Santa Cruz Operation

(SCO) – uppköpt amerikanskt företag som tidigare sålde Unix för persondatorer; numera del av Oracle. Santa Cruz Ope­ration ska inte förväxlas med The SCO Group†: det var ett annat företag som hade tagit över förkort­ningen SCO. – Santa Cruz Ope­ration grundades 1979 och var det första företag som på allvar satsade på Unix för person­­datorer. Före­taget marknads­­­förde först Xenix, utveck­lat av Micro­­soft. 1989 bytte operativsystemet namn till SCO Unix. 1995 köpte SCO rätten att förvalta och ut­veckla Unix System V (men inte rätten till varu­märket Unix, se X/Open†) från Novell†. Novell hade i sin tur köpt det från AT&T, som hade utvecklat Unix. Under några år försökte SCO ena branschen kring ett en­het­ligt Unix. 1998 lan­se­ra­des därför en ny version av SCO:s operativ­system under namnet SCO Unix­ware. Men sam­tidigt hade Linux blivit en svår kon­kurrent på Intel‑platt­formen. SCO började därför att också mark­nads­föra Linux. – Under åren 2000 och 2001 sålde SCO större delen av sina till­gångar, inklusive Unix­ware, till företaget Caldera, som 2002 bytte namn till The SCO Group och gick en turbulent fram­tid till mötes. Det som fanns kvar av gamla SCO bytte först namn till Tarantella, men köptes 2005 av Sun†, som i sin tur har köpts av Oracle. Varumärket används inte. – Svensken Lars Turndal (1936—1999) var vd för SCO 1993—1995.

[företag] [it-historia] [unix] [uppköpt] [ändrad 10 mars 2020]