desktop-as-a-service

(DaaS)skrivbord som tjänst –  molntjänst som hanterar allt som finns på datoranvändarnas skrivbord. – Tjänsten gör att användarna bara behöver mycket enkla datorer som endast behöver hantera användargränssnittet (bildskärm, tangentbord, mus) och kommunikationen med DaaS‑tjänsten. För användaren ska det vara som att använda en vanlig dator i ett företagsnätverk. Men DaaS‑tjänsten hanterar alla applikationer, datalagring, it‑säkerhet, backuper och kommunikation med internet. Skillnaden mot virtuella skrivbord (virtual desktops) är att virtuella skrivbord kan köras som en funktion i organisationens eget it‑system. DaaS är som sagt en molntjänst.

[användargränssnitt] [as-a-service] [ändrad 6 februari 2022]

data-as-a-service

(DaaS)molntjänst som tillhandahåller data av ett eller flera slag till kunder för användning. – Ett DaaS-företag har hand om insamling, rensning, uppdatering och anpassning av data och ger sedan kunderna tillgång till dem mot betalning. DaaS kan gälla data om demografi (kunddata), geografiska data, företag, produkter eller annat. Typiskt är det generiska data, alltså data av det slag som i princip är tillgängliga för alla, men som kan vara tidskrävande att samla in och förvalta. Fördelar för kunden är dels att kunden inte behöver hantera datamängderna i sitt eget it‑system (insamling, lagring), dels att DaaS-företaget sköter uppdateringar och ser till att data är i ett standardiserat format. Nackdelen är, som med alla molntjänster, att kunden blir beroende av DaaS-företaget och dess processer, som kunden inte har insyn i.

[as-a-service] [data] [ändrad 11 juni 2020]

XaaS

– kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service:

  1. – övergripande beteckning på alla slags tjänster och funktioner som tillhandahålls av tjänsteleverantörer genom internet, som software‑as‑a‑service (SaaS), infrastructure‑as‑a‑service (IaaS) …;
  2. – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver ha är persondatorer och internetanslutning.

[ord på as-a-service] [förkortningar på X] [21 maj 2018]

container-as-a-service

(CaaS) – tjänst där resurser som behövs för att köra it-system i containers (programbehållare) tillhandahålls genom internet (genom molnet). – En programbehållare kan beskrivas som ett stort block av mjukvara som innehåller alla resurser som ett visst system behöver: programkod, databaser, operativsystem, datakommunikation och annat. Grundidén är att helheten enkelt ska kunna flyttas från en server eller molntjänst till en annan. Programbehållaren körs mot hårdvaran genom ett standardiserat gränssnitt. – CaaS kan sägas virtualisera programbehållaren: det stora blocket av mjukvara existerar inte som en sammanhållen enhet, men kombinationen av resurser beter sig gentemot användaren / beställaren som en programbehållare. Tjänster för CaaS brukar till stor del auto­mat­i­sera uppbyggandet av programbehållare. En viktig funktion som sköts i CaaS är orkestrering.

[it-system] [ord på as-a-service] [8 augusti 2017]

data center as-a-service

(DCaaS) – tjänst där ett företag tillhandahåller ett komplett datacenter åt andra företag med anslutning genom internet. Det kan ses som en molntjänst, men DCaaS brukar innebära att kunden disponerar en bestämd uppsättning hårdvara och mjukvara, även om denna snabbt kan ändras vid behov.

[it-system] [ord på as-a-service] [8 juni 2017]

logging-as-a-service

förkortat LaaS – centraliserat system för insamling av loggfiler från it‑system. Loggfilerna kan komma från persondatorer, mobiltelefoner, servrar, nätverksutrustning eller program. De insamlade loggarna vidarebefordras till program som har till uppgift att övervaka driften och upptäcka avvikelser som tyder på tekniska fel, brott mot it‑policyn eller försök till dataintrång. Loggarna konverteras vid behov före överföringen till ett lämpligt format.

[drift] [it-säkerhet] [ord på as-a-service] [ändrad 15 oktober 2019]