Garnet

Garnet OS – namn på Palm OS† från 2007. – Operativsystemet har sedan dess av­vecklats. Det ersattes av det kortlivade Access Linux Platform (material om det finns på denna arkiverade länk). – Namnbytet till Access berodde på att japanska Access (access‑company.com) köpte det företag som tidigare utvecklade Palm OS, PalmSource†, och Access förband sig då att inte använda namnet Palm. Men när samma operativsystem användes i handhållna ­­datorer och mobiltelefoner från Palm† kallades det fortfarande för Palm OS. Båda före­­tagen avvecklade senare operativsystemet. – Garnet är engelska för stenen granat.

[namnbyte] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 17 maj 2022]

Caldera

ett nerlagt amerikanskt företag som från 2002 hette The SCO Group†. Det köptes 2011 upp av ett annat företag som sedan bytte namn till TSG Group, och som sedan dess har begärts i konkurs. – Caldera grundades 1994 med målet att skapa ett alternativ till Windows, baserat på Linux. Det fick ekonomiskt stöd av Novells† dåvarande chef Ray Noorda†. 1996 köpte Caldera operativsystemet DR-DOS från Novell. Köpet innebar att Caldera ärvde en pågående rättslig process mot Microsoft. Saken gjordes upp i godo. År 2000 köpte Caldera operativsystemet Unix­Ware† från Santa Cruz Operation† (SCO). – 2002 började Caldera delta i utvecklingen av UnitedLinux†, och senare samma år köpte Caldera rätten till namnet SCO och blev The SCO Group, som sedan 2011 i praktiken är nerlagt efter att ha förlorat ett antal processer mot andra it-företag.

[företag] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 11 januari 2019]

Linspire

(tidigare Lindows eller Lind– – –s) – ett avvecklat Linux-baserat operativsystem, utvecklat för att vara så likt Windows som möjligt. – Linspire komplet­te­rat med programmet Wine kunde köra Windowsprogram. – Linspire köptes 2008 av sedan dess nerlagda Xandros† som la ner operativsys­temet. – Första versionen av Linspire hette Lindows och kom 2002 från företaget med samma namn. I en del länder, bland annat Sverige, hette det Lind– – –s, vilket uttalades ”Lindash”. Det berodde på att Microsoft hade gått till domstol för att stoppa namnet Lindows, som onekligen låter rätt likt Windows. Både operativsystemet och företaget bytte 2004 namn till Linspire. 2008 köpte Xandros företaget, och avvecklade varumärket. – En fri nära släkting till Linspire var Freespire†.

[linuxdistributioner] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 4 september 2017]

Napster

  1. napster– en amerikansk tjänst som strömmar musik över nätet till betalande kunder. Hette tidigare Rhapsody†; Rhapsody köpte Napster 2011 och tog 2016 över namnet. –Se napster.com;
  2. – en nerlagd webbplats för utbyte av musikfiler (så kallad fildelning). Senare: ett numera avvecklat företag för laglig spridning av musik på nätet.

– Napster grundades 1999 av den då 19-årige amerikanske studenten Shawn Fanning, och gick i konkurs 2002. Det var det första kända nätverket för musikdelning. Fannings Napster var ett program som, med hjälp av en katalog på Napsters server, kunde söka efter musik i MP3-format på andra användares hårddiskar och låta sin användare hämta musiken utan avgift. Det satte igång den stora konflikten om pirat­kopierad musik, film och annat upphovsrättsligt skyddat material på internet. – 2001 tvingades Napster att stänga av sitt nätverk. Den tyska mediekoncernen Bertelsmann ville då köpa företaget, men det slutade med att Napster gick i konkurs 2002. Varumärket har sedan dess passerat mellan flera ägare, och 2011 gick det nuvarande Napster samman med Rhapsody, ett amerikanskt företag som säljer musikabonnemang över nätet. – Ur-Napsters juridiska svaghet var att det fanns en central katalog på Napsters server över de låtar som användarna kunde hämta. Musik­förlagen kunde därför hävda att Napster uppmuntrade piratkopiering. Senare efterföljare till Napster, som Gnutella och Fasttrack, undviker det juridiska problemet genom att de saknar central server. Alla filer och listor finns hos användarna.

[fildelning] [företag] [namnbyte] [upphovsrätt] [ändrad 27 september 2022]

Metro

tidigare namn på användar­gräns­snittet i Windows 8. – I augusti 2012 slutade Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska företaget Metro AG (metroag.de), och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även benämningen Modern UI (UI står för user interface, användargränssnitt) har förekommit. – Metro var från början namnet på Microsofts principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone† och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska information i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simulerade tredimensio­nella effekter används. Användargränssnittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [namnbyte] [windows] [ändrad 24 april 2017]