Ubuntu Edge

en aldrig realiserad smart mobil som skulle gräsrotsfinansieras, vilket miss­lyckades. – Ubuntu Edge skulle till­verkas i be­gränsad upplaga, 40 000 exemplar, för att demon­strera att en ny typ av smart mobil är möjlig. Ubuntu Edge skulle nämligen kunna användas både som smart mobil och, om man anslöt bildskärm och tangentbord, som persondator. Den skulle ha två operativsystem: Ubuntu Touch och Android. Finansieringskampanjen pågick 22 juli—21 augusti 2013. Målet var att få in 32 miljoner dollar, men det kom bara in 12,8 miljoner dollar, vilket betalades till­baka. –Bakom projektet stod företaget bakom Ubuntu, Canonical.

[aldrig realiserad] [android] [mobilt] [ubuntu] [ändrad 28 november 2020]

Taligent

ett företag som drevs gemensamt av Apple och IBM i början av 1990‑talet, och som skulle utveckla ett nytt operativsystem för PowerPC†-processorn. Men varken Apple eller IBM hade någon användning för det tänkta operativsystemet, som också skulle heta Taligent, så företaget lades slutligen ner 1998. – Apple hade då redan börjat arbeta på operativsystemet Copland† (som inte heller blev något) och därefter på det som skulle bli Mac OS X (numera macOS). – Läs mer om Taligent i Wikipedia.

[aldrig realiserat] [it-historia] [operativsystem] [ändrad 28 september 2020]

Copland

Aaron Copland. Foto: Wikimedia Commons

arbetsnamn på ett operativsystem som Apple arbetade på 19941996. Det var det tredje försöket att skapa ett nytt operativsystem för Macintosh efter Pink† och Taligent†. – Projektet Copland lades ner 1996 av Apples dåvarande utvecklingschef Ellen Hancock (1943–2022). Apple beslöt då att köpa ett nytt operativsystem i stället för att utveckla ett i huset. Resultatet blev att Apple köpte NeXT†, vars operativsystem NextStep† blev grunden för Mac OS X (numera macOS). – Läs mer om Copland i Wikipedia. – Namnet: Uppkallat efter den amerikanska kompositören Aaron Copland (se Wikipedia)

[aldrig realiserat] [operativsystem] [ändrad 2 september 2022]

XO-3

en planerad men aldrig tillverkad hundradollarsdator i surfplatte-version. (Se One laptop per child.) – Utveck­lingen av XO‑3 lades ner i november 2012. I stället kom under 2013 XO‑4 och XO‑4 Touch. – XO‑3 var tänkt att likna Apples iPad: alltså en dator som består av enbart en pekskärm med ett virtuellt tangentbord. – Se wiki.laptop.org/go/XO-3 och denna videoYouTube. – Jäm­­för med XO‑1.

[aldrig realiserad] [barn] [one laptop per child] [surfplattor] [utbildning] [ändrad 15 november 2018]

Microsoft Courier

en planerad men aldrig tillverkad surfplatta, utvecklad av Microsoft. – Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig, bok­liknande form med två bildskärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras direkt med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till Apples iPhone. Men i april 2010 med­delade Micro­soft att företaget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

[aldrig realiserad] [surfplattor] [ändrad 12 maj 2020]

Clipper

ett föreslaget chipp som ingick i ett förslag från Clinton‑administrationen i USA på 1990‑talet om att ge myndigheterna en bak­dörr till krypterad information. All data- och teleutrustning skulle, enligt förslaget, ha chippet inbyggt och använda det (och inget annat) för kryptering. Chippet skulle vara så konstruerat att myndigheterna hade tillgång till en speciell nyckel för avläsning och dekryptering, som skulle kunna användas efter domstolsbeslut. Efter kraftiga protester skrin­lades för­slaget.

[aldrig realiserat] [kryptering] [övervakning] [ändrad 17 januari 2021]