Itsy

Hand som håller kreditkortsstor dator. En del av ytan upptas av en bildskärm som visar en svartvit bild med låg kontrast.
Prototyp av kredit­korts­datorn Itsy. Foto: Hewlett-Packard.

en aldrig tillverkad handhållen dator i kreditkortsformat med Linux som operativsystem. – Itsy utvecklades i slutet av 1990‑talet som tekniskt experiment för Compaqs† (senare del av dåvarande Hewlett‑Packard†) räkning av Western Research Lab och Systems Research Center i Palo Alto. Syftet var att ta fram en handhållen dator som skulle vara betydligt mer kraft­full än Palm† och Windows CE-datorer, och som klarade krävande uppgifter som taligenkänning. Specifikationerna är offent­liga. Projektet är sedan länge nerlagt, men dokumentation finns kvar på HP:s webbsidor (länk) (nere i september 2020 – arkiverad).

[aldrig realiserad] [enkortsdatorer] [forskningsprojekt] [ändrad 29 september 2020]

Higgins

Project Higgins – ett avvecklat projekt för säker hantering av identiteter på internet. – Higgins startades 2006 av IBM, Novell† och Azigo (nere sedan mars 2021, arkiverad, hette tidigare Parity Communica­tions). Inte mycket har hänt sedan 2008, då version 1.0.1 släpptes. – Målet var ett system där användaren själv skulle ha hand om sin person­liga informa­tion på olika webbtjänster. Det skulle gälla sådant som bankkonton, kredit­kort och abonnemang. Använd­aren skulle också bestämma vilken informa­tion som skulle vara privat. Systemet utvecklades i öppen källkod och skulle fungera på alla vanliga operativsystem. – Higgins sågs när det lanserades som ett alterna­tiv till Microsofts avvecklade projekt Card­space. Pro­jektet utvecklades av Eclipse foun­dation. – Se eclipse.org/higgins (borttagen).

[aldrig realiserat] [personlig integritet] [ändrad 23 april 2021]

Solu

en aldrig realiserad dator av ny typ, utvecklad av det fin­länd­ska före­taget med samma namn. Företaget gick i konkurs i september 2017, se denna artikel. – Solu var konstru­erad för att arbeta mot molnet. Lagring och backup skulle ske automatiskt, men Solu skulle också kunna användas utan internetanslut­ning. Nätverk och samarbete med andra användare var på samma sätt möjligt utan särskilda inställ­ningar. Nydanande var också tillgången till program: användarna skulle betala en fast månadsavgift, och för den skulle de få fri tillgång till alla program som fanns för Solu. Utvecklarna skulle dela på avgift­erna i proportion till användningen. Operativsystemet hette SoluOS och var utvecklat specifikt för Solu. Det hade grafiskt användargränssnitt som såg bio­log­iskt ut. – Solu skulle vara en mycket liten dator, ungefär lika stor som ett DVD‑fodral. Översidan var en pek­skärm. Sidorna var av trä. Solu skulle kunna användas fristående på samma sätt som en smart mobil med virtu­ellt tangent­bord, eller anslutas till en vanlig bildskärm och tangent­bord: Solus bild­skärm fungerade då som mus och pekplatta. – Solu visades först upp den 15 oktober 2015. Den finansi­erades delvis på Kickstarter (länk). – Se solu.co (nerlagt, men se Solus sida på Facebook).

[aldrig realiserad] [molnet] [persondatorer] [ändrad 15 januari 2021]

Pony Express

en tidigare påstådd kommande betaltjänst från Google. Enligt obekräf­tade uppgifter som spreds i mars 2015 skulle användarna kunna betala räkningar direkt i Gmail. Efter 2015 har inte mycket hörts om de planerna, åtminstone inte under det namnet – men se Google Pay. Däremot hade Google 2015 ett enkelt spel som hette Pony Express (se YouTube). – Uppkallad efter Ponnyexpressen, den berömda postryttartjänsten i amerikanska västern 1860—1861.

[aldrig realiserat] [betalningar] [ändrad 21 juni 2020],

Nixie

en flygande kamera i format som ett arm­bands­ur. Den har inte realiserats som produkt. Det var en mycket liten drönare som i hop­fällt skick kunde bäras runt handleden, och som hade inbyggd kamera. Den kunde användas för att ta så kallade dronies. – Nixie visades upp på CES‑mässan i januari 2015, men fanns då inte att köpa. – Se flynixie.com (stängd).

[aldrig realiserad] [drönare] [kameror] [ändrad 6 augusti 2018]

Gonzo Cam

en internetansluten webbkamera som skulle säljas för under 300 kronor. Den har aldrig realiserats. – Tanken var att man skulle kunna sätta upp den var som helst där man ville kunna se vad som händer, och sedan låta den klara sig själv. Den skulle ta still­bilder och bara behöva en GSM‑an­slut­ning för att skicka bilder. Gonzo Cam bestod av kom­ponenter, inklusive kameran, från en billig mobil­­telefon. Bildskärmen var borttagen. Operativsystemet, som hette JanOS (janos.io), var baserat på Firefox OS†. – Gonzo Cam utvecklades på Telenor under ledning av Jan Jong­­boom (janjongboom.com). Den finns inte att köpa. – Se Tele­nors webb­plats (från 2017 – arkiverad).– Namnet: Gonzo anspelar troligen på den amerikanska kultförfattaren och journalisten Hunter S Thompsons (1937–2005) speciella genre gonzo journalism – se Wikipedia.

[aldrig realiserad] [kameror] [ändrad 8 mars 2022]

Transatlantic trade and investment partnership

(TTIP) – ett kontroversiellt men aldrig realiserat handels- och investeringsavtal mellan EU och USA som det förhandlades om med början 2013. Efter att USA 2016 drog sig ur förhandlingarna upphörde de i praktiken, och 2019 förklarade Europeiska unionens råd förhandlingsdirektiven föråldrade (se consilium.europa.eu…). – Motståndare ansåg att det föreslagna avtalet gav storföretag rätt att stämma stater inför domstol för demo­kratiskt beslutade lagar och för att tvinga fram privatisering. Greenpeace i Nederländerna kom 2017 över det hemliga förslaget till avtal och publicerade det, se denna länk. – Läs också om Trans-pacific partner­ship (TPP).

[aldrig realiserat] [avslöjanden] [handel] [politik] [ändrad 23 november 2020]

Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi, men aldrig tillgängliga som produkt. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen ogenomförbart i industriell produktion. – Senare konstruerades  Telepathys glas­ögon om för att man skulle kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen var utvecklad för industri­ellt bruk och såg ut därefter. – Se telepathywear.com (nerlagt sedan mitten av 2010‑talet).

[aldrig realiserat] [glasögon] [ändrad 5 mars 2022]