Five eyes

hemligt samarbete mellan USA, Stor­bri­tan­nien, Kanada, Austra­lien och Nya Zeeland om övervakning och avlyssning av tele- och data­kommu­nikation. Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. Det har enligt hans uppgifter pågått sedan 1950‑talet. Det finns också minst två andra samarbeten med fler inblandade länder: Nine eyes och Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 3 september 2019]

Fourteen eyes

ett hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och datakommu­nikation mellan USA, Storbritannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 4 november 2013]

Nine eyes

ett tidigare hemligt samarbete om avlyssning och övervakning av tele- och datakommunikation mellan USA, Stor­­bri­tan­nien och sju andra länder. Förutom de fem länderna i gruppen Five eyes (USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) ingår Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge. – Samarbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Fourteen eyes, som sägs omfatta Sverige, samt Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 26 september 2020]

Dark mail

ett projekt som utvecklar e‑post som ska vara omöjlig att avläsa. Allt ska vara krypterat, även mottagaradress och avsändaradress. – Projektet inleddes 2013 som reaktion på avslöjandena av hur NSA med flera avläser och kartlägger e‑post i hela världen. Klienter för alla vanliga datorsystem, smarta mobiler och surfplattor ska utvecklas. Dark Mail byggde först på ett protokoll som hette SCIMP†. – Bakom projektet står Dark mail technical alliance, alltså företagen Lavabit† och Silent circle med medverkan av bland annat Phil Zimmermann. – Se darkmail.info. – Läs också om Meshnet och Protonmail.

[kryptering] [personlig integritet] [ändrad 22 september 2020]

Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi, men aldrig tillgängliga som produkt. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen ogenomförbart i industriell produktion. – Senare konstruerades  Telepathys glas­ögon om för att man skulle kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen var utvecklad för industri­ellt bruk och såg ut därefter. – Se telepathywear.com (nerlagt sedan mitten av 2010‑talet).

[aldrig realiserat] [glasögon] [ändrad 5 mars 2022]

Alliance for affordable internet

en organisation som verkar för att göra internet tillgängligt för fattiga människor i ut­veck­lings­länder. – Alliance for affordable internet bild­ades i september 2013 och har företag, ide­ella or­ga­ni­sa­tion­er och forskningsinstitut som medlem­mar. Ini­tia­tiv­tagare är Tim Berners-Lee, och World Wide Web Foundation hyser organisationens sek­re­ta­riat. Namnet förkortas A4AI. – Se a4ai.org.

[internet] [organisationer] [ändrad 5 juni 2017]

Facebook Autofill

en avvecklad tjänst som skulle underlätta betalningar vid köp på smart mobil. – När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes användarens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att informationen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tog emot betalningen hade anpassat appen för tjänsten. – Autofill with Facebook introducerades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället började Facebook under 2015 testa en funktion som fyller i användarnas personupp­gifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då tillgång till uppgifterna.

[betalningar] [nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 17 maj 2022]

Fairphone

en smart mobil som tillverkas utan mineraler från gruvor där arbetarna behandlas illa. – Telefonen gräsrotsfinansierades under 2013, och säljs tills vidare bara i Europa. Den har operativsystemet Android. – Bakgrunden är att en del sällsynta mineraler (konfliktmineraler) som behövs i mobiltelefoner, till exempel koltan (se Wikipedia), ofta bryts i konfliktdrabbade områden där gruvarbetarna arbetar under svåra förhållanden och med låg lön. Fairphone köper råvarorna från områden där det råder fred, och där arbetsförhållandena bedöms vara acceptabla. – Se fairphone.com.

[mobiltelefoner] [ändrad 6 maj 2022]