skärmupplösning

antalet pixel på en bildskärm. – Skärmupplösning brukar anges som antal pixel horisontellt ⨯ antal pixel vertikalt. Numera (2022) brukar skärmupplösningen för bildskärmar för persondatorer vara minst 1920⨯1080. I persondatorns barndom var det 640⨯480. – Terminologi: Upplösning är, strikt talat, antalet pixel per tum (eller per annan längdenhet), oavsett hur stor bildskärmen är. ”Skärmupplösning” som det beskrivs här ovanför är alltså inte upplösning i den betydelsen, utan ett pixelmått. En stor och en liten bildskärm kan ha samma skärmupplösning, till exempel 1920⨯1080, men eftersom pixlarna måste trängas på en mindre yta på den lilla bildskärmen har den lilla bildskärmen högre upplösning i strikt bemärkelse – den har fler pixel per tum. Eftersom skärmupplösning (eller bara upplösning) är den allmänt använda beteckningen på bildskärmens pixelmått lär ordet inte missförstås. – På engelska: screen resolution. – Jämför med bildupplösning och screen res.

[bildskärmar] [upplösning] [ändrad 9 februari 2022]

screenshot

  1. – samma sak som skärm­dump;
  2. – bildexempel – illustration i hand­bok eller liknande som visar vad som finns på bild­skärmen.

– Även: screen shot.

[bildbehandling] [ändrad 13 februari 2021]

WebGL

(Web graphics library) – en teknik för åter­givning av grafik i webbläsare. – De flesta moderna webb­läsare kan hantera bilder för WebGL utan tilläggsprogram. – WebGL, som lanserades 2011, är avsett för interaktiv grafik i två eller tre dimensioner. Det är ett API (programmeringsgränssnitt) för programspråket Java. – Namnet anspelar på det äldre OpenGL, som WebGL bygger på. – Se get.webgl.org.

[bildbehandling] [webbpublicering] [ändrad 16 januari 2021]

airbrush

färgspruta som ger ett moln av mycket små färg­droppar. Ett kort tryck på färg­sprutan ger en färgad yta utan tydliga kanter, tätast i mitten. Man kan med airbrush åstad­komma skarv­lösa över­gångar mellan två färger. – De flesta illustra­tions­program har mot­svarande effekt med samma namn. Svenska benämningar är aero­graf och luftpensel.

[applikationer] [bildbehandling] [1 maj 2020]

definition

  1. – om bilder och bildskärmar: skärpa, tydlighet – skarp och tydlig återgivning av små detaljer och nyansskillnader. – De­fi­ni­tion i denna betydelse är ingen teknisk term och inget som kan mätas. (I varje fall inte på något allmänt veder­taget sätt.) Det ska inte för­växlas med upp­lös­ning eller pixelmått, även om det finns sam­band. De­finit­ion är något som be­trak­taren upp­lever tack vare en lyckad kom­bi­na­tion av egenskaper som hög upplösning, kantskärpa, nyans­rike­dom och frihet från flimmer. Ordet används också om ljud i liknande betydelse. – Läs också om high-definition tv (HDTV);
  2. – en beskrivning som så exakt som möjligt anger betydelsen av ett ord. En definition ska tydligt avgränsa ordets betydelse. Man ska med hjälp av definitionen kunna avgöra ifall ordet kan användas om en viss företeelse. (Definition är från början ett latinskt ord som kan översättas med avgränsning.) I denna ordlista finns en del definitioner, men oftare är det ordförklaringar.

[bildskärmar] [foto] [språktips] [upplösning] [ändrad 19 september 2018]

additiv färgblandning

den färgblandning som används i bild­skärmar och i tv‑apparater. – Röda, gröna och blå ljus­strålar belyser en vit yta så att alla andra färger uppstår. För att få gult blandar man rött och grönt, vilket kan verka avigt när man är van vid alternativet, sub­traktiv färgblandning. Svart får man av bakgrunden genom kontrastverkan. – Termen additiv färgblandning syftar på att ju mer färg man adderar, desto ljusare blir det. De tre färgerna rött, grönt och blått brukar kallas för RGB. – På bildskärmar blandas de tre färgerna egentligen inte, utan de hålls i sär i ett fint punktmönster, men på normalt avstånd uppfattar synsinnet det som att färgerna blandas. I gammaldags ”kemisk” diafilm och biofilm används också additiv färgblandning.

[bildbehandling] [foto] [färg] [grafik] [ändrad 30 juli 2017]

LZW

(Lempel Ziv Welch) – den algoritm för bildkomprimering som används i bildfilformatet GIF och även i TIFF. – LZW-algoritmen kan också användas för all slags datakomprimering. LZW utvecklades på 1980-talet av Abraham Lempel, Jacob Ziv och Terry Welch, och har tidigare varit patenterad av Unisys (unisys.com). En stor kontrovers uppstod 1999 när Unisys, som tidigare hade tillåtit att algoritmen användes i gratisprogram, krävde licensavgifter för all användning. Patentet var dock ogiltigt utanför USA, och i USA gick patentet ut 2004.

[bildbehandling] [förkortningar på L] [komprimering] [upphovsrätt] [ändrad 19 april 2017]

pixel

– eller bildpunkt:

  1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
  2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bildskärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bildskärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte använder ordet pixel som mått, utan talar om individuella bildpunkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kantutjämning;
  3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google – se Chromebook. Under 2015 kom Pixelmodeller med operativsystemet Android i stället för Chrome OS. Varumärket avvecklades 2017. I stället kom serien Pixelbook (google.com/chromebook…);
  4. Pixel – varumärke för Googles egna mobiltelefoner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
  5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian, lanserat 2016. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webbsidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 13 maj 2022]