Lytro

ett nerlagt amerikanskt företag som utvecklade kameror som tog bilder som kunde fokuseras om i efterhand. – Lytro grundades 2006 av Ren Ng (länk) och avvecklades i början av 2018. Lytros produkter byggde på en teknik som kallas för light field photography eller plenoptik. Det innebär att kameran inte bara registrerar vilken punkt en ljusstråle träffar sensorn på. Den registrerar också ljusstrålens infallsvinkel. I princip innebär det att kameran tar ett slags tredimensionell bild. Men i stället för till 3d används tekniken så att man i efterhand kan göra en oskarp bild skarp eller flytta skärpan från ett avstånd till ett annat. Man kan också ändra skärpedjupet. – Lytros första produkt var en stillbildskamera som släpptes 2012. 2015 bytte företaget inriktning och utvecklade en videokamera för professionellt bruk. I mars 2018 meddelade företaget att det ska avvecklas. Sajten lytro.com är stängd.

[företag] [kameror] [nerlagt] [ändrad 20 juni 2018]

slagosphere

slaggosfären” – kritiskt ord för bloggo­sfären, i synner­het för de bloggar som inne­håller kändis­skvaller och politisk hets. – Ordet slagosphere myntades 2006 av den amerikanska författaren Michael Chabon (michaelchabon.com). – Engelska slag kan betyda samma sak som svenska slagg, men har också en bredare betydelse – se Urban dictionary (länk).

[bloggar] [ändrad 11 augusti 2022]

Freespire

ett återuppståndet utförande av Linux för persondatorer. – Freespire är, som namnet antyder, rätt likt det avvecklade Linspire†. – Namnet Freespire användes först 2005 av ett Linspire-liknande operativsystem från en Andrew Betts. På begäran av Linspire ändrade Betts namnet till Squiggle OS (avvecklat). 2006 började Linspire att använda namnet Freespire på ett projekt där en förgrening av Linspire utvecklades av frivilliga. – Efter version 2.08, som kom 2007, hände ingenting förrän 2018, då version 3.0 släpptes. – Se freespire.net. (Sajten freespire.com har inget med operativsystemet att göra, utan används till en kampanj mot Linspires grundare Michael Robertson.)

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]

Jaiku

ett nerlagt socialt nätverk för mikrobloggar. Det fanns 20062012. – Jaiku påminde om Twitter, men var något äldre. Jaiku öppnades för allmän­heten i juli 2006 av Jyri Enge­ström och Petteri Koponen i Helsingfors. Namnet Jaiku anspelade på den japanska dikt­formen haiku – mikrobloggan­det ansågs påminna om de kon­cent­re­rade formuleringarna i haikudikter – och på jojk. – Jaiku såldes i oktober 2007 till Google. I januari 2009 med­de­lade Google att all utveck­ling av Jaiku inom Google skulle upp­höra av bespa­rings­skäl. Och i januari 2012 lades Jaiku ner. – Käll­koden till Jaiku är tillgäng­lig som öppen källkod under namnet Jaikuengine, se här.

[nerlagt] [sociala medier] [ändrad 25 september 2018]

gNewSense

ett avvecklat utförande av operativ­­systemet GNU / Linux för användare som vill använda enbart fri mjuk­vara. – gNewSense, som kom 2006, var först baserat på Ubuntu, senare på Debian. Stöddes av Free software foundation. Den senaste versionen, Ucclia, är från 2016 (se denna länk), därefter har utvecklingen av gNewSense upphört. – Namnet uttalas som nuisance. – Se savannah.nongnu.org (från 2016) samt DistroWatchs webbsidor).

[fri mjukvara] [linuxdistributioner] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 8 maj 2021]