Dropout Jeep

ett program som NSA påstås in­stallera i smyg på iPhone för att komma åt in­formation. Dropout Jeep säga kunna komma åt all in­formation på telefonen och vidare­be­fordra den till NSA. Pro­grammet kan in­stalleras över kabel eller tråd­löst. Det av­slöjades i slutet av 2013 av säker­hets­­experten Jacob Apple­baum. Apple har för­nekat all känne­dom om pro­grammet. – Se artikel i Forbes med länk till ett an­förande av Apple­baum på denna länk. Se också artikel i TechCrunch.

[avlyssning] [avläsning] [ändrad 16 oktober 2018]

Foxacid

hemliga internetservrar som NSA använder för att i smyg installera infiltrations­program på an­vänd­ares datorer. Det gäller användare av nätverket Tor, som döljer vem som kommunicerar med vem. – För att installera infiltrations­programmen utnyttjar NSA en sårbarhet i webbläsaren Firefox, därav namnet Foxacid. En utförlig beskrivning finns i denna artikel av Bruce Schneier.

[avläsning] [övervakning] [ändrad 16 maj 2018]

lawful interception

eller lawful intercept – laglig avläsning – hemlig polisiär avläsning av data- och telekommunikation med stöd i lag; ofta: de tekniska anordningarna som möjliggör det. Gäller normalt bestämda, namngivna personer eller organisationer som misstänks för brott, och kan bara göras efter domstolsbeslut. Jämfört med avlyssning av traditionell telefoni är laglig avläsning av internetbaserad kommunikation svårare att genomföra, eftersom trafiken på internet är ett flöde av separata paket, som kan vara avsedda för olika mottagare. Paket som inte är avsedda för den person som nämns i domstolsbeslutet får inte avläsas.

[avläsning] [juridik] [ändrad 24 april 2018]