Symphony

  1. Symphony Communication Services – en ameri­kansk tjänst för kryp­te­rade snabb­med­de­landen. – Symphony var först en intern tjänst vid namn Live CurrentGoldman Sachs. Goldman Sachs och andra företag bildade 2014 Symphony baserat på Live Current och det upp­köpta bolaget Perzo. Tjänsten är främst avsedd för företag. Det är ut­format för att klara ameri­kanska krav (se Sarbanes-Oxley) på lagring av alla med­de­landen. De lagras krypterade i sju år på företagets servrar;
  2. Symphony OS – ett avvecklat Linux-baserat operativ­system, avsett att köras som live CD. – Se symphonyos.com;
  3. – se Lotus Symphony†;
  4. Symphony – kodnamn på en version av Windows XP†, nämligen Windows XP Media Center Edition från 2005.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [programsviter] [meddelanden] [windows‑versioner] [ändrad 25 april 2017]

Seamonkey

en programsvit med webbläsare och andra internetprogram, skriven i öppen källkod. – Förutom webbläsaren ingår e‑post­program, RSS‑läsare, HTMLeditor och chatt-program. – Sea­monkey är en vidareutveckling av Mozilla application suite, som Mozilla 2005 överlät till en fri­stående grupp, Seamonkey Council (länk). – Se seamonkey-project.org. (”Seamonkeys” eller brine shrimp, är ett slags små kräftor, Artemia salina, som sedan slutet av 1950‑talet har sålts som lustiga akvariedjur. På svenska: saltkräftor.)

[programsviter] [öppen källkod] [ändrad 16 maj 2017]

Microsoft 365

en moln-baserad version av Microsoft Office. – Användaren har inte Microsoft Office in­stallerat på sin dator, utan laddar ner programmen från Microsofts servrar på inter­net varje gång de används. För det krävs ett abonnemang, som är av­gifts­belagt. Men i november 2014 bestämde Microsoft att det som då hette Office 365 (O365)iPhone, iPad och på telefoner och surfplattor med Android skulle vara gratis för privatpersoner (se pressmeddelande). – Microsoft 365 lanserades 2010 som Office 365, men bytte 2017 namn till Microsoft 365, förkortat M365. – Mer på Micro­softs webbsidor.

[molnet] [office] [ändrad 25 september 2022]

Office

vanlig del av namnet på sviter med kontorsprogram som ordbehandling, kalkyl­ark, bildspel och databaser. – Mest känt är Microsoft Office, som har blivit en inofficiell standard (se också Microsoft 365). Det finns också WordPerfect Office och avvecklade Oracle Open Office† samt alternativ skrivna i öppen källkod som Apache Open Office och LibreOffice samt de webbaserade konstellationer som kallas för Office 2.0. – Se också Macintosh Office (som var hårdvara).

[office] [ändrad 30 augusti 2022]