data gravity

”datagravitation”– datas förmåga att dra till sig applikationer och tjänster. – Datagravitation innebär att ju mer data som är tillgängliga hos ett företag eller en tjänst, desto fler applikationer och tjänster kommer att knytas till dessa data. Detta enligt en princip som formulerades 2010 av programmeraren Dave McCrory – se hans blogg. – Jämför med nätverkseffekten.

[data] [lagar] [ändrad 11 juni 2020]

Peppermint

ett utförande av Linux, gjort för körning av webbaserade program och för att ha små anspråk på kapacitet och utrymme. – Peppermint ska också vara lätt att bemästra för användare som inte tidigare har använt Linux och som inte har djupare kunskaper om datorer. Det är baserat på Linux Mint, därav namnet. – Peppermint är utformat för att man ska köra program från webben i stället för att ha dem installerade på datorns hårddisk / SSD. Det följer med ett program som heter Ice (länk): med det kan man skapa webbläsare som är knutna till en specifik webbplats (site‑specific browsers, SSB). I stället för att ha en ikon till, till exempel, en ordbehandlare som är installerad på datorns hårddisk har man i Peppermint en ikon till en webbläsare som, när man klickar på den, direkt öppnar en webbaserad ordbehandlare. – Peppermint har funnits sedan 2010. – Se peppermintos.com.

[linuxdistributioner] [20 augusti 2018]

NISÖ

Nationell informationssäkerhetsövning – en svensk övning där offentliga och privata aktörer övar sig i att hantera allvarliga hot och störningar av  informationssäkerheten. NISÖ arrangeras av MSB och har genomförts tre gånger: 2010, 2012 och 2018. – Se MSB:s webbsidor (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[förkortningar på N] [samhällsskydd] [ändrad 8 augusti 2022]

Pinterest

ett socialt medium för sparande och publicering av bilder. – Bilderna kan vara foton, men också allt annat som kan visas på en bildskärm, som teckningar, diagram och avbildad text. – Grundidén är att den som har konto på Pinterest använder det som en klippbok där hon enkelt kan spara bilder från webb­sidor. Andra användare av Pinterest kan se vad hon har sparat för bilder och i sin tur spara dem på sina egna sidor – och så vidare i flera led. Grundläget är att bilderna är sökbara för alla medlemmar i Pinterest, men det går att skapa anslagstavlor som bara är tillgängliga för med­lem­men själv och eventuellt också för inbjudna vänner. Man kan följa andra medlem­mar, som på Twitter, men det blir inte automat­iskt ömsesidigt som på Facebook (man blir inte ”vänner”). – Pinterest öppnades 2010, och grund­­a­­des av Paul Sciarra, Evan Sharp och Ben Silbermann, som var vd fram till 2022. Pinterest räknas 2022 som ett av de tjugo största sociala medierna, och hade i början av 2022 över 400 miljoner medlemmar.

[sociala medier] [ändrad 30 augusti 2022]

Turf

ett spel som kräver smart mobil med GPS, och som går ut på att ta över så kallade zoner utomhus. – Turf har funnits sedan 2010 och utvecklades av Simon Sikström och Andreas Pantesjö. Det är nu spritt till många länder. – För att spela måste man ha appen Turf installerad på en smart mobil med GPS. Man kan då se en karta som visar var man själv är, var andra spelare finns och vilka zoner som finns i närheten. En zon brukar vara 25⨯25 meter. Nya zoner kan definieras av spelare. En spelare tar över en zon genom att kliva in i den och får poäng genom att stanna så länge som möjligt. Men en annan spelare kan ta över zonen. – Se turfgame.com.

[spel] [utomhusnavigering] [ändrad 20 april 2018]

replicant

  1. replikant (ett slags människolik robot) – se android;
  2. Replicant – en förgrening av operativsys­temet Android med enbart fri mjukvara. Replicant är närmare bestämt en förgrening av operativsystemet CyanogenMod†, som i sin tur var en förgrening av Android. Projektet Replicant inleddes år 2010 och stöds av Free software foun­da­tion. Replicant kan in­stal­le­ras bara på ett begränsat antal modeller av smarta mobiler. – Se replicant.us.

[android] [fri mjukvara] [robotar] [ändrad 22 augusti 2017]

ICT4D

Information and communications technology for development – en satsning på att ge människor i fattiga länder tillgång till datorer, internet och mobiltelefoni till överkomliga priser i hopp om att det bidrar till utvecklingen.  Grundad 2010.– Se ict4dconference.org.

[aktivism] [förkortningar på I] [ändrad 16 augusti 2022]