culturomics

”kulturomi”analys av stora textmängder i syfte att beskriva och kartlägga mänsklig kultur. – De stora text­mängd­er­na är i praktiken text på internet, tillgäng­lig med hjälp av Google och andra sök­motorer. – Termen culturomics in­fördes i slutet av 2010 av en grupp forskare i en artikel i tidskriften Science (länk).

[konst och litteratur] [språkteknik] [ändrad 29 januari 2019]

Apple Books

eller bara Books – ett program från Apple för e‑böcker. Det kan användas på iPad, iPhone och Mac. Med iBooks kan iPad alltså användas som läsplatta. Lanserades 2010 och hette iBooks fram till 2018. – Apple Books är knutet till en tjänst för för­sälj­ning av e‑böcker, Book Store, som ingår i iTunes. E‑böckerna är i formatet Epub. – Se apple.com/apple-books. – Läs också om iBook†, en äldre serie datorer från Apple.

[appar] [e-böcker] [ändrad 18 september 2018]

Jigsaw

  1. Project JigsawOracles omarbetning av Java SE. Den presenterades i september 2017. Förändringarna, som bland annat omfattar bättre möjligheter att dela upp Javaapplikationer i mindre moduler, fick hård kritik av företrädare för bland annat IBM och Red Hat. Kri­tiken riktade sig bland annat mot att bakåtkompatibiliteten offras i vissa fall, och att Java SE inte längre passar ihop med Java EE. (Läs denna artikel i Computer Sweden.) – Se projektets webbsidor på openjdk.java.net (från 2017);
  2. – en webbserver som har utvecklats av World wide web consortium för demonstration av nya funktioner på webben. Den har funnits sedan 1996, men det har inte kommit någon ny version sedan 2007. Jigsaw är skriven i öppen källkod, och kan laddas ner gratis. (Det är ett program för att köra en webbserver, inte en hårdvaruprodukt.) – Se w3.org/jigsaw;
  3. – en teknikinkubator som är dotterbolag till Alphabet. – Inriktningen är gränsområdet mellan IT och internationell politik, och ett mål är att utrota censur, ett annat att motarbeta desinformation. Jigsaw, som numera är systerbolag till Google, grundades 2010 som Google Ideas. Sedan 2016 heter företaget Jigsaw. – Se jigsaw.google.com

[företag] [programspråk] [mjukvara] [webben] [ändrad 23 april 2022]

Uber

en kontroversiell app-baserad amerikansk taxitjänst. – Kunderna beställer taxi med en app. Medan de väntar kan de se på appen var deras bil är. Betalningen dras automatiskt från kundens kontokort, som är registrerat i appen. – Uber har inga egna bilar, utan samarbetar med taxiföretag och enskilda förare. Företaget erbjuder också privatpersoner att köra åt Uber i sina egna bilar. – Uber har blivit kontroversiellt av flera skäl, och har förbjudits och bötfällts i många städer. En anledning är att Uber har anlitat förare som inte har taxikort och som har kört med bilar som inte har taxameter. I sådana fall kan Uber jäm­ställas med svarttaxi. Taxibranschen har reagerat på att Uber (oftast) har låga priser; andra har reagerat på Ubers efterfrågebaserade taxa, som innebär att det vanliga priset också kan bli flerfalt högre när många vill åka. Uber hävdar att före­taget inte kör taxi, utan bara för­medlar kontakt mellan taxi­förare och kunder (se plattformsföretag). – Men i december 2017 fastslog EU‑domstolen att Uber ska räknas som ett taxiföretag (se EU-domstolens webbsidor). Utslaget kan få prejudicerande effekt för andra företag i den så kallade gig-ekonomin. – Uber lanserades 2010 i San Fran­cisco, först under namnet Ubercab. 2017 fanns Uber i över 84 länder och i 700 städer, bland annat Stockholm. – Från början var Uber ett slags limousinservice med dyra och fina bilar, men utbudet har blivit bredare: Uberblack är de limousinliknande bilarna (ofta svarta); Ubertaxi är sam­arbete med lokala taxibolag; UberX är mellanklassbilar. – Se uber.com (länken brukar fungera även om den är överstruken). – Namnet: Tyska über (=över) utan prickarna. Über / uber har länge använts i amerikansk jargong i betydelser som den bästa; ”to be ubered” – om när en bransch blir frånkörd av en ny affärsmodell, som taxibranschen av Uber eller hotell­branschen av Airbnb. – Se också uberisering.

[bilar] [giggekonomi] [ändrad 1 maj 2022]

robo-signing

en skandal då tusentals bostadslån i USA sades upp med automatik på grund av påstådd utebliven betalning. – Robo‑signing blev en skandal runt 2010 när det blev känt att företag köpte upp dåliga bostads­lån från banker och sa upp lån­tagarna för att sedan kunna tvångs­för­sälja deras bostäder. Företagen lät underteckna dokumenten om uppsägning och skicka ut dem utan att först ha kontrollerat ifall upp­sägningen hade laglig grund. De personer som under­tecknade dokumenten kallas för robosigners. Många människor blev av med sina bostäder utan giltig anledning, efter­som de inte förmådde försvara sig. Uppsägningarna gjordes på ett robotmässigt sätt, därav namnet – det var inga robotar inblandade. – Se också robo‑suing.

[skandaler] [ändrad 18 september 2017]

Cybook

en läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, utvecklad av det franska företaget Bookeen. Då var det den sedan dess avvecklade modellen Cybook Opus. Cybook har sedan dess lanserat andra modeller. – Se Bookeens webb­­sidor (länk).

[läsplattor] [ändrad 20 november 2019]

internetridån

the information curtain – beteckning på internet­censuren i vissa länder. – Ut­­trycket an­vändes i ett tal i januari 2010 av USA:s då­varande utrikesminister Hillary Clinton. Hon an­spelade uppen­barligen på Winston Churchills tal i mars 1946 om järn­ridån (se Wikipedia). – Texten till Clintons tal finns här. – Läs också om Gröna dammen och Gyllene skölden samt läs om bit (betydelse 2), Feed over email, Greatfire, hay­stack, mesh­net, svartkast och telex (betydelse 2).

[censur] [politik] [ändrad 2 mars 2021]

Watson

  1. – ett datorsystem från IBM, konstruerat för att sammanställa information från enorma datamängder så att den kan behandlas med naturligt språk. – Watson, som presenterades 2010, ska kunna tolka och besvara frågor som ställs i naturligt språk. Det har blivit kärnan i IBM:s system med webbaserade tjänster för frågor och svar, skriftligen eller muntligen (se talgränssnitt). – Systemets första uppgift var att tävla i frågesporten Jeopardy. Wat­son tävlade i februari 2011 framgångsrikt mot mänsk­liga Jeopardymästare i USA. Då bestod Watson av tio skåp med totalt 90 servrar och sammanlagt 2 880 processorer. Watson fungerade i tävlingen fristående, utan anslutning till inter­­­net: all information som behövdes för att besvara frågorna var lagrad på servrarna. – Systemet är upp­­kallat efter IBM:s grundare, Thomas J Watson (men namnet för givetvis också tankarna till Sherlock Holmes hävdatecknare doktor Watson). – Det djupare syftet med utvecklingen av Watson är att utveckla tekniker för förståelse av naturligt språk, informationsutvinning ur stora textmassor och formuler­ing av korrekt uttryckta svar på frågor. Watson‑tekniken ska kunna användas till exempel som hjälpmedel för läkare. – Under 2013 öppnade IBM Watson för externa kunder som erbjöds att mata Watson med egen information för att sedan kunna använda det för kunskapsutvinning. Leksakstillverkaren Elemental Path ska använda Watson i talande leksaker, se Cognitoys†. – Läs mer på ibm.com/watson. – Läs också om Verse. – Jämför med Wolfram Alpha och med Amazon Echo, Apples Siri, Facebook M†, Microsofts Cortana och Sound­hounds Hound;
  2. – se under sherlock.

[ai] [talgränssnitt] [ändrad 7 juni 2022]