UAF

Universal authentication framework – ett system för inloggning utan lösenord. – UAF har utvecklats av FIDO Alliance. Det presenterades 2014 och kom i en andra version 2017. – UAF är knutet till användarens dator och gör att hon kan logga in på ett av flera sätt, till exempel biometriskt eller med PIN. Vilket sätt som ska användas kan bestämmas av användaren eller av den organisation som tillhandahåller datorn. Användaren kan använda UAF för att logga in på alla tjänster som är anpassade för UAF. Det krävs att användaren först registrerar sig hos Fido Alliance. – Läs mer på FIDO Alliances webbsidor (länk). – Se också U2F.

[förkortningar på U] [inloggning] [ändrad 16 maj 2022]

PoWiFi

en router för batteri­lös användning av mobil­tele­foner genom wi-fi. – PoWiFi bygger på tekniken wi-fi back­­scatter, som har utvecklats av forskare vid Washington university i Seattle, USA, och som visades först upp i augusti 2014. I maj 2015 testades den i fem hem i USA. Den trådlösa driften fungerade utmärkt, utom i ett av de fem hemmen där wi-fi-nätverkets kapacitet för­sämrades. – Tek­niken beskrivs i en teknisk artikel (länk) och på universitetets webbplats (länk). – På­pe­kande: I en del medier har det talats om att PoWiFi används för trådlös laddning. Det kan vara en över­drift. Tekniken kan användas för att driva mobiltelefoner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. De kan ta emot och sända kommu­nika­tion genom wi-fi. Huru­vida effekten räcker för att också ladda deras batterier är en annan fråga.

[elektrisk ström] [experimentell teknik] [wi-fi] [ändrad 28 oktober 2019]

sea-lioning

to sea-lion, to sealion; sealioning – i diskussionsforum på nätet: att lägga sig i diskussioner på ett påträngande, men formellt hövligt sätt. – Sjölejonbeteende kan till exempel vara att gång på gång be någon att ge bevis för sina påståenden eller motivera sina åsikter. Försök att avsluta samtalet tolkas som fientlighet och leder till att man avkrävs ytterligare motiveringar. Syftet är, eller tolkas som, att förödmjuka den som utsätts. Observera att de som gör så – ett slags trollinte kallas för sea lions, utan för sea lioners. – Ordet: Taget från en serie från 2014 av David Malki (länk), se denna länk. – Liknande beteenden har i andra sammanhang på engelska kallats för gish galloping. – Se också reply guy.

[diskussioner] [illa omtyckta personer] [jargong] [ändrad 27 maj 2022]

Amazon Dash

(nerlagt) – en trådlös knapp för beställning av en enda vara från Amazon. – Man kunde till exempel ha en Dash‑knapp i tvätt­stugan för beställning av tvätt­medel, eller i köket eller garaget för varor som hör hemma där. Tanken var att man inte skulle behöva lägga på minnet att man behövde beställa något, utan kunna göra det direkt. Varje knapp var inställd för en enda vara. Instruk­tioner om kundens namn, adress, betalningssätt och antal / mängd varor var inställda på förhand, så allt kunden behövde göra var att trycka på knappen. En förutsättning var att man hade ett trådlöst nätverk installerat. Amazon Dash lanserades 2014 och lades ner 2020. – Se Amazons webb­sidor. – En före­gångare till Amazon Dash var pizzaknappen från 2012 – se artikel från CNet: länk.

[e-handel] [nerlagt] [ändrad 29 mars 2022]

Global Learning Xprize

en tävling om vem som utvecklar det bästa pro­grammet som hjälper barn i fattiga länder att lära sig läsa, skriva och räkna. – Priset utlystes 2014 och är på samman­lagt 15 miljoner dollar. Pro­grammen måste vara avsedda för surf­plattor och skrivna i öppen källkod. – Täv­lingen skedde i två omgångar. 2016 utsågs fem finalister (se denna länk), som belönades med en miljon dollar var. Deras program testades sedan på fältet i Tanzania. Efter fälttestet utsågs 2019 två slutliga vinnare, som fick dela på tio miljoner dollar – se denna länk. – Initiativ­tagare till Global learning Xprize är Matt Keller (länk), som tidigare har arbetat med projektet One laptop per child. – Se learning.xprize.org. – Läs också om Xprize (det finns flera).

[barn] [utbildning] [ändrad 15 september 2020]

Matchstick

en nerlagd planerad medieströmningspinne med operativsystemet Firefox OS. – Match­­stick skulle göra i stort sett samma saker som Googles Chromecast: visa filmer, video, Youtube-klipp, stillbilder och webbsidor på en tv. Match­stick skulle ha formen av ett större USB‑minne, och anslutas till tv:n med en HDMI‑kontakt. Projektet, som finansierades med insamling på Kickstarter, blev känt hösten 2014. Leverans av produkterna sköts först upp till augusti 2015, och i augusti 2015 lades projektet ner. Orsaken var problem med kopieringsskydd. – Se matchstick.tv.

[mediespelare] [nerlagt] [radio och tv] [ändrad 13 juni 2017]