Fourteen eyes

ett hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och datakommu­nikation mellan USA, Storbritannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Nederländerna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning] [ändrad 4 november 2013]

Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi, men aldrig tillgängliga som produkt. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen ogenomförbart i industriell produktion. – Senare konstruerades  Telepathys glas­ögon om för att man skulle kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen var utvecklad för industri­ellt bruk och såg ut därefter. – Se telepathywear.com (nerlagt sedan mitten av 2010‑talet).

[aldrig realiserat] [glasögon] [ändrad 5 mars 2022]

Alliance for affordable internet

en organisation som verkar för att göra internet tillgängligt för fattiga människor i ut­veck­lings­länder. – Alliance for affordable internet bild­ades i september 2013 och har företag, ide­ella or­ga­ni­sa­tion­er och forskningsinstitut som medlem­mar. Ini­tia­tiv­tagare är Tim Berners-Lee, och World Wide Web Foundation hyser organisationens sek­re­ta­riat. Namnet förkortas A4AI. – Se a4ai.org.

[internet] [organisationer] [ändrad 5 juni 2017]

Facebook Autofill

en avvecklad tjänst som skulle underlätta betalningar vid köp på smart mobil. – När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes användarens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att informationen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tog emot betalningen hade anpassat appen för tjänsten. – Autofill with Facebook introducerades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället började Facebook under 2015 testa en funktion som fyller i användarnas personupp­gifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då tillgång till uppgifterna.

[betalningar] [nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 17 maj 2022]

Fairphone

en smart mobil som tillverkas utan mineraler från gruvor där arbetarna behandlas illa. – Telefonen gräsrotsfinansierades under 2013, och säljs tills vidare bara i Europa. Den har operativsystemet Android. – Bakgrunden är att en del sällsynta mineraler (konfliktmineraler) som behövs i mobiltelefoner, till exempel koltan (se Wikipedia), ofta bryts i konfliktdrabbade områden där gruvarbetarna arbetar under svåra förhållanden och med låg lön. Fairphone köper råvarorna från områden där det råder fred, och där arbetsförhållandena bedöms vara acceptabla. – Se fairphone.com.

[mobiltelefoner] [ändrad 6 maj 2022]

Chromecast

en dosa från Google för visning på tv-skärm av video från dator, mobiltelefon eller surfplatta. – Chromecast är en liten dosa som ansluts till en tv genom HDMI‑uttaget. Dator, smart mobil eller surfplatta används som fjärrkontroll. Det som visas på datorns, telefonens eller plattans skärm kan alltså flyttas till tv:ns bildskärm. Om videon hämtas från källor som är anpassade för Chrome­cast sänds den direkt till Chromecast‑dosan, och belastar alltså inte apparaten som den valts på. Chromecast ansluts till internet genom ett trådlöst nätverk, wi‑fi, som alltså måste finnas. Chromecast, som delvis påminner om Apple TV, lanserades i augusti 2013. – Jäm­för med Google Nexus Player† och Match­stick†. – Se Googles webbsidor. – Chromecast ska inte förväxlas med Chromebit.

[mediespelare] [ändrad 10 maj 2020]

Ouya

en avvecklad spelkonsol med operativ­­systemet Android. – Ouya ut­­veck­lades av ett före­­tag med samma namn, och släpptes 2013. Pro­­jektet var gräsrotsfinansierat och drog in 8,5 mil­joner dollar på Kick­starter. Försäljningen gick däremot dåligt. Företaget såldes till Razer (razer.com), som 2015 la ner tillverkningen av Ouya.  – Se ouya.tv.

[nerlagt] [spel] [ändrad 13 maj 2019]

Leap

  1. – Leap motion controller – en styrenhet för gest­styr­ning. Den känner alltså av handrörelser i luften (fingergester). Den kan enligt tillverkaren uppfatta rörelser ner till en hundradels millimeter. – Leap motion controller, som utvecklas av företaget Leap Motion, sedan 2019 Ultraleap, är en liten dosa, lite mindre än en kortlek, som an­sluts till datorn och vanligt­vis läggs framför bildskärmen. Den kan programmeras att uppfatta handrörelser (gester) i utrymmet framför bildskärmen som instruktioner. Leap kan alltså ersätta mus, styrplatta och andra styrdon i program med behov av styrning i tre dimensioner. Den påminner om Micro­softs Kinect†, men är bara avsett för handrörel­ser i ett mindre utrymme. – Leap Motion Controller började säljas 2013. Flera företag har anpassat program och webbsidor för användning med Leap, bland annat Google Earth. – Se ultraleap.com. – Jämför med Googles Project Soli och med Welle;
  2. – tidigare amerikanskt teleföretag som drev mobiltelefonnätet Cricket (länk), köpt 2013 av AT&T.

[användargränssnitt] [företag] [styrdon] [uppköpt] [ändrad 29 maj 2020]

Omslagsflöde

(Cover feed) – visning av information i smarta mobiler med Facebook Home† även när telefonen är i vänteläge. (Alltså när användaren kan ta emot telefonsamtal och SMS, men har stängt av bildskärmen för inmatningar.) Inlägg från användarens kontakter på Facebook visas alltså på skärmen hela tiden. – Funk­tionen kallades innan Facebook Home släpptes för Uberfeed. – Omslagsflöde lanserades 2013 som del av Facebook Home, och blev liksom Facebook Home ett fiasko.

[grafiskt användargränssnitt] [inaktuellt] [mobilt] [sociala nätverk] [ändrad 14 september 2020]