rule 41

Rule 41 of the federal rules of criminal procedure – ett kontroversiellt förslag till förändring av USA:s regler för avläsning av information på datorer. –Förändringen skulle ge polisen rätt göra intrång på distans i datorer som misstänks ha information om brott. Polisen ska, enligt förslaget, kunna kopiera och radera information på distans och installera trojanska hästar i datorer. En enda domare kan ge polisen rätt att göra intrång i tusentals datorer. – Förslaget är ett tillägg till regel 41 i USA:s federala regler för processen i brottmål. – USA:s kongress godkände förändringen i december 2016 genom att inte rösta nej till den. – Organisa­tionen Electronic frontier foundation drev en kampanj mot regel 41, se denna länk.

[avläsning] [ändrad 20 november 2017]

avläsning

  1. dataavläsning – hemlig avläsning av data som bearbetas i en dator eller överförs på internet eller i andra nätverk. Det kallas ofta också för avlyssning, men det ordet är uppenbarligen inte sakligt rätt. – Läs också om hemlig dataavläsning och eavesdropping;
  2. – allmänt inom it: uppfångande av information i någon form, eventuellt också med igenkänning. En hårddisk läser av en fil, en skanner läser av det som finns på ett papper, maskinläsning kan också omvandla text på ett papper till maskinläsbar text, kroppsavläsning (biometri) läser av människokroppens egenskaper.

[avläsning] [data] [språktips] [övervakning] [ändrad 12 november 2019]

Network investigative technique

(NIT) – amerikanska FBI:s beteckning på dess egna tekniker för övervakning, avlyssning, dataavläsning och dataintrång. – Alltså sådant som hackare också gör. Bland annat installeras avläsningsprogram i smyg på misstänkta personers dator som ett sätt att kringgå anonymiersingsnätverk som Tor. – NIT figurerade i avslöjandet av Playpen, ett nätverk som spred bilder på sexuella övergrepp mot barn, och i den rättsliga process som följde. Där la åklagaren ner ett åtal hellre än att, som domaren hade beordrat, låta den åtalade ta del av källkoden till NIT.

[juridik] [personlig integritet] [ändrad 11 januari 2018]

Magic Lantern

en planerad teknik från FBI för avläsning av misstänkta brottslingars datakommunikation. – Magic Lantern blev känt hösten 2001 när tekniken var under utveckling. Enligt uppgifter som FBI då varken bekräftade eller förnekade är Magic Lantern ett program som registrerar knapptryckningar och som smusslas in i den misstänktes dator på ungefär samma sätt som ett datavirus. FBI har senare bekräftat att Magic Lantern existerar, men förnekar att det har tagits i bruk. – Avslöjandet av Magic Lantern gav upphov till en debatt om hur utvecklare av virusskydd skulle ställa sig till oönskade program som sprids av myndigheter med det föregivna syftet att avslöja brott. Skulle de programmera virusskydden att lämna sådana program i fred, eller skulle de låta virusskydden varna för dem och oskadliggöra dem som vilka skadeprogram som helst?  (Se Wikipedia.)

[skadeprogram] [övervakning] [ändrad 12 maj 2020]

cloud

  1. – se moln;
  2. The CLOUD ActClarifying lawful overseas use of data act – kontroversiell amerikansk lag om hur polis och underrättelsetjänst ska kunna få tillgång till personuppgifter som lagras i amerikanska företags molntjänster i andra länder. – Lagen röstades igenom i USA:s kongress i mars 2018. Lagen har fått stöd av Apple, Facebook, Google, Microsoft och Verizon Media Group† (numera Yahoo), som välkomnar att den klargör vad som ska gälla när myndigheter begär ut personuppgifter. Organisationer som Electronic frontier foundation (EFF) är däremot kritiska (se denna länk), och anser att lagen ger amerikanska myndigheter rätt att avläsa elektronisk kommunikation i hela världen. – Officiell information om lagen finns på denna länk.

[avläsning] [lagar] [molnet] [ändrad 13 maj 2022]

hemlig dataavläsning

(HDA)avläsning av allt som skrivs och visas på en dator. – Hemlig dataavläsning görs med användning av en trojansk häst, ett program som har installerats i datorn utan användarens vetskap. Den trojanska hästen kan avläsa varje knapp­tryck­ning på datorn och även uppfånga de meddelanden som tas emot på datorn. Den uppfångade informationen vidarebefordras genom datorns internetanslutning till den som har installerat den trojanska hästen. Genom att man avläser knapptryckningar kringgår man skyddsmedel som kryptering. – Användning av hemlig dataavläsning har i Sverige tidigare avvisats som polisiär spaningsmetod, men det aktualiserades på nytt i november 2015 efter massmorden i Paris. – I november 2017 lade utredaren Petra Lundh fram delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89, se denna länk). Hon föreslog att hemlig dataavläsning skulle tillåtas under fem år för att därefter utvärderas. Riksdagen beslöt 2020 att hemlig dataavläsning skulle tillåtas vid misstanke om grov brottslighet på försök 2020–2025 för att därefter utvärderas – se riksdagen.se/sv/dokument…. – Se också hemlig avlyssning av elek­tron­isk kommunika­tion, hem­lig övervak­ning av elektron­isk kommu­ni­ka­tion och Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel.

[avläsning] [it-säkerhet] [juridik] [ändrad 8 maj 2023]

Astoria

ett föreslaget extra säkert klient­program för Tor. (Tor är ett nätverk för ospårbar kommunikation på internet.) – Astoria är utformat för att göra det svårare för utomstående att spåra meddelanden genom övervakning av trafik­flödet i kombination med sannolikhetsbedömningar. Det styr meddelandenas väg genom Tor‑nätverket genom noder som bedöms vara mindre utsatta för övervakning. (Se också tidtagningsattack.) – Astoria beskrevs i maj 2015 i en artikel av forskare på Hebrew university i Israel och Stony Brook university i USA (länk). Något utförande av Astoria för nerladdning finns inte när detta skrivs (maj 2020), men källkoden finns för nerladdning på GitHub – se denna länk.

[avläsning] [dold identitet] [skyddad kommunikation] [ändrad 2 maj 2020]