Butiá

En bärbar dator, XO-1, monterad på små hjul.
Också en robot.

robot baserad på skoldatorn XO-1. Det är helt enkelt en XO-1 på hjul, alltså något som påminner om själv­gående gräs­klippare och damm­­sugare. – Butiá har utvecklats i Uruguay för att användas för experi­ment i skolor. – Se denna länk med video (på spanska).

[barn] [läromedel] [robotar] [ändrad 22 december 2017]

president

  1. – i amerikanska företag: chefspost närmast under CEO (=vd). Alla företag har inte en president. Ibland har samma person båda titlarna, president and CEO. – En president är ofta företagets operativa chef, COO, alltså ansvarig för den dagliga verk­sam­heten. Titeln president används också om an­svar­iga för divi­sioner, i så fall med ett tillägg: president of…. – President kan enklast över­sättas med chef eller direktör. Titeln CEO and president kan översättas med bara vd. – Vice president över­sätts med direktörvice president of marketing, till exempel, blir marknads­direktör. (Vice i vice president of… betyder inte ’ersättare’ utan ’biträdande’ – det är därför som det kan finnas hur många vice presidents som helst. Det är en rang­­markering.) – Svenska företag över­sätter ofta titeln koncern­chef med president. Men den över­sättningen fungerar inte i andra riktningen: en amerikansk president är troligen inte koncern­chef. – Se också chefstitlar på C;
  2. – i USA också: universitets­rektor;
  3. – i Sverige: de enda som kallas för president på svenska är stats­chefer i republiker samt hov­rätts­­pre­si­denter och kammar­rätts­presidenter. – Ordet president betydde från början bara ’ord­­förande’ – den som presiderar. Det första land som kallade stats­­chefen för pre­sident var USA. Ordet valdes då för att man ville tona ner stats­­chefens roll.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 8 januari 2018]

Telenova

ett svenskt företag, känt för utvecklingen av skoldatorn Compis på 1980‑talet. Telenova var då helägt av Televerket, nuvarande Telia. Telenova avknoppades senare och ägnade sig åt att sälja kommunikationssystem. Sedan 2009 ingår Telenova i DGC, numera Iver (iver.com).

[företag] [persondatorer] [uppköpt] [utbildning] [ändrad 27 maj 2019]