Läs också om Trans-pacific partner­ship (TPP).

[aldrig realiserat] [avslöjanden] [handel] [politik] [ändrad 23 november 2020]

Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi, men aldrig tillgängliga som produkt. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen ogenomförbart i industriell produktion. – Senare konstruerades  Telepathys glas­ögon om för att man skulle kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen var utvecklad för industri­ellt bruk och såg ut därefter. – Se telepathywear.com (nerlagt sedan mitten av 2010‑talet).

[aldrig realiserat] [glasögon] [ändrad 5 mars 2022]

Ubuntu Edge

en aldrig realiserad smart mobil som skulle gräsrotsfinansieras, vilket miss­lyckades. – Ubuntu Edge skulle till­verkas i be­gränsad upplaga, 40 000 exemplar, för att demon­strera att en ny typ av smart mobil är möjlig. Ubuntu Edge skulle nämligen kunna användas både som smart mobil och, om man anslöt bildskärm och tangentbord, som persondator. Den skulle ha två operativsystem: Ubuntu Touch och Android. Finansieringskampanjen pågick 22 juli—21 augusti 2013. Målet var att få in 32 miljoner dollar, men det kom bara in 12,8 miljoner dollar, vilket betalades till­baka. –Bakom projektet stod företaget bakom Ubuntu, Canonical.

[aldrig realiserad] [android] [mobilt] [ubuntu] [ändrad 28 november 2020]

Taligent

ett företag som drevs gemensamt av Apple och IBM i början av 1990‑talet, och som skulle utveckla ett nytt operativsystem för PowerPC†-processorn. Men varken Apple eller IBM hade någon användning för det tänkta operativsystemet, som också skulle heta Taligent, så företaget lades slutligen ner 1998. – Apple hade då redan börjat arbeta på operativsystemet Copland† (som inte heller blev något) och därefter på det som skulle bli Mac OS X (numera macOS). – Läs mer om Taligent i Wikipedia.

[aldrig realiserat] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 28 september 2020]

Copland

Aaron Copland. Foto: Wikimedia Commons

arbetsnamn på ett operativsystem som Apple arbetade på 19941996. Det var det tredje försöket att skapa ett nytt operativsystem för Macintosh efter Pink† och Taligent†. – Projektet Copland lades ner 1996 av Apples dåvarande utvecklingschef Ellen Hancock (1943–2022). Apple beslöt då att köpa ett nytt operativsystem i stället för att utveckla ett i huset. Resultatet blev att Apple köpte NeXT†, vars operativsystem NextStep† blev grunden för Mac OS X (numera macOS). – Läs mer om Copland i Wikipedia. – Namnet: Uppkallat efter den amerikanska kompositören Aaron Copland (se Wikipedia)

[aldrig realiserat] [operativsystem] [ändrad 2 september 2022]