Amped Attacks

pseudonym för en hackare som i november 2015 publicerade en lista över på­stådda medlemmar av Ku Klux Klan. – Publiceringen sammanföll i tiden med hackarkollek­tivet Anonymous Operation KKK. Amped Attacks uppgav emellertid att hen agerar ensam, och inte har något med Anonymous att göra. Anon­ymous å sin sida medde­lade att den namn­lista som Amped Attacks publicerade, och som inne­höll kända politikers namn, inte var tillförlitlig. – Amped Attacks finns på Twitter (länk).

[avslöjanden] [pseudonymer] [ändrad 2 juli 2019]

pseudonymitet

(pseudonymity) – det att man uppträder under pseudonym. Detta till skillnad från anonymitet, vilket strikt talat innebär att man inte uppger något namn alls. Man kan använda uttrycket att vara pseudonym. Den som är pseudonym döljer sitt riktiga namn, men har ändå en identitet i ett forum eller annat sammanhang. Hon kan alltså göra många in­lägg som kopplas till samma avsändare. Pseudonymitet är också något annat än att uppträda under signatur – en signatur används inte för att dölja personens faktiska identitet. – Jämför med pseudo­ano­nymitet.

[dold identitet] [pseudonymer] [ändrad 16 augusti 2017]

pseudonym

påhittat namn som används för att dölja en persons riktiga namn och identitet. – Andra människor vet ofta att namnet är en pseudonym, men det är inte meningen att de ska veta vem som står bakom den. – Jäm­för med en signatur, som inte används för att dölja ägarens riktiga identitet. – Pseudonym kan också användas som adjektiv: att vara pseudo­nym – att uppträda under ett antaget namn för att dölja sin riktiga identitet. – Se också pseudonymiseringpseudo­nymi­tet och pseudoanonymitet. – Motsatsen till pseudonym, alltså en persons riktiga namn, kallas på engelska för autonym. Ordet tycks inte förekomma på svenska, men både stavning och uttal skulle passa bra.

[dold identitet] [identifiering] [pseudonymer] [språktips] [ändrad 10 november 2021]

Whisper

ett socialt nätverk som utlovar hög nivå av anonymitet. (Men se nedan.) – Användarna skriver in­lägg som består av en bild med pålagd text. Man kan söka igenom inläggen och svara på dem. Varje användare har en pseudonym. Gentemot Whispers servrar identifieras varje användare endast med id‑numret på den mobiltelefon eller dator som de använder. (Det är ett nummer som är fast kodat i apparaten och som inte kan ändras. Det är alltså inte telefon­numret.) För varje in­lägg kan man se pseudonymen för den som har publicerat det, men det finns inget sätt att söka efter en viss an­vändares inlägg. – Whisper startade 2012, då under namnet Whispertext. (Det ska inte förväxlas med Amazons Whisper­net.) – I oktober 2014 uppgav The Guardian (länk) att Whisper samlar in och sparar användarnas geo­grafiska belägenhet, även när användarna har stängt av den funktionen. Whisper överlämnar också, enligt The Guardian, information om användarna till USA:s krigsmakt. Whisper har förnekat detta, men i sam­band med The Guardians publicering ändrade Whispernet sina användarvillkor. – Om den stora dataläcka som upptäcktes 2020, se artikel i The Register. – Se whisper.sh. – Läs också om After School†, Canary, Jodel, Nearby, Postsecret, Secret† och Yik Yak†.

[appar] [avslöjanden] [dold identitet] [pseudonymer] [sociala nätverk] [ändrad 16 juni 2020]

Dread Pirate Roberts

påstådd pseudonym för Ross William Ulbricht, som sägs ha stått bakom den hemliga och olagliga e‑handels­­sajten Silk Road†. Ulbricht har inte medgett att han är Dread Pirate Roberts. – Ulbricht greps av FBI den 2 oktober 2013 efter omfattande spaningsarbete. Han dömdes i maj 2015 till livstids fängelse utan möjlig­het till nåd. Han ska också betala 138 miljoner dollar i skadestånd. Ul­brichts försvarare hävdar att åklagaren har undanhållit försvaret information om att den amerikanska narkotikapolisen DEA hade varit inblandad i Silk Road. Två DEA‑agenter har dömts till fängelse för brott i samband med utredningen. – Domen överklagades och överklagandet togs upp i början av 2016, men det avslogs den 31 maj 2017. – Filmen Deep Web från 2015 handlar om fallet, se IMDb (länk). – Namnet: Dread Pirate Roberts var en figur i filmen The Princess Bride från 1987. På svenska: Fruktade piraten Roberts i filmen Bleka dödens minut, se IMDb (länk).

[it-relaterad brottslighet] [mörka webben] [personer] [pseudonymer] [spelfilmer] [ändrad 30 november 2020]

sock puppet

marionett, bokstavligen: strumpdocka – falsk identitet i dis­kus­sions­forum på inter­net, i synner­het när personen bakom den falska identiteten använder den för att be­römma eller för­svara sig själv (alltså sin riktiga identitet). – Se också straw­man och ghost account. – Även: när en och samma person deltar i en diskussion under flera pseudo­nymer, vilket på engelska kallas för sock puppetry. – Läs mer i Wikipedia.

[bluff och båg] [diskussioner] [dold identitet] [pseudonymer] [ändrad 3 oktober 2012]

Stenhagen, Jan-Jöran

pseudonymen bakom flera satiriska böcker om it-världen, utgivna på 1980- och 1990‑talen. – Det finns skäl att tro att böckerna helt eller delvis är skrivna av Jan Freese†, troligen tillsammans med Bengt Göran Wenner­sten (1943), tidigare chefredaktör för tidningen Datavärlden. – Böckerna är Data­dyrkarna (1982), Sam­körarna (1983), Informania (1984), Dubbeldyrkarna (1986), Lucy: i tangentens riktning (1989), Från då till vad? (1990) och År 00 (1996).

[böcker] [pseudonymer] [ändrad 15 maj 2018]