unv.is

ett troligen avvecklat verktyg som gjorde att man kunde besöka webbsidor utan att bli räknad och registrerad. – Unv.is var avsett för besök på webbsidor som besökaren inte ville stödja: många besök på webbsidan kan ge den högre annonsintäkter. Som besökare kan man också bli registrerad och utsatt för spam och annat. Genom att lägga till unv.is framför den förhatliga sidans webbadress (URL) kunde man besöka den utan att räknas. Sidan visades då i en ren textversion. Man kunde också länka till sidan på samma sätt. Tjänsten introducerades 2013. Den motarbetades av många medieföretag som blockerade besök som förmedlades genom unv.is. – Se unv.is. (Nere sedan juli 2019. Hette tidigare unvis.it.)

[försvunnet] [kartläggning] [webben] [ändrad 30 oktober 2019]

CanSAR

databas om cancer. – CanSAR inne­håller informa­tion om klinisk forsk­ning, läke­medel och genetik som har med cancer att göra. CanSAR är fritt till­gäng­lig på internet, och öppnades i novem­ber 2013. Då var det världens största databas om cancer med 1,7 miljarder upp­gifter. – CanSAR har utvecklats av Institute of cancer research i London. – Se cansarblack.icr.ac.uk. – Namnet anspelar givetvis på cancer; SAR står för structure–activity–re­lation­ship.

[databaser] [hälsa] [ändrad 27 oktober 2017]

Peak

en avvecklad smart mobil för operativ­systemet Firefox OS. – Peak utvecklades och såldes av företaget Geeksphone. Den lanserades i april 2013 och var avsedd för utvecklare som vill testa program för Firefox OS. Tillverkningen upphörde 2015 då Geeksphone slutade utveckla telefoner. – Peak var en mer avancerad smart mobil än Keon† från samma företag. Peak+ skulle bli en version av Peak för vanliga användare, men den lades ner innan den nådde kunderna. – Se firefoxosdevices.org… (från 2015). – Geeksphone lanserade 2014 telefonen Revolution†, en vidareutveckling av Peak+.

[mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 20 december 2018]

Apple M7

sidoprocessor som bearbetade sensordata i Apples iPhone, modell 5S, som lanserades i september 2013. – M7‑pro­ces­sorns uppgift var att samla in och bearbeta data från telefonens accel­ero­metrar, gyroskop och kompasser och att överföra resultatet av beräkningarna till telefonens central­pro­cessor, Apple A7. Processorn byggde på Arms arki­tek­tur, se Wikipedia, men hade anpassats enligt Apples krav. Under utvecklingen gick den under kodnamnet Oscar. Den fick namnet M7 i anslutning till centralprocessorn A7 (några M-processorer med lägre nummer fanns inte). M7 har följts av versioner med nummer upp till M13 (2020). – Jämför med M1, en processor för Macintosh som presenterades i november 2020.

[sidoprocessorer] [versioner] [ändrad 17 november 2020]

Apple A7

centralprocessorn i Apples iPhone, version 5S. – Tele­fonen och processorn lanserades i september 2013, och användes i telefoner och surfplattor fram till 2017. Det var en 64-bitars processor som byggde på Arms processorarkitektur, men med modifieringar – se Wikipedia. – A7 var den första 64‑bitarsprocessorn som användes i en mobil­telefon. Den fungerade tillsammans med en annan pro­cessor, Apple M7. – Apple A7 ingår i en serie processorer som började 2010 med Apple A4 och som 2023 är framme vid Apple A16.

[processorer] [versioner] [ändrad 31 januari 2023]

omega

Porträtt av Veronica Becher.
Verónica Becher.
  1. Omega – det operativsystem som Google använder internt för sina tjänster, som sökmotorn och Gmail. Det ersatte 2013 operativsystemet Borg†. – Det finns också ett utförande som Google har släppt med öppen källkod, Kubernetes. – Läs mer i denna artikel från Google (länk) och i denna artikel från ACM (länk);
  2. – i matematik: sannolikheten för att ett datorprogram avslutas inom ändlig tid, uttryckt som ett tal mellan noll och ett. – Talet definierades av den argentisk-amerikanska matematikern Gregory Chaitin (länk), då på IBM. Det kallas också för Chaitins konstant. – Omega är definitionsmässigt ett icke beräkningsbart tal. Definitionen av talet bygger på datorpionjären Alan Turings† uppsats från 1936 om stopproblemet. Chaitin defi­ni­e­rade omega redan på 1960‑talet, men han såg det länge som en rent teoretisk skapelse. Senare har den argentinska matematikern Verónica Becher (länk) visat att talet är användbart i andra matematiska sammanhang;
  3. – se under ordo;
  4. – se Omega2 (en enkortsdator).

– Omega är den sista bokstaven i det grekiska alfabetet och motsvarar O.

[datorvetenskap] [enkortsdatorer] [matematik] [operativsystem] [ändrad 20 januari 2023]

CryptoLocker

ett skadeprogram som krypterade den infekterade datorns hårddisk och sedan krävde lösensumma av ägaren. – CryptoLocker utförde alltså en gisslanattack. Programmet, som upptäcktes 2013 och stoppades 2014, följde med till synes oskyldiga filer som laddas ner från nätet. Ett bra förebyggande medel är att säkerhets­kopiera datorns hårddisk ofta och regelbundet, och att inte låta lagringsmediet med säkerhets­kopian vara ansluten till datorn mellan gångerna. – Se artikel i Scientific American (länk). – Se också Ransomlock och Prisonlocker.

[gisslanattacker] [inaktuellt] [skadeprogram] [ändrad 9 september 2021]