Sarkeesian, Anita

(1983) – amerikansk-kanadensisk feministisk nätaktivist med inriktning på datorspel. Hon har bland annat i tv-serien Tropes vs. women kritiserat hur kvinnor fram­ställs i dator­spel. – Anita Sarkeesian har utsatts för nät­­för­följelse, bland annat när hon samlade in pengar på Kick­­starter för sin video­­blogg. Hot ledde till att hon 2014 ställde in ett planerat före­­drag på Utah state university. Anita Sar­keesian skriver bloggen Feminist frequency (länk). – Se också Gamergate.

[förföljelse] [personer] [spel] [ändrad 17 oktober 2017]

Quinn, Zoë

(1987) – en oberoende amerikansk datorspels­utvecklare. Förutom för datorspel är Zoë Quinn känd som ofrivillig huvud­person i skandalen Gamergate 2014, där hon blev hotad med våldtäkt och mord. – Efter Gamer­gate var hon med och startade sajten Crash Override som ger stöd åt personer som utsätts för nätförföljelse. 2017 gav hon ut boken Crash override: How Gamergate (nearly) destroyed my life, and how we can win the fight against online hate (länk). – Hennes mest kända spel är Depression quest, ett textbaserat spel som återger hur det är att vara de­pri­me­rad (se depressionquest.com). Hon har också startat Game developer help list (länk), ett forum för spel­utvecklare. – Zoë Quinns webbsidor finns på unburntwitch.com.

[förföljelser] [personer] [spel] [ändrad 3 september 2019]

Allen, Frances

Frances E Allen (1932) – amerikansk datorvetare, expert på kompilatorer. – Frances Allen tänkte bli matematiklärare, men började i stället på IBM, där hon stannade hela sitt yrkesverksamma liv. Under 1960-talet gjorde hon det grundläggande arbetet inom utveckling av kompilatorer och analys av datorprogram. Hon har också gjort betydelsefulla insatser inom parallellism. – Frances Allen blev 1989 den första kvinnan som utsågs till IBM Fellow, den högsta ut­märk­else en forskare på IBM kan få, och 2006 var hon den första kvinnan som belönades med Turing­priset (se länk). Hon har också belönats med Women of vision award (se länk – borttagen) och Ada Lovelace Award. – Mer om Frances Allen finns på IBM:s webbsidor.

[personer] [ändrad 23 november 2018]

Rhodes, Ida

(1900—1986) – ukrainsk-amerikansk datapionjär, expert på programmering. – Ida Rhodes föddes i Ukraina, kom till USA 1913, och läste senare mate­matik på Cornell-uni­versi­tetet. Det var hon som kon­stru­erade det första dator­systemet som an­vändes av ameri­kanska Social security administration. På 1950-talet var hon med och ut­veck­lade program­språket C-10 för Univacs stor­dator. Det var också Ida Rhodes som skrev det program för be­räkning av judiska helg­dagar som fort­farande används i kalender­program.

Estrin, Deborah

professor i datavetenskap på Cornell-universitetet (länk), pionjär för trådlösa sensornätverk. Hon var tidigare chef för det sedan 2011 avvecklade projektet Center for embedded network sensing (länk) vid University of California, Los Angeles (UCLA). 2007 fick hon utmärkelsen Women of vision award†, se denna länk (borttagen). Deborah Estrin utsågs 2011 till hedersdoktor vid Uppsala universitet (länk).

[personer] [sakernas internet] [trådlöst] [ändrad 5 september 2020]

McEwen, Dorothy

(1943—2005) – amerikansk programmerare, utvecklare av operativsystemet CP/M†. – Dorothy McEwen utvecklade CP/M tillsammans med sin man Gary Kildall†. CP/M var runt 1980 det ledande operativsystemet för persondatorer, och fanns ett tag som alternativ till PC‑DOS i IBM PC†. Att CP/M försvann i kon­kur­rensen har blivit ett ämne för legender och konspira­tions­teorier. – McEwen och Kildall grundade 1975 programföretaget Digital Research†. Dorothy McEwen är också känd som Dorothy Kildall. – Mer om Dorothy McEwen på Digital Researchs webb­sidor (länk).

[dorothy mcewen] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 19 april 2020]

Polese, Kim

Kim Polese.

(1961) – amerikansk företagsledare, en av de mest kända företagsledarna under dotcom‑eran, då hon bland annat var rådgivare åt USA:s dåvarande vicepresident Al Gore. – Polese blev känd på 1990‑talet då hon var produkt­­chef på Sun† för Java. Genombrottet för Java anses till stor del bero på hennes skickliga marknadsföring. – 1996 lämnade hon Sun och grundade Marimba†, som utveck­lade och mark­nads­förde ett sinn­rikt system, Castanet, för att synkroni­sera Javaprogram över internet. Polese var vd för Marimba till år 2000, där­efter styrelseordförande till 2004 då företaget såldes. 2004—2010 var hon vd för Spikesource, ett företag som utvecklade program i öppen källkod för företag. Hon lämnade vd‑posten när Spikesources tillgångar 2010 såldes till Black Duck Software (länk). (Namnet SpikeSource används numera av ett annat företag.)

[kim polese] [personer] [ändrad 17 september 2020]

Borg, Anita

Porträtt av Anita Borg.
Anita Borg.

(1949—2003) – grundare av det som nu heter Anita Borg institute for women and tech­nol­ogy (tidigare Institute for women in technology), forskare på PARC, initiativtagare till nät­verket Systers för kvinnor i it‑världen och till Grace Hopper Celebration-konferens­erna. – Anita Borg blev 1999 leda­mot av amerikanska federala regeringens kommis­sion för främjande av kvinnor och minoriteter inom naturvetenskap, ingenjörs­­veten­skap och teknik. Hon belönades 1995 med EFF:s pris Pioneer Award (se länk), och 2002 med Heinz-priset (länk) för teknik, ekonomi och sysselsättning. Ut­märkelsen Women of vision awards† delades ut till hennes minne. – Mer på anitab.org.

[anita borg] [ändrad 27 april 2018]

Ada Initiative

en nerlagd organisation för ökning av kvinnors del­tagande i utveck­l­ingen av öppen käll­kod och i en kultur fri från hinder som upphovsrätt. Rö­relsen fanns 2011—2015. Den var upp­­­kallad efter Ada Lovelace†, och grundades 2011 av Valerie Aurora (länk) och Mary Gardiner (Twitter). Ada Initiative lades ner i oktober 2015 därför att de två grundarna lämnade ledningen – se rörelsens blogg (länk). – Se adainitiative.org (inaktuell).

[nerlagt] [orga­ni­sa­tioner] [ändrad 9 december 2019]