KTLO

Keeping the lights on – ironiskt om att se till att it-systemet fungerar som det ska, men inte göra mer. Det görs inga satsningar på ny teknik eller andra förändringar. – Man talar också på svenska om att släcka bränder, vilket betyder att man löser akuta problem, men inte gör något som förebygger problem.

[förkortningar på K] [it-system] [19 november 2021]

LoRa

en teknik för trådlös dataöverföring med låg strömförbrukning i långdistansnätverk. – LoRa anses kunna bli betydelsefullt i 5g. LoRa finns dels som LoRa PHY, en tillämpning i det fysiska lagret av nätverket, dels som LoRaWAN, som hanterar de högre lagren (se också WAN). Signalerna kodas med en tillämpning av chirp spread spectrum (CSS). – LoRa är en patenterad teknik som först presenterades 2015. Det utvecklades av franska Cykleo (cykleo.fr) och köptes senare av amerikanska Semtech (semtech.com). Semtech har grundat organisationen LoRa Alliance (lora‑alliance.org).

[förkortningar på L] [mobilt] [trådlöst] [26 oktober 2021]