Bold

  1. bold, boldface – i typografi: se halvfet stil;
  2. Bold – en uppköpt och nerlagd amerikansk tjänst för företagsbloggar, utvecklad av David Byttow (se Secret†). Den presenterades i juni 2016 och köptes i juni 2017 av Postmates (postmates.com), som la ner produkten men anställde Byttow. Bold hade ett antal funktioner, så kallade assistenter, för att hjälpa bloggaren att förbättra sitt språk och att göra layouten tilltalande. – Se bold.io.

[bloggar] [typografi] [uppköpt] [ändrad 7 maj 2018]

Autonomy

ett uppköpt brittiskt företag som utvecklade och sålde program som utvann information ur stora ostrukturerade datamängder. Numera integrerat i Micro Focus. – Autonomy kallade sin produkt för ”betydelsebaserad teknik”. Företaget grundades 1996 och sålde program till andra företag. I augusti 2011 köpte dåvarande Hewlett‑Packard† Autonomy och avvecklade sedan varumärket. Den 1 september 2017 köpte Micro Focus (microfocus.com) i sin tur HPE:s mjukvaruverksamhet, inklusive det som återstod av Autonomy, i en så kallad spin‑merge från HPE. – Se pressmeddelande från Micro Focus. – Autonomys grundare Mike Lynch har i USA åtalats för svindleri: han ska ha lurat Hewlett-Packard att betala fem miljarder dollar för mycket för Autonomy. USA:s justitiedepartement har begärt att Mike Lynch ska utlämnas från Storbritannien. I juli 2021 beslöt en brittisk domstol att Mike Lynch ska utlämnas, men beslutet måste bekräftas av inrikesministern. – I januari 2022 dömdes Mike Lynch i Storbritannien för svindleri mot dåvarande Hewlett-Packard och dess efterföljare – se judiciary.uk/judgments…

[företag] [informationshantering] [uppköpt] [ändrad 28 januari 2022]

Placemeter

ett uppköpt amerikanskt företag som betalade privat­personer för att de skulle ställa smarta mobiler i sina fönster för att, med användning av deras kameror, räkna antalet fotgäng­are och andra trafikanter som besöker butiker på gatan utanför. Detta mötte hård kritik, men Place­meter försvarade sig med att deras teknik inte identifierade individer. Den känner igen mänsk­liga gestalter, men gör inte skillnad på dem. Företaget startade sin verk­sam­het 2015 och köptes 2016 av Netgear (se länk).

[personlig integritet] [uppköpt] [ändrad 10 juli 2020]

Unix International

en tidigare branschorganisation, bildad 1988 av AT&T, Sun† och andra Unix‑leveran­törer. Unix International var ena parten i Unix­krigen runt 1990. Den andra parten var Open soft­ware foundation† (OSF). – Unix Internationals mål var att utveckla en öppen Unix-­speci­fika­tion baserad på Unix System V i kombina­tion med BSD. Unix Inter­national upplöstes 1993 när AT&T sålde sin Unixverksamhet till Novell†. Det gick upp i The Open Group.

[it-historia] [organisationer] [sammanslaget] [unix] [ändrad 16 januari 2018]

Coin

  1. uppköpt: företaget Coin är köpt av Fitbit (fitbit.com), och verksamheten upphörde i juni 2016 – ett avvecklat amerikanskt kort som var avsett att ersätta användarens alla kontokort. Man läste först in alla uppgifter för de kort man vill ha på Coin‑kortet. När man sedan skulle betala valde man vilket av kontokorten man ville betala med med hjälp av en knapp och en tecken­ruta. Sedan använde man kortet som ett vanligt kontokort. Coin var i kreditkortsstorlek. Kortet lanserades i början av 2015 i USA. – Se pressmeddelande från Fitbit;
  2. – se Amazon Coins;
  3. coin – ord som ingår i namnet på många kryptovalutor och andra elektroniska pengar.

[betalningar] [coin] [uppköpt] [ändrad 26 juni 2017]

respawn

  1. – i datorspel: återuppväcka, återuppliva – återaktivering av en figur i spelet som tidigare har ”dödats”. (To spawn betyder ungefär att yngla av sig. Ordet används om fiskar och groddjur);
  2. – Respawn – tidigare: konferens i Köln för spel­utveck­lare, andordnad första gången 2013, sedan slutet av 2017 införlivad med devcom (devcom.global).

[konferenser] [spel] [uppköpt] [ändrad 5 juni 2018]

Cray Research

tidigare namn på den superdator-tillverkare som nu heter HPE Cray. – Cray Research grundades 1972 av Seymour Cray†, som lämnade företaget 1989. 1996 köptes Cray Research av SGI† (tidigare Silicon Graphics), som sålde avdelningen för superservrar till Sun† (numera del av Oracle). 1999 gjorde SGI om Cray Research till ett fristående dotterbolag och sålde det kort därefter till Tera Computer. Cray Research och Tera Computer slogs i mars 2000 ihop till Cray Inc, som i sin tur blev köpt av HPE 2019.

[superdatorer] [ändrad 19 oktober 2020]

Control Data

ett uppköpt datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray†. – Control Data var med sina högpresterande datorer under 1960‑talet en allvarlig konkurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och mot Seymour Crays nya företag, Cray Research†. Control Data slutade då att tillverka datorer, gick över till systemintegration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotterbolag till BT. Verksamheten ingår nu i BT Global Services (länk).

[superdatorer] [uppköpt] [ändrad 7 april 2021]