Alibaba

ett stort kinesiskt internetföretag – ett av världens största företag för internet­baserade tjänster. – Ali­­baba Group Holding Ltd (det fullständiga namnet), som är verksamt internationellt, grundades 1999 av Jack Ma. Han startade då också sajten alibaba.com som förmedlade kontakter mellan kinesiska företag och utländska kunder. Sedan dess har verksamheten breddats. De senaste åren har Ali­baba vuxit med 30 procent varje år. – Sajten Taobao är en auktions­­sajt av samma slag som eBay. Det är en av världens tjugo mest besökta sajter. Alibaba har också en egen betalningstjänst, Alipay, som 2016 var en av världens största aktörer inom internetbetalningar. Företagsgruppen tillhandahåller också molntjänster och operativsystemet AliOS (tidigare Aliyun och Yun OS). Huvud­kontoret finns i Hangzhou. – I sep­tember 2014 introducerades Alibaba Group på New York‑börsen. Efter första dagen var före­tagets börs­värde 231 miljarder dollar, vilket ska jämföras med 150 miljarder dollar för Amazon och 67 miljarder för eBay. Det var det största börsvärdet hittills vid en börsintroduktion. – Yahoo ägde tidigare 22 pro­cent av Alibaba, men sålde en del av sina aktier vid börsintroduktionen. – Efter kinesiska statens åtgärder mot stora it-företag har Jack Ma förlorat makten över Alibaba, och han befinner sig mestadels utanför Kina. – Se alibaba.com.

[betalningar] [företag] [ändrad 30 januari 2023]

EVD

enhanced versatile disc – ett avvecklat kinesiskt alternativ till DVD. – De första EVD‑produkterna lanserades runt julen 2003, men satsningen på EVD upphörde runt 2008. EVD utvecklades för att ha bättre bild- och ljudkvalitet än DVD. Det utvecklades i Kina med statligt stöd, bland annat för att kinesiska tillverkare genom att gå över till EVD skulle slippa licensavgiften på ungefär 150 kronor per DVD‑spelare. – Se Wikipedia.

[förkortningar på E] [nerlagt] [optiska diskar] [ändrad 17 december 2019]

Tencent

Tencent Holdings Limited – ett kinesiskt före­tag som äger före­tag inom it, internet, sociala medier och telefoni. Ten­cent äger bland annat snabbmedde­lande­tjänsten QQ. Tencent, som grundades 1998, är ett av världens största företag inom it. 2018 räknades Tencent som världens femte mest värdefulla varumärke. – Se tencent.com.hk.

[företag] [ändrad 1 maj 2020]

Tencent QQ

en snabbmeddelandetjänst som drivs av kinesiska Tencent. Kallas oftast bara för QQ. – Tencent QQ är en av världens största sådana tjänster med nästan 807 miljoner aktiva användare (2o18). Huvuddelen av använd­arna finns i Kina, men QQ finns också på engelska, läs mer på Tencents webbsidor (kan vara långsamma).

[meddelanden] [ändrad 12 november 2019]

Lenovo

kinesisk tillverkare av datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. – Lenovo sålde 2013–2015 flest persondatorer i världen. Företaget, som grundades 1984, blev känt i västvärlden när det 2005 köpte IBM:s tillverkning av persondatorer och bärbara datorer. Lenovo samarbetar också med japanska NEC (nec.com) om persondatortillverkning. I januari 2014 köpte Lenovo också IBM:s tillverkning av servrar med Intel‑processorer. Samma månad köpte Lenovo också Motorola Mobility från Google. – Fram till 2002 använde Lenovo i Europa och USA varumärket Legend. – Se lenovo.com.

[företag] [ändrad 7 september 2018]

COS

China operating system – ett operativsystem som har utvecklats av kinesiska vetenskaps­akademien (länk). Det lanserades 2014. – COS använder Linuxkärnan, men alla andra delar är nyutveck­lade från grunden av vetenskaps­akademien i samarbete med före­taget Liantong. COS är ut­veck­lat för att kunna köras på person­datorer, surf­plattor, smarta mobiler och tv‑appa­rater. Det är inte kompa­ti­belt med andra operativsystem, och kan bara köra program som laddas ner från en särskild app­butik. – COS har utvecklats bland annat för att förbättra data­skyddet i Kina. – Webbsidan för COS tycks vara stängd (2018, arkiverad, kinesiska), men en video om COS finns på YouTube, se denna länk.

[förkortningar på C] [operativsystem] [ändrad 12 maj 2018]

APT1

beteckning på en avancerad hackar-grupp som sägs vara ansvarig för flera avancerade långvariga hot (se advanced persistent threat, APT). – Namnet APT1 fick gruppen 2013 av det amerikanska säkerhetsföretaget Mandiant, numera Fireeye (länk), som påstår att APT1 ingår i den kinesiska folkarmén och har högkvarter i Shanghai. – APT1 är en av många hackargrupper som betecknas med APT och ett nummer.

[hackare] [it-säkerhet] [ändrad 21 augusti 2018]