nej-krav

(opt-out)negativ avtalsbindning, avböjandekrav – principen att man måste svara nej för att inte bli bunden av ett avtal som någon annan föreslår. – Med andra ord att en person måste svara nej för att inte anses ha gått med på något. Det räcker inte att ignorera förslaget. – I debatten om lagstiftning mot spam innebär nej‑krav att det ska vara tillåtet att skicka obeställd reklam med e‑post till alla som inte har anmält att de vill slippa. – Jäm­för med ja‑krav (opt‑in).

[juridik] [spam] [ändrad 18 september 2021]

invisible hosting

”serversnyltande” – en teknik som spammare använder för att utnyttja oskyldiga IP‑adresser. – Spammarnas webb­platser smusslas in på någon annans server med hjälp av så kallade trojan­ska hästar. Dessutom slussas spammet genom ett stort antal andra servrar, utan ägarnas vetskap, för att göra det omöjligt att spåra avsändarens IP‑adress. Försök att spåra spammarens IP‑adress ger därför olika svar varje gång.

[skadeprogram] [spam] [ändrad 25 september 2018]

ja-krav

(opt-in) – även: samtyckeskrav, positiv avtals­­bindning – principen att en person måste ha svarat ja för att anses ha gått med på något; att man måste lämna sitt uttryckliga samtycke för att bli bunden av ett avtal. – I debatten om lagstiftning mot spam innebär ja‑krav att det ska vara förbjudet att skicka obeställd reklam med e‑post till mottagare som inte har gett tillstånd. – Jämför med nej‑krav (opt‑out). – Se också informerat samtycke.

[juridik] [spam] [ändrad 6 februari 2023]

spam

  1. – obeställd e-postreklam i massutskick; skräp­post; störande meddelanden i stor mängd. – Spam är ofta reklam för pornografi, undermedel och snabba sätt att bli rik. Meddelandena har ofta avsändare som är svåra eller omöjliga att spåra. Det är vanligt med falska avsändaradresser. Ibland står mottagarens adress som avsändare. Men även etablerade företag skickar ut spam ibland. Alla obeställda massutskick brukar räknas som spam, även om innehållet är seriöst och avsändaren är känd. – Spam räknas som missbruk (abuse) av internet. – Läs också om spambot och spamfilter. – Andra benämningar på spam är bulk mail, bulk email, junk mail, junk email (ofta bara junk) eller unsolicited commercial email, för­kortat UCE. – Se också: bildspam, bologna, cramming, kommentarspam, murk, pink, social spam, sping, spit, splog, squammer och nigeriabrev samt ja‑krav och nej‑krav. – Motsatsen till spam, alltså legitim e‑post, kallas ibland på engelska för ham (skinka). Irriterande men välment e‑post från folk man känner kallas ibland för bacn (för bacon), granny spam eller barfmail, på svenska kräkpost. – En ordlista med engelska spam­­termer finns här: länk (nere sedan januari 2021 – arkiverad);
  2. – massor med mejl under kort tid från samma av­­sändare till samma mottagare (mejlbombning) kallas också för spam;
  3. – från början syftade ordet spam på ofoget att publicera samma inlägg i många olika diskussionsforum (newsgroups) på internet (crossposting). Alternativt att fylla ett diskussionsforum med repetitiva eller irrelevanta inlägg;
  4. – försök att manipulera en sök­motors rank­ning av en webbsida kallas också för spam, till exempel blogspam, spamdexing och kommentarspam. – Se också splogging.
Scen ur Monty Python-sketchen om vikingar och spam. Grahan Chapman, utklädd till kvinna, säger I don’t like spam till en viking.
Sketchen som gjorde spam odödligt.

– Ordet: Hur spam fick sitt namn vet ingen säkert. Men SPAM (länk) är sedan 1937 varumärke för en griskötts­­konserv från det amerikanska före­­taget Hormel Foods (länk). I en Monty Python‑sketch från 1970 med vikingar på en lunchservering upprepade Terry Jones (19422020), klädd som servitris, och vikingarna ordet spam så ofta att det dränkte huvudpersonernas sam­tal. (Texten finns här, länk, eller se sketchen på Youtube.) En vanlig teori är att den som började kalla stö­rande meddelanden för spam tänkte på den sketchen. – Enligt en källa (länk) (nere sedan januari 2021arkiverad) började det 1985 när en deltagare i ett rollspel på nätet skrev spam spam spam spam… tills hen blev avstängd. – Hormel Foods har, enligt ett borttaget meddelande på före­­tagets webbplats (men det finns på Inter­net Archive, klicka här), accepterat att skräppost kallas för spam, men vill att namnet på deras konserv däremot ska skrivas SPAM.

[it-historia] [spam] [ändrad 11 februari 2021]

spambot

datorprogram som sänder spam utan mänsklig medverkan. – En spambot skördar e‑postadresser från internet och sänder sedan spam till dem. De kan skapa e‑postkonton på gratistjänster som Gmail och Yahoo och sedan sända spam från dem. De kan också ha funktioner för att knäcka lösenord till existerande e‑postkonton och använda de kontona för att sända spam utan den rätta ägarens vetskap. – Ordet: bot är kort för robot. Uttalas ”bått”.

[bot] [mjukvarurobotar] [spam] [ändrad 19 januari 2018]

snowshoe spamming

”snöskospammande” – det att spammaren använder många IP‑adresser och många domäner att sända spam från. Syftet är att sprida be­last­ningen, som när en snösko sprider fotens be­last­ning så att man kan gå på snön utan att sjunka ner. Metoden gör det enklare för spammaren att kring­gå spam­filter och svårare för andra att spåra spammaren.

[spam] [ändrad 29 november 2018]

nätvandring

det att vuxna besöker sociala medier för att stävja trakasserier som nätmobbning. – Idén har utvecklats av Motala kommun i sam­arbete med Fryshuset i Stockholm (länk). – Ordet anspelar på natt­­vandring (det att vuxna går omkring utomhus på nätterna för att ha koll på ung­domarna). Boken Nätvandra från 2011 kan laddas ner från Motala kommun, se motala.se/natvandrarna (borttagen). – Svenska kyrkan har ett projekt med samma namn, se svenska kyrkans webbsidor.

[förföljelse] [missbruk] [ändrad 10 maj 2021]

blackholing

blockering av trafik från internet­operatörer som anses underlätta spridning av spam. – Blockeringen kan motiveras med att operatörerna själva sprider spam, att de vidarebefordrar spam från andra opera­törer eller att de inte följer riktlinjerna för bekämpande av spam (till exempel genom att tillåta öppet relä). – Black­holing bygger på listor över sådana opera­törer, upprättade på mer eller mindre seriöst sätt. Internet­servrar som tillämpar blackholing vägrar att vidare­­befordra e‑post och annan trafik från spärrlistade operatörer. Avsändaren brukar få ett meddelande som förklarar varför. – Uträkningen är att privat­personer som får sin e‑post i retur ska klaga hos internetoperatören och tvinga fram bättring. Huruvida detta fungerar är ovisst. Det finns också e‑post­filter för enskilt bruk som sorterar bort all e‑post från spärr­­listade operatörer. – Verb: to blackhole. Det finns ingen specifik svensk term.

[internet] [spam] [ändrad 25 september 2018]

realtime blackhole list

(RBL) – förteckning över internetservrar som skickar ut mycket spam. – Från början var det organisa­tionen Mail abuse prevention system, MAPS, som upprättade och skickade ut RBL till internetoperatörer och uppmanade dem att avstänga servrarna på listan. MAPS ingår numera i Trend Micro, och MAPS teknik används i Trend Micros tjänst Email reputation services, se ers.trendmicro.com.

[spam] [ändrad 5 december 2017]