Joe job

spamutskick där en oskyldig person anges som avsändare. Syftet är att smutskasta den påstådda avsändaren. Uppkallat efter Joe Doll (extern länk), ett av de första offren för metoden.

[spam] [ändrad 20 september 2020]

missbruk

(abuse) – på internet: användning av internet för störande, skadliga eller brottsliga ända­mål, som:

– Abuse addressmissbruksadress – e‑postadress för rapportering av missbruk. Varje domän på internet som förmedlar e‑post måste ha en abuse‑adress enligt mönstret abuse@domanens.namn, till exempel abuse@idg.se. Till den ska den som har ut­satts för spam eller annat missbruk som kommer från den domänen kunna skriva och klaga. Detta enligt RFC 2142 (länk) i inter­nets regelverk. Inget hindrar att en domän också har adressen missbruk@domanens.namn, men det ska alltid finnas en abuse‑adress. Det ska också finnas någon som läser e‑post till missbruksadressen och ser till att det vidtas åtgärder om det är påkallat. – Se också spoof address.

[missbruk] [rfc] [ändrad 11 april 2018]

marid

en nerlagd arbetsgrupp som skulle ta fram förslag om hur man skulle göra det svårt att förfalska avsändaradresser i e‑post och på så vis motarbeta spam. – marid ingick i internets tekniska ledningsgrupp IETF och grundades 2004. I september samma år lades marid ner på grund av oenighet. Oenigheten gällde främst Microsofts förslag Sender ID. – Dokumentation om marid finns kvar på IETF:s webbsidor. (Namnet marid skrevs med litet m. Det stod för MTA authorization records in DNS.)

[e-post] [falsk avsändare] [förkortningar på M] [nerlagt] [spam] [ändrad 12 mars 2023]

Sender policy framework

(SPF) – en teknik som motarbetar spam genom att göra det svårt att förfalska avsändaradresser i e‑post (spoofing). – SPF är ett tillägg till det vanliga e‑postprotokollet SMTP. Enkelt uttryckt innebär SPF att varje domän på en server publicerar en lista över de äkta avsändaradresser som finns på domänen. Internetoperatörers servrar kan därför lätt kolla ifall en uppgiven avsändaradress är äkta. – SPF är skrivet i öppen källkod av Eric Raymond med flera. – Läs mer på openspf.org (nere sedan mars 2019, arkiverad). SPF beskrivs också i RFC 7208: länk. – SPF stod först för Sender permitted from. – Se också Sender ID, ett förslag om att kombinera SPF med Microsofts Caller ID, samt om DKIM och DMARC.

[e-post] [falsk avsändare] [rfc] [spam] [ändrad 2 april 2020]

murk

falskt påstående om att spam inte är spam – i varje fall inte olagligt spam. – En murk är mer precist påståendet att meddelandet följer reglerna i den amerikanske senatorn Frank Murkowskis lagförslag mot spam. Lag­för­slaget, Inbox privacy act (länk till förslaget), lades visserligen fram 1999 i USA:s kongress, men det gick inte igenom. Spammarna kan alltså inte gardera sig genom att åberopa lagen, eftersom den inte finns. Tvärtom är murk ett säkert tecken på att meddelandet är spam och bör raderas. – Spam som innehåller murk kallas ibland för murko­gram och att skicka sådan spam kallas för murking.

[fel] [spam] [ändrad 28 juni 2021]

öppet relä

e-post­server som tar emot e‑post från utom­stående och vidarebefordrar den till andra utomstående. (Se relä, betydelse 1.) – Med utomstående menas här användare som tillhör ett annat nätverk än det som e‑postservern ingår i. Typfallet är en e‑postserver som ansluter användarna i ett lokalt nätverk till internet: om en sådan server dessutom tar emot och vidarebefordrar e‑post som varken är till eller från de egna användarna är den ett öppet relä. – Möjligheten att sända spam utan att bli spårad och blockerad har åtminstone tidigare till stor del hängt på att det finns öppna relän. Under internets pionjär­tid var alla e‑postservrar öppna, men sedan mitten av 1990‑talet har de flesta, både av ekonomiska skäl och för att blockera spam, stängts för tredjepartstrafik. Servrar som fortfarande fungerar som öppna relän blir ibland blackholade, det vill säga att andra servrar inte förmed­lar någon som helst trafik till och från dem. Internetservrar som fortfarande är öppna relän är troligen helt enkelt felinställda. – Spammarna har sedan länge funnit på andra sätt att skicka skräp, se botnät. – På engelska: open relay, även third party relay (TPR) eller insecure relay.

[internet] [spam] [ändrad 30 maj 2021]

mejlvägg

  1. – annat ord för spamfilter eller liknande program som blockerar oönskad e‑post (kanske även sådan som inte kan räknas som spam men som ändå anses onödig). Ordet anspelar på brandvägg;
  2. – funktion som gör att man måste ange och bekräfta sin e‑pos­tadress (genom att svara på ett mejl) för att få tillgång till in­formation och tjänster på internet. Ordet anspelar på betalvägg. – Se också bekräftelsemejl;
  3. – hit the mail wall – ”gå in i mejl­väggen” – att få så mycket e‑post att man inte kan hantera den.

– Även: e‑post­vägg. På engelska: mail wall eller email wall.

[e-post] [it-säkerhet] [spam] [stress] [ord på -vägg] [ändrad 9 december 2019]