Moonv6

ett avvecklat amerikanskt projekt som praktiskt skulle demonstrera att version 6 (IPv6) av internetprotokollet (IP) fungerar. Det  pågick 2003–2007. – Projektet drev nät baserade på IPv6 och uppmanade internetoperatörer att slussa sin IPv4‑trafik genom IPv6‑nätet. – Moonv6 drevs av amerikanska myndigheter, uni­ver­si­tet och internetoperatörer. – Läs mer på moonv6.com (stängd). – Läs också om 6Net.

[avslutat] [internet] [ändrad 7 april 2017]

WebDAV

Web-based distribution authoring and versioning – en avvecklad arbetsgrupp inom internets tekniska ledningsgrupp IETF för utarbetande av standarder för gemensamt (distribuerat) arbete med dokument på webben. WebDAV är också namnet på ett protokoll som gruppen har fast­ställt – ett tillägg till HTTP-protokollet. Arbetet med WebDAV påbörjades 1996 och arbetsgruppen avslutade sitt arbete 2007. Läs mer på webdav.org (stängd). Läs också om CalDav.

[avslutad] [förkortningar på W] [webben] [ändrad 2 november 2017]

Samurai

ett avslutat EU-projekt för utveckling av ett avancerat system för övervakning med sam­verkande videokameror på allmän plats. (Se avvikelsedetektion.) Projektet pågick 20082011. Syftet var att information från många kameror i ett område skulle analyseras tillsammans för att ge en mer tillför­lit­lig bild av eventu­ella hot. Tekniken skulle, uppges det, användas på platser som är särskilt känsliga för sabotage och attentat. Projektet möttes av stor misstänksam­­het. – Samurai står för Suspicious and abnormal behaviour monitoring using a network of cameras & sensors for situation awareness enhance­ment. – Se denna webbplats. – Se också Indect. – Ska inte för­växlas med samuraj.

[avslutat] [förkortningar på S] [övervakning] [ändrad 10 november 2014]

Herdict

ett avslutat projekt för kartläggning av webb­sidor som inte är tillgängliga – oavsett om detta berodde på tekniska fel, censur eller något annat. – Herdict byggde på att många använd­are rappor­te­rade otillgängliga webbsidor med hjälp av ett tilläggs­pro­gram i sina webbläsare. – Namnet: Herdict är en samman­drag­ning av engelska herd och verdict. Det var ett projekt inom OpenNet Initiative, inlett 2007, avslutat 2019. – Läs mer på cyber.harvard.edu….

[avslutat] [censur] [gräsrotsbaserat] [webbtjänster] [ändrad 17 april 2022]

6Net

ett avslutat europeiskt projekt för att demonstrera att version 6 (IPv6) av internetprotokollet (IP) fungerar praktiskt. Pågick till 2005. – Det var ett samarbete mellan universitet och företag, och finansierades med anslag från Europeiska kommissionen. – Se 6net.org. – Läs också om Moonv6†.

[avslutat] [internet] [ändrad 9 mars 2021]

Stockholmsprogrammet

ett avslutat program för samarbete mellan EU-länderna gällande bekämpning av brottslighet, terrorism och illegal invandring. Programmet har kritiserats hårt för att medföra omfattande övervakning av medborgarna, registre­ring av resor och annat och utlämning av information om EU‑medborgare till USA. Programmet diskuterades vid ett förberedande möte i Stockholm i juli 2009 och antogs vid EU:s toppmöte i december 2009. Det gällde fram till 2014. – Texten på svenska finns på denna länk.

[avslutat] [övervakning] [ändrad 5 september 2020]

PlanetLab

ett avvecklat forskningsprojekt som kopplade samman datorer från hela världen i en gemensam platt­form för experiment och undersökningar. Det inleddes 2002 och lades ner i mars 2020. – PlanetLab var ett så kallat överlägg på internet: det använde inter­net för dataöverföring, men det dolde det för användarna. Deltagarnas pro­gram exekverades på datorer i flera olika världsdelar, men det skedde skarvlöst. – Privatpersoner kunde inte ansluta sig till Planet­Lab: det var bara öppet för insti­tu­tioner. Det användes för att testa nätverksbaserad teknik och distribuerade system och för mätningar. Bland annat var Googles Measure­ment lab baserat på PlanetLab. – Varje deltagande projekt hade tillgång till en slice (skiva) av PlanetLab. En slice hade tillgång till datorkapacitet på ett antal servrar som var anslutna till PlanetLab. Vilka servrar det var bestämdes genom överenskommelser mellan projektet och värdarna. (Det var alltså inte alls likt molnet.) Den del av en slice som fanns på en bestämd server kallades för sliver (flisa, flaga). Varje sliver hade tillgång till en på för­hand be­stämd kapacitet hos värden. – Användarna hanterade sin slice av PlanetLab genom ett Unix‑gränssnitt, närmare bestämt Linux. – Se planetlab.cs.princeton…. – Jämför med resilient over­lay networks och Evergrow† (av­vecklat).

[avslutat] [forskning] [internet] [ändrad 10 december 2020]