Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi, men aldrig tillgängliga som produkt. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen ogenomförbart i industriell produktion. – Senare konstruerades  Telepathys glas­ögon om för att man skulle kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen var utvecklad för industri­ellt bruk och såg ut därefter. – Se telepathywear.com (nerlagt sedan mitten av 2010‑talet).

[aldrig realiserat] [glasögon] [ändrad 5 mars 2022]

Alliance for affordable internet

en organisation som verkar för att göra internet tillgängligt för fattiga människor i ut­veck­lings­länder. – Alliance for affordable internet bild­ades i september 2013 och har företag, ide­ella or­ga­ni­sa­tion­er och forskningsinstitut som medlem­mar. Ini­tia­tiv­tagare är Tim Berners-Lee, och World Wide Web Foundation hyser organisationens sek­re­ta­riat. Namnet förkortas A4AI. – Se a4ai.org.

[internet] [organisationer] [ändrad 5 juni 2017]

Facebook Autofill

en avvecklad tjänst som skulle underlätta betalningar vid köp på smart mobil. – När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes användarens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att informationen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tog emot betalningen hade anpassat appen för tjänsten. – Autofill with Facebook introducerades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället började Facebook under 2015 testa en funktion som fyller i användarnas personupp­gifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då tillgång till uppgifterna.

[betalningar] [nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 17 maj 2022]

Fairphone

en smart mobil som tillverkas utan mineraler från gruvor där arbetarna behandlas illa. – Telefonen gräsrotsfinansierades under 2013, och säljs tills vidare bara i Europa. Den har operativsystemet Android. – Bakgrunden är att en del sällsynta mineraler (konfliktmineraler) som behövs i mobiltelefoner, till exempel koltan (se Wikipedia), ofta bryts i konfliktdrabbade områden där gruvarbetarna arbetar under svåra förhållanden och med låg lön. Fairphone köper råvarorna från områden där det råder fred, och där arbetsförhållandena bedöms vara acceptabla. – Se fairphone.com.

[mobiltelefoner] [ändrad 6 maj 2022]

KitKat

version 4.4 av Android. Släpptes den 31 oktober 2013. – Innan dess uppgavs att namnet skulle bli Key lime pie med versionsnummer 5.0, men i september 2013 meddela­de Google att namnet blir KitKat efter kexchokladen från Nestlé, och att versions­­numret blir 4.4 i stället för 5.0. Nummerändringen har tolkats som att Google först planerade mer omfattande förändringar, men sedan backade. – Versionerna av Android har namn i bokstavsordning, och har har namn efter söt­saker. – Se android.com/kitkat. – Efterföljaren till KitKat hette Lollipop och föregångaren hette Jelly Bean.

[android] [android-versioner] [ändrad 22 augusti 2017]

Internet.org

en avvecklad organisation med målet att ge alla människor tillgång till internet. – Internet.org bildades på initiativ av Mark Zuckerberg på Facebook i augusti 2013, men försvann med början 2016, och Facebook tog över verksamheten, nu under namnet Facebook Connectivity. Medlemmar från start i Internet.org var Ericsson, Facebook, Mediatek, Nokia, Opera, Qualcomm och Samsung, men Apple och Google anslöt sig aldrig. Internet.org tillhandahöll en uppsättning gratis internetbaserade tjänster under namnet Free Basics.  – Se facebook.com/connectivity.

[gratis] [internet] [organisationer] [ändrad 28 juni 2021]

Minnowboard

en nerlagd enkortsdator utvecklad av Intel, lanserad 2013. – Intel överlät senare rättigheterna till konstruktionen till stiftelsen Minnowboard.org, som avvecklade verksamheten under 2019. – Kretskortet var stort som ett kreditkort och var avsett för personer som vill sätta samman egna datorer eller bygga in kortet i annan utrustning. Kortet hade en Atom‑pro­cessor. – Minnow­board konkurrerade närmast med Rasp­berry Pi. – Intel har också sålt en enklare enkorts­dator, Galileo† och den kraftfulla Joule†. – Namnet: Minnow är ett allmänt ord för småfisk. – Se minnowboard.org (arkiverad).

[enkortsdatorer] [ändrad 13 februari 2020]

Dhwani

en experimentell teknik för trådlös data­över­föring med ljud mellan mobiltele­foner (akustisk NFC.) – Tekniken har utvecklats av Micro­soft Research. Den är tänkt att användas som ett slags NFC, alltså för dataöverföring mellan två mobil­tele­foner som hålls intill varandra. Telefonernas inbyggda högtalare och mikro­fon används. Data­takten är 2,4 kilobit per sekund, vilket anses tillräck­ligt för till exempel betalningar. För att minska störningar används en teknik som heter Jam­secure, som innebär att den mottagande tele­fonen avsikt­ligt skickar ut en störande signal, som den sedan själv kan filtrera bort. – Dhwani beskrivs i en artikel från 2013, se här. – Namnet: Dhwani, på sanskrit dhvani, betyder ljud, melodi, åska. – Se också Chirp†.

[experimentell teknik] [ljud och bild] [trådlöst] [ändrad 10 november 2018]

Windows 8.1

en revidering av Windows 8, släppt den 18 oktober 2013. – Revideringen föranleddes av det svala mottagandet av Windows 8 och av kritiken mot de stora förändringarna av det grafiska användargränssnittet. En del av nyheterna i Windows 8 togs bort eller gjordes val­fria, och startknappen återinfördes. Att revideringen skulle ske blev känt först i början av 2013. Då kallades den nya versionen för Windows Blue. – Se Microsofts webbsidor. – Windows 8.1 följdes av Windows 10, som presenterades den 30 september 2014. (Något Windows 9 finns alltså inte.) – Se också Thresh­old. – Support och säkerhetsuppdateringar för Windows 8.1 upphörde den 10 januari 2023, se Microsofts webbsidor.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 30 januari 2023]