Azure Remoteapp

tidigare version av Windows som virtuellt skriv­bord. En för­hands­version släpptes i maj 2014. Azure Remoteapp avvecklades med början 2016 och ersattes med teknik från Citrix. – Med Azure Remoteapp skulle en användare kunna köra sitt exemplar av Windows från vilken dator som helst. Det skulle vara som att ladda ner en webb­sida som man jobbar mot. Användarens pro­gram och filer var lagrade på en server i molnet. Det som visades på an­vändarens bild­skärm var en mycket tunn klient, medan all program­körning och data­lagring skedde på servern. – Azure Remote­app omnämndes först i maj 2013, då under arbetsnamnet Mohoro. (Mohoro är en stad i ögruppen Komorerna i Indiska oceanen.) – Läs mer på denna länk. – Se också Microsoft Azure.

[nerlagt] [windows] [ändrad 14 februari 2018]

nanoskopi

mikroskopi som gör det möjligt att se objekt som tidigare ansetts vara för små för att kunna ses med ljusmikroskopi. – Uppfinningen av nanoskopi belönades 2014 med Nobelpriset i kemi (länk). Nobelpristagar­nas metod kallas mer exakt för superupp­löst fluorescensmikroskopi. Sedan slutet av 1800-talet har det ansetts fysiskt omöjligt att med van­liga mikroskop urskilja detaljer som är mindre än halva ljusets våglängd, alltså som minst 0,2 mikrometer (tusendels millimeter). Med ”vanliga mikro­skop” menas här optiska mikroskop, alltså mikroskop som förstorar objekt som belyses med synligt ljus. (Andra typer av mikroskop, som elektronmikroskop, kan urskilja mindre detaljer.) Nobelpristagarna Betzig, Hell och Moerner utvecklade ett sätt att spränga den gränsen. – På engelska: nanoscopy.

[forskning] [fysik] [ändrad 10 mars 2022]

Cortana

Microsoft Cortana – en talassistent för Windows. – Cortana har taligenkänning och kan följa talade instruktioner som att ringa upp personer i tele­­fonens adressbok, eller skicka meddelanden till dem, hjälpa till med navigering i trafiken, bevaka webben för viss information, göra anteckningar och påminna användaren eller att söka efter information i Microsofts sök­motor Bing och läsa upp resultatet. – Cor­tana visades upp i april 2014, men är när detta skrivs (april 2022) inte till­­gänglig på svenska. Det ingick i version 8.1 av Windows Phone† och finns nu i efterföljaren Windows 10 Mobile, i Windows 10 samt som app för iOS (iPhone och iPad). – Cortana fanns tidigare som appar för Android och iOS, men de apparna avvecklades 2021. Det verkar som om Microsoft på 2020-talet har gett upp försöken att tävla med Google Home och liknande talstyrda produkter och koncentrerar sig på att integrera Cortana med sina produkter för företagsmarknaden.  – Namnet: Cortana är namnet på en figur i datorspelet Halo (länk). Skådespelaren Jen Taylor, som gör Cortanas röst i spelet, har också talat in programmet Cortanas röst. Microsoft kallar programmet för hon. – Se Micro­softs webbsidor. – IDG:s artiklar om Cortana: länk.

[talassistenter] [ändrad 5 april 2022]

Eugene Goostman

en dialogrobot som i juni 2014 påstods ha klarat ett Turing­test. – Det innebar i detta fall att en tredjedel av domarna i en tävling trodde att de förde ett skriftligt samtal med en människa av kött och blod när de i själva verket sam­talade med dialogroboten. (En dialog­robot är ett program som körs i en vanlig dator – inte en robot som liknar en männi­ska.) – Dialogroboten utger sig för att vara en ukrainsk pojke vid namn ”Eugene Goostman”. – Segern i täv­lingen, som arrangerades av universitetet i Reading i England (länk), rönte internation­ell uppmärksam­het, trots att flera program har klarat liknande test tidigare – inklusive ”Eugene Goostman”, som bland annat flera gånger varit nära att få Loebnerpriset†. – Pro­gram­met fungerar enligt beprövade principer, och skiljer sig inte mycket från de äldsta dialogprogrammen som Eliza. Det är rätt lätt att genomskåda, vilket bland annat fram­gick av en artikel i Computer Sweden (länk). Även Ray Kurzweil underkände ”Eugene Goost­man” (länk).

[ai] [fiktiva personer] [mjukvarurobotar] [ändrad 7 maj 2019]

Heartbleed

ett allvarligt fel i ett system för kryptering av webb­kommu­nika­tion, upptäckt i april 2014. Det gäller kryptering med Open SSL. – Buggen Heartbleed gav in­kräktare möjlighet att komma åt andra an­vändares lösenord för webbkommu­nika­tion, och därmed också möjlig­het att komma åt deras privata tjänster och konton. – Heart­bleed blev känt den 7 april 2014, och en rättelse pub­li­ce­rades samma dag, men det krävs att rättelsen installeras på miljontals ställen. Felet beskrevs som kata­strofalt. Säkerhetsexperten Bruce Schneier skrev att på en skala från 1 till 10 är detta en 11. – Läs mer på cert.se (länk). – IDG:s artiklar om Heartbleed: länk.

[it-säkerhet] [ändrad 10 mars 2020]

Prisonlocker

en gisslanattack som spreds under 2014. – Prisonlocker laddades ner i offrets dator utan att det märktes. Det startade sedan ett program som krypterade filerna på datorn. Datorn blev då oanvändbar. Offret fick sedan ett erbjudande om att köpa en krypteringsnyckel som dekryp­terade filerna, så att datorn blev användbar igen. – En skillnad mot liknande tidigare program, som Cryptolocker, var att Prisonlocker såldes som ett lätthanterligt paket för hundra dollar. Programmet var också känt som Power­locker.

[gisslanattacker] [ändrad 23 mars 2022]

Pono

en avvecklad digital musikspelare, utvecklad på initiativ av Neil Young som alter­nativ till MP3-spelare. – Målet var att musiken skulle låta som om den var inspelad och uppspelad analogt, som vinylskivor. – Pono, som visades upp våren 2014 och började säljas 2015, använde filformatet FLAC och hade elektronik som var konstruerad av den legendariska hi‑fi‑konstruktören Charles Hansen (1956–2017) för att ljudet skulle låta så likt analoga inspelningar som möjligt. Från början ville Neil Young ha analoga inspelningar, men det visade sig vara omöjligt i praktiken.  – Pono var också en tjänst för nerladdning av musik. – I april 2017 sa Neil Young att satsningen på Pono i praktiken var död, och att orsaken var att skivbolagen tog för mycket betalt för musikfilerna (se denna länk). Den tjänst som skötte Ponos musikaffär, Omnitone, köptes av Apple, som sedan la ner den. De som har köpt en Ponospelare (de kan fortfarande finnas att köpa) har sedan dess ingen möjlighet att ladda ner musik från nätet, men de kan göra det från CD‑spelare och andra källor. – Se ponomusic.com (stängd sedan februari 2019). – Pono hette först Puretone. Pono är hawaiianska för rättsinnad.

[mediespelare] [musik] [nerlagt] [ändrad 7 maj 2022]