Odlyzko, Andrew

(1949) – amerikansk matematiker med inriktning på tele- och datakommu­ni­ka­tion, känd för att ha ifrågasatt flera vanliga påståenden om branschens ekonomi. Med stöd av statistik från data- och telekommunikations­branschen visade Odlyzko på 00-talet att det fortfarande var vanliga telefonsamtal som gav huvuddelen av intäkterna, medan nysatsningar som spel och underhållning spelade marginell roll. Han har också kri­ti­se­rat Metcalfes lag – se denna länk. – Andrew Odlyzko var tidigare chef för Digital technology center vid University of Minnesota. Hans webbsida finns här.

[andrew odlyzko] [personer] [telekom] [ändrad 23 december 2022]

Metcalfes lag

(Metcalfe’s law)”Värdet av ett nätverk för varje enskild användare ökar med kvadraten på antalet användare.” – Detta anses gälla för telefon­nätet, internet, järnvägar och flyg, men också för tjänsteleverantörer som kontokortsföretag. – Lagen är upp­kallad efter Bob Metcalfe som formulerade den 1980 (fast då gällde den inte antalet användare, utan antalet anslutna apparater). – Artikeln ”A refutation of Metcalfes law…” av Andrew Odlyzko och Benjamin Tilly, se här. – Metcalfe kommenterar sin lag många år efteråt, se här (arkiverad). – Jämför med nätverkseffekt och comedy of the commons.

[lagar] [ändrad 2 juli 2017]

anticiparallellism

av anticipate – föregripa, och parallellism – en princip för hur man skriver dator­program: datorn försöker räkna ut på förhand vad användaren kommer att göra och ser till att det redan är förberett när an­vändaren trycker på knappen. – Resurserna för anticiparallellism finns redan, eftersom datorer går på tomgång en stor del av tiden (visserligen i millisekunder varje gång, men ändå). – Ett exempel på anticiparallellism är att medan man tittar på en webb­sida kan webbläsaren passa på att läsa in alla sidor som webb­sidan har länkar till – innan man klickar på länkarna. Termen lanserades 1998 av Bob Metcalfe. Micro­soft har haft en grupp som arbetat på samma idé, men då kallades det för continual computation.

[programmering] [ändrad 4 juli 2021]

Metcalfe, Bob

(1946) – amerikansk uppfinnare, företagare och tidningsman. – Under sin tid på PARC utvecklade han tillsammans med David Boggs†, ethernet, patenterat 1975. För att marknadsföra ethernet grundade Bob Metcalfe 1979 företaget 3Com, 2010 uppköpt av dåvarande Hewlett‑Packard†. (Numera ingår 3Com i Hewlett Packard Enterprise.) – Metcalfe utmanövrerades ur 3Coms företagsledning i början av 1990‑talet. – Metcalfe, som hade undervisat i journalistik på 1960‑talet, var 19911995 vd för tidningen InfoWorld (som ges ut av IDG). Där skrev han den bitska krönikan From the ether. Den upphörde i oktober 2000. Sedan dess har han intresserat sig för genforskning och ägnat sig åt innovationskapital i bolaget Polaris (länk). Bob Metcalfe fick 1996 EFF:s utmärkelse Pioneer Award (se länk). Han har också fått Turingpriset för 2022 – se awards.acm.org…. – Se också Metcalfes lag.

[bob metcalfe] [personer] [ändrad 23 februari 2023]

ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i nätverk, patenterad 1975 av Bob Metcalfe och David Boggs†. – Ethernets grundläggande funktion är att hindra två meddelanden att ta samma väg samtidigt i nätverket (kollision). Det kan ses som en motsvarighet till trafikledning. (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fartbegränsningar, som är trafikledningsfunktioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radiovågor. Tekniken är nämligen inspirerad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds samtidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända med ethernet kollar först ifall nätverket är ledigt. Om inte så väntar den en slumpmässigt vald lång stund (räknat i millisekunder) och försöker sedan igen. – Ethernet utvecklades för kabelnät, men används också i trådlösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring†. – I OSI‑modellen räknas ethernet främst till länklagret, men delvis också till det fysiska lagret. – Boggs och Metcalfe beskrev ethernet 1976 i artikeln ”Ethernet: distributed packet switching for local computer networks”. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 8 december 2022]

PARC

Palo Alto Research center, förr Xerox PARC, sedan januari 2002 bara PARC – ett legendariskt forskningsinstitut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har uppfunnits. – Den första datorn som påminner om en modern person­dator var Xerox Alto†, som utvecklades 1973 på PARC, men som inte såldes kommersiellt. Den följdes 1981 av Xerox Star†, som såldes kommersiellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare persondatorerna från företag som Apple och IBM. – Kända forskare som har arbetat på PARC är Alan Kay, Bob Metcalfe, Anita Borg† och Mark Weiser†. – Xerox grundade PARC 1970 under ledning av fysikern George Pake (19252004, (se Wikipedia) med uppdraget att upp­finna ”framtidens kontor”. Stig Hagström† var forskningschef på PARC:s materialforskningsavdelning 19761987. På PARC ut­veck­lades det grafiska användar­gräns­snittet, det lokala nätverket, ethernet och laserskrivaren. Legendariskt är också hur Xerox ständigt har försummat att marknads­föra uppfinningarna (med undantag för laserskrivaren). Det blev Steve Jobs† som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska användargränssnittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en användarvänlig persondator. – Tillsammans med Stanford‑universitetet har Xerox PARC varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men storhetstiden var på 1970‑talet. Se boken Dealers of lightning: Xerox PARC and the dawn of the computer age av Michael Hiltzik (1999). – Sedan januari 2002 är PARC, som tidigare var en avdelning, ett helägt dotterbolag till Xerox. – Se parc.com.

[forskningsinstitut] [förkortningar på P] [it-historia] [ändrad 11 april 2019]

Xerox Alto

en experimentell persondator från 1970-talet, utvecklad på PARC. – Xerox Alto hade grafiskt användargränssnitt och mus, vilket den var först med. Den var inte avsedd som hem­dator eller hobbydator, utan användes internt på Xerox av professionella datoranvändare, på den tiden bara programmerare och forskare. Den tillverkades från 1973 i ungefär tio år i sammanlagt ungefär två tusen exemplar. Den ingick i PARC:s sats­ning på att uppfinna ett datoriserat kontor. – Xerox Alto användes bland annat av Alan Kay när han utvecklade Small­talk och av Bob Metcalfe när han utvecklade ethernet. Den in­spi­re­rade också Steve Jobs† till att utveckla Macintosh. – Xerox ledning hade däremot ringa förståelse för potentialen i Xerox Alto, och när Xerox 1981 började sälja en liknande dator, Xerox Star†, innehöll den knappast någon teknik från Alto. – Bilder på Alto finns på Digibarn Museum, klicka här, även på Internet Archive: länk.

[it-historia] [historiska datorer] [ändrad 4 april 2017]