Interactive Institute

RISE interactive institute – svenskt forsknings­institut för experimentell tillämpad forskning. Finns i Kista (huvud­kontor) och i Göte­borg, Norrköping, Umeå, Eskils­tuna och Piteå. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT, numera RISE (länk). – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [ändrad 11 juni 2017]