hackaretik

de mål och normer som gäller bland hackare (i betydelsen skickliga och enga­gerade pro­gram­me­rare). På engelska: hacker ethics. Några av dessa normer är:

  • – Fri tillgång till datorer för alla;
  • – Fri tillgång till information för alla;
  • – Information får inte undan­hållas, för­störas eller för­vrängas, inte heller användas för att ställa till skada;
  • – Öppenhet: man ska dela med sig av det man vet och kan;
  • – Förbättra världen.

Fri betyder här inte nödvändigtvis gratis, utan fri som i yttrandefrihet. – Hackaretiken beskrevs första gången 1984 av Steven Levy (stevenlevy.com) i boken Hackers: The heroes of the computer revolution. – Läs mer i Wikipedia.

[aktivism] [hackare] [ändrad 13 maj 2023]

Linus lag

  1. – ”Given enough eyeballs, all bugs are shallow”, vilket betyder att om tillräck­ligt många granskar programkoden kommer varje bugg att vara lätt att rätta till (åtminstone för någon av granskarna). – Yttrandet tillskrivs Linus Torvalds och citeras i Eric Raymonds bok Kate­dralen och basaren;
  2. – ”Allt som en människa gör moti­ve­ras med över­levnad, socialt liv eller nöje.” – I sitt förord till boken The hacker ethic and the spirit of the information age från 2001 (länk) for­mu­le­rade Linus Torvalds den tesen, och han ansåg att det var stadier i en utveckling: resul­tatet blir bäst när man gör saker bara för att det är roligt.

[fel] [lagar] [systemutveckling] [ändrad 29 mars 2023]

Sterling, Bruce

Bruce Sterling. Foto: John Scoble.

amerikansk författare (1956), känd för science fiction-romaner, ofta med inslag av datorteknik. (Se cyber­punk.) Ofta utgår han från uppslag som ”tänk om de hade haft datorer på 1800‑talet” – se steampunk. – Bruce Sterling har fått det litterära priset Hugo Awards (länk) två gånger. Han har också skrivit fackboken The hacker crackdown: law and disorder on the electronic frontier (1992), som handlar om den framväxande hackar­kulturen. (Den finns som gratis e‑bokProject Gutenberg, se denna länk.) – Bruce Sterling har också ett varmt intresse för miljö­frågor, ofta i kombination med design, och är professor i konst och form­giv­ning vid European graduate school i Schweiz (länk). – Bruce Sterling har myntat flera nya termer, bland annat spime och buckyjunk. Han skrev tidigare bloggen Beyond the beyond i Wired, startad 2003, nerlagd i maj 2020 (länk).

[bruce sterling] [böcker] [ändrad 21 april 2022]

Stoll, Clifford

(1950) – amerikansk astronom och datorexpert. – Clifford Stoll avslöjade på 1980‑talet ett om­fattande data­intrång mot Lawrence Berkeley National Laboratory, genomfört av tyska hackare på uppdrag av Sovjet­unionen. Han beskrev detta i boken The cuckoo’s egg (1989; En hacker i systemet, 1991), som blev den första storsäljaren om dataintrång. Hans artikel Stalking the wily hacker om samma affär finns här. – Stoll har också skrivit böckerna Silicon snake oil: second thoughts on the information highway (1995) och High‑tech heretic: why computers don’t belong in the class­room and other reflections by a computer contrarian (1999). På 1990‑talet avvisade han allt tal om e‑handel och digitala tidningar, vilket han senare har gjort avbön för. – Stoll har under­­visat högstadieelever i fysik, och har en firma som tillverkar kleinflaskor, se kleinbottle.com. – Ett föredrag av Clifford Stoll om experiment i fysik finns på TED: länk.

[clifford stoll] [personer] [ändrad 5 december 2019]

Anonymous

  1. Anonymous – en aktivist­grupp på internet. – Det finns ingen känd organisation eller ledning bakom Anonymous, och aktivisternas namn är okända. I princip kan vem som helst uttala sig under namnet Anonymous. – Några är efter 2016 hördes inte mycket från Anonymous, förutom att ett Twitterflöde publicerades under rörelsens namn, se på Twitter, men under 2020 aktiverades organisationen igen med anledning av rörelsen Black lives matter. I februari 2022, efter att Ryssland hade angripit Ukraina, förklarade Anonymous krig mot Rysslands regering, och slog ut den officiella ryska tv-kanalen Russia Today. – Politiska och andra aktioner har genomförts under namnet Anonymous, men också sa­botage och trakasserier. (Se också Operation Antisec.) – Anonymous blev känt 2008 med en video som förklarade krig mot scientologikyrkan. Anonymous har också förklarat krig mot terroristorganisationen Islamiska staten, IS, och kartlade i mars 2015, i samarbete med hackar‑organisationerna Ctrlsec och Ghostsec, 9 200 Twitter‑konton som tillhörde, eller påstods tillhöra, anhängare till IS. Listan publicerades på webbsajten XRSone. Efter IS massmord i Paris i novem­ber 2015 upp­repade Anonymous sin krigsförklaring mot IS. Israel hotades i slutet av mars 2015 med electronic holocaust. Hösten 2015 inledde Anon­ymous Oper­ation KKK, även känd som Hoodsoff, med målet att ut­plåna Ku Klux Klan (se också Amped Attacks). Ett angrepp mot Donald Trump tillkännagavs i mars 2016, se #OpTrump. – Sedan 2013 anordnas demonstrationen Million mask march på initiativ av Anonymous. – 2012 startade Anonymous en sajt som skulle publicera läckta hemliga dokument, se Paranoia. – Ano­nymous är ofta, men inte alltid, kopplat till forumet /b/ på sajten 4chan. – Anonymous framställs ibland som en individ med övermänskliga egen­skaper, se till exempel här. – I videoinspelade tillkännagivanden representeras Anonymous av en man med Guy Fawkes‑mask. – Gruppen Cult of the dead cow var en uppenbar föregångare till Anonymous. – Filmen We are legion: the story of the hacktivists (länk) av Brian Knappenberger från 2012 handlar om Anonymous, liksom boken Hacker, hoaxer, whistleblower, spy (länk) från 2014 av Gabriella Coleman (gabriellacoleman.org). Boken It came from something awful: how a toxic troll army accidentally memed Donald Trump into office från 2019 av Dale Beran (daleberan.tumblr.com) handlar delvis om Anonymous. – Se också stand alone complex. – Mer i Wikipedia;
  2. anonymous FTP, se FTP.

[aktivism] [hackare] [organisationer] [ändrad 2 februari 2023]

OpenLeaks

en nerlagd organisation och sajt för förmedling av läckta hemliga dokument, startad i december 2010 av en avhoppare från WikiLeaks. – Open­Leaks skulle, liksom WikiLeaks, ta emot dokument från olika källor, men till skillnad från WikiLeaks inte publicera dem för allmänheten. I stället skulle do­ku­menten att göras tillgängliga för utvalda mottagare, som i sin tur kunde publicera dem. Det är inte känt ifall OpenLeaks någonsin har läckt något. Webbsidan openleaks.org hänvisade 2017 till en isländsk sajt. – Läs mer om OpenLeaks i artikeln ”This machine kills secrets” av Andy Greenberg i tidskriften Wired: länk. (Greenberg har också skrivit en bok (länk) med samma namn.) Läs också Wikipedias artikel om OpenLeaks grundare Daniel Domscheit‑Berg. – Se också Paranoia.

[avslöjanden] [nerlagt] [ändrad 8 februari 2019]