Sarkeesian, Anita

(1983) – amerikansk-kanadensisk feministisk nätaktivist med inriktning på datorspel. Hon har bland annat i tv-serien Tropes vs. women kritiserat hur kvinnor fram­ställs i dator­spel. – Anita Sarkeesian har utsatts för nät­­för­följelse, bland annat när hon samlade in pengar på Kick­­starter för sin video­­blogg. Hot ledde till att hon 2014 ställde in ett planerat före­­drag på Utah state university. Anita Sar­keesian skriver bloggen Feminist frequency (länk). – Se också Gamergate.

[förföljelse] [personer] [spel] [ändrad 17 oktober 2017]

Quinn, Zoë

(1987) – en oberoende amerikansk datorspels­utvecklare. Förutom för datorspel är Zoë Quinn känd som ofrivillig huvud­person i skandalen Gamergate 2014, där hon blev hotad med våldtäkt och mord. – Efter Gamer­gate var hon med och startade sajten Crash Override som ger stöd åt personer som utsätts för nätförföljelse. 2017 gav hon ut boken Crash override: How Gamergate (nearly) destroyed my life, and how we can win the fight against online hate (länk). – Hennes mest kända spel är Depression quest, ett textbaserat spel som återger hur det är att vara de­pri­me­rad (se depressionquest.com). Hon har också startat Game developer help list (länk), ett forum för spel­utvecklare. – Zoë Quinns webbsidor finns på unburntwitch.com.

[förföljelser] [personer] [spel] [ändrad 3 september 2019]

Allen, Frances

Frances E Allen (1932) – amerikansk datavetare, expert på kompilatorer. Hon tänkte bli matematiklärare, men började i stället på IBM, där hon stannade hela sitt yrkesverksamma liv. Under 1960-talet gjorde hon det grundläggande arbetet inom utveckling av kompilatorer och analys av datorprogram. Hon har också gjort betydelsefulla insatser inom parallellism. Frances Allen blev 1989 den första kvinnan som utsågs till IBM Fellow, den högsta ut­märk­else en forskare på IBM kan få, och 2006 var hon den första kvinnan som belönades med Turing­priset (se länk). Hon har också belönats med Women of vision award (se länk) och Ada Lovelace Award. – Mer om Frances Allen finns på IBM:s webbsidor.

[personer] [ändrad 23 november 2018]

Rhodes, Ida

(1900—1986) – ukrainsk-amerikansk datapionjär, expert på programmering. – Ida Rhodes föddes i Ukraina, kom till USA 1913, och läste senare mate­matik på Cornell-uni­versi­tetet. Det var hon som kon­stru­erade det första dator­systemet som an­vändes av ameri­kanska Social security administration. På 1950-talet var hon med och ut­veck­lade program­språket C-10 för Univacs stor­dator. Det var också Ida Rhodes som skrev det program för be­räkning av judiska helg­dagar som fort­farande används i kalender­program.

McEwen, Dorothy

(1943—2005) – amerikansk programmerare, utvecklare av operativsystemet CP/M. – Dorothy McEwen utvecklade CP/M tillsammans med sin man Gary Kildall. CP/M var runt 1980 det ledande operativsystemet för persondatorer, och fanns ett tag som alternativ till PC‑DOS i IBM PC. Att CP/M försvann i kon­kur­rensen har blivit ett ämne för legender och konspira­tions­teorier. – McEwen och Kildall grundade 1975 programföretaget Digital Research. Dorothy McEwen är också känd som Dorothy Kildall. – Mer om Dorothy McEwen på Digital Researchs webb­sidor (länk).

[dorothy mcewen] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 19 april 2020]

Polese, Kim

Kim Polese.

(1961) – amerikansk företagsledare, en av de mest kända företagsledarna under dotcom-eran, då hon bland annat var råd­givare åt USA:s då­varande vice­president Al Gore. – Polese blev känd på 1990-talet då hon var pro­dukt­­chef på Sun† för Java. Genom­brottet för Java anses till stor del bero på hennes skick­liga mark­nads­­föring. – 1996 lämnade hon Sun och grundade Marimba, som ut­veck­lade och mark­nads­förde ett sinn­rikt system, Castanet, för att syn­kroni­sera Java­program över internet. Polese var vd till år 2000, där­efter styrelse­ord­förande till 2004 då före­taget såldes. 2004—2010 var hon vd för Spike­source, ett före­tag som ut­veck­lade program i öppen käll­kod för företag. Hon lämnade vd-posten när Spikesource såldes till Black Duck Software (länk).

[kim polese]

Borg, Anita

Porträtt av Anita Borg.
Anita Borg.

(1949—2003) – grundare av det som nu heter Anita Borg institute for women and tech­nol­ogy (tidigare Institute for women in technology), forskare på Parc, initiativtagare till nät­verket Systers för kvinnor i it‑världen och till Grace Hopper Celebration-konferens­erna. – Anita Borg blev 1999 leda­mot av amerikanska federala regeringens kom­mis­sion för främjande av kvinnor och minoriteter inom naturvetenskap, ingenjörs­­veten­skap och teknik. Hon belönades 1995 med EFF:s pris Pioneer Award (se länk), och 2002 med Heinz-priset (länk) för teknik, ekonomi och sysselsättning. Ut­märkelsen Women of vision awards† delades ut till hennes minne. – Mer på anitaborg.org.

[anita borg] [ändrad 27 april 2018]