MacBook

varumärke för bärbara Macintosh. – Sedan juli 2019 finns bara modellerna MacBook Air och MacBook Pro, men inte ”MacBook” utan namntillägg. – Varumärket MacBook har använts sedan 2006. Tidi­gare användes varumärket iBook. – En bärbar dator med namnet MacBook (utan tillägg) såldes 2006—2011. Den var avsedd för kon­su­ment­er. Därefter fanns bara MacBook Air och MacBook Pro. I mars 2015 visade Apple upp en ny MacBook. Den var mycket lik MacBook Air. Denna MacBook utan namntillägg försvann ur Apples sortiment i juli 2019 samband med lanseringen av två nya modeller av MacBook Air och MacBook Pro. – MacBook Pro är avsedd för profes­sio­n­ella an­vänd­are; Mac­Book Air är tunn och lätt.

[book] [ändrad 30 januari 2023]

netbook

annat ord för minibärbar. – Namnet Netbook användes först 1999 som namn på en bärbar liten dator från Psion†. Beteckningen återupplivades 2008 av Intel för bärbara datorer med små yttermått, främst (men inte enbart) avsedda för webbsurfning. Datortypen var populär i några år runt 2010, sedan blev så kallade ultramobiler (mycket tunna datorer) vanligare.

[book] [ändrad 20 juni 2018]

UMPC

Ultra mobile PC – en typ av handdator som utvecklades av Micro­­soft, men som till­verkades av andra företag enligt Micro­softs spe­ci­fi­ka­tion. Datortypen var vanlig i slutet av 00‑talet. – UMPC har blivit överspelat av surfplattor, dator­typen Ultra­book och av Micro­softs egen Surface. UMPC var först känt under arbets­­namnet Origami. En UMPC hade pek­skärm, trådlös internetanslutning och tv‑mottagare, kunde spela upp ljud och video samt an­vändas för spel. Operativ­­systemet var vanliga Windows. De första UMPC visades upp i mars 2006, till­­verk­a­de av Samsung. Mest kända UMPC:n blev ändå kanske datorn Oqo, som till­verk­a­des 2005—2009. – Jäm­för med minibärbar. – Se Micro­softs webb­sidor (länk, från 2011).

[förkortningar på U] [persondatorer] [ändrad 30 maj 2017]

pixel

– eller bildpunkt:

  1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
  2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bildskärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bildskärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte använder ordet pixel som mått, utan talar om individuella bildpunkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kantutjämning;
  3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google – se Chromebook. Under 2015 kom Pixelmodeller med operativsystemet Android i stället för Chrome OS. Varumärket avvecklades 2017. I stället kom serien Pixelbook (google.com/chromebook…);
  4. Pixel – varumärke för Googles egna mobiltelefoner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
  5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian, lanserat 2016. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webbsidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 13 maj 2022]

Chromebook

en bärbar dator med operativsystemet Chrome OS från Google. Hösten 2015 kom en Chrome­book­modell, se Pixel, som i stället hade Android. Från hösten 2016 kan alla Chromebooks köra Android‑appar jämsides med webbläsarbaserade program. – Tidigare kunde en Chromebook bara användas för besök på webbsidor och för körning av webbaserade program. Användaren kunde inte installera andra program på datorn. – Chrome­book lanserades i maj 2011 med modeller till­verkade av Acer och Samsung enligt speficikationer från Google. I februari 2013 kom Chrome­book Pixel med en extremt hög­upp­löst bildskärm som också var pekskärm. – Se google.com/chromebook. – Chrome­books påminner lite om det kortlivade försöket med network computers på 1990‑talet. – Se också Chromebox.

[book] [ändrad 12 januari 2018]

Atari

Atari Portfolio.
Atari Portfolio.

en legendarisk tillverkare av spelkonsoler och persondatorer, nerlagd 1996. Numera namnet på ett franskägt företag (atari.com) som utvecklar och säljer datorspel och som 2021 lanserade spelkonsolen Atari VCS (atarivcs.com). – Det ursprung­liga Atari grundades 1972, och var det första företag som sålde dator­spel som kommersiell produkt. Atari började 1976 sälja en spelkonsol som kopplades till en tv. Samma år köptes Atari av Warner Communi­cations (numera WarnerMedia). 1980 började Atari sälja persondatorer eget operativsystem. 1984 sålde Warner persondator- och spelkonsolverksamheten under namnet Atari Corporation till Jack Tramiel†. Dator­spelen låg kvar i ett annat företag, Atari Games. – Atari Corporation ut­veck­lade persondatorer och spelkonsoler, bland annat den hand­hållna datorn Atari Port­folio, känd från filmen Terminator 2 (länk), men kunde inte kon­kur­rera med Windows‑plattformen och med produkter från andra spelkonsoltillverkare som Nintendo. Verksam­heten upp­hörde 1996, och företaget såldes sedan flera gånger. Ett dotter­bolag till det franska företaget Infogrames köpte företaget 2003 och bytte sedan namn till Atari Inc. Företaget utvecklar och säljer datorspel. – Atari Inc begärde företagsrekonstruktion (chapter 11) i januari 2013, men har rekonstruerats. Efter flera års ansträngningar lanserade Atari Inc i juni 2021 spelkonsolen Atari VCS, som kan köra gamla Atari-spel, men också nya datorspel för Windows.  – Atari Games bytte namn till Midway Games West, numera del av Warner. – En video om Ataris historia finns på YouTube, klicka här. – Mer Atarinostalgi på Internet Archive. – Ljudgenera­torn Atari punk console har inget med Atari att göra, förutom namnet. – IDG:s artiklar om Atari: länk.

[bärbara datorer] [företag] [hobby] [it-historia] [spel] [ändrad 4 juni 2021]

bärbar dator

ofta bara: bärbar – en bärbar, min bärbara – komplett dator i bärbart format utan lösa delar. – Vanligt­vis har den en platt bild­skärm i ett fällbart lock som kan vikas ner över tangent­bordet. I stället för mus har de numera oftast en styrplatta. Ett inbyggt laddbart batteri ingår. – De engelska orden portable computer, laptop, notebook och subnotebook syftar ursprungligen på olika utföranden med olika vikt och anslutningsmöjlig­heter, men de kan alla över­sättas alla med bärbar dator eller bara bärbar (”har du med din bärbara?”). – Bär­bara datorer är gjorda för att kunna ersätta stationära datorer: de har samma operativ­system (Windows, Mac eller Linux), och kör samma program som sina stationära motsvarigheter. De är också gjorda för samma arbets­­ställning: man sitter, och skriver med båda händerna. (Jämför med hand­dator och minibärbar.) – Alan Kay ritade 1972 den första bärbara datorn, Dynabook. Den liknade mest en surfplatta. Före honom hade Ted Nelson skissat på bärbara datorer som liknade kropps­burna datorer. Andra historiska varianter var Osborne 1†, som ibland kallades för ”släpbar” i stället för bärbar, och den behändiga Tandy TRS‑80 model 100†. – Den första bärbara datorn av modern typ med bildskärmen i ett fällbart lock formgavs 1979 av Bill Moggridge†.

[bärbara datorer] [it-historia] [ändrad 11 juni 2018]