svischa

skicka pengar från en smart mobil genom en betaltjänst som Swish. (Men ordet svischa används om liknande betalningar även om det inte är Swish som man betalar genom.) Kan också stavas swisha. – Svischa var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk). Det var det populäraste av det årets nyord enligt en omröstning i Språktidningen (länk).

[betalningar] [jargong] [årets nyord] [ändrad 26 maj 2017]

Placemeter

ett uppköpt amerikanskt företag som betalade privat­personer för att de skulle ställa smarta mobiler i sina fönster för att, med användning av deras kameror, räkna antalet fotgäng­are och andra trafikanter som besöker butiker på gatan utanför. Detta mötte hård kritik, men Place­meter försvarade sig med att deras teknik inte identifierade individer. Den känner igen mänsk­liga gestalter, men gör inte skillnad på dem. Företaget startade sin verk­sam­het 2015 och köptes 2016 av Netgear (se länk).

[personlig integritet] [uppköpt] [ändrad 10 juli 2020]

Michigan Micro Mote

M3 – en komplett dator som är mindre än fem millimeter. – Michigan Micro Mote beskrevs när den först visades upp 2015 som världens minsta kompletta dator. (Men den saknar bildskärm, tangentbord och mus. Den tappar också data om den inte får ström.) Michogan Micro Mote är konstruerad för att användas i trådlösa sensornätverk. Den har flera inbyggda sensorer, utgående trådlös kommunikation och drivs av en inbyggd sol­cell. Processorn är en Phoenix. – Michigan Micro Mote har utvecklats av lärare och studenter vid University of Michigan. Den har använts som trådlös sensor i flera forskningsprojekt. – Se universitetets webbsidor (länk). – Se också mote.

[datorer] [trådlöst] [ändrad 9 april 2022]

Airfuel Alliance

ett konsortium som propagerar för standarder för trådlös laddning. – Airfuel Alliance bildades i november 2015 genom att Alliance for wireless power och Power matters alliance gick ihop. De två organisationerna tog med sig varsin standard, Rezence (numera Airfuel Resonant) re­spek­tive Power 2.0. Airfuel Alliance stöder båda standarderna under benämningarna resonant respektive induktiv laddning. Det finns också en tredje teknik, icke‑sammankopplad (uncoupled) laddning, som fungerar på flera meters håll. – Air­fuel Alliance kon­kur­rerar med Wire­less power con­sortiums standard Qi. – Se airfuel.org.

[elektrisk ström] [ändrad 31 december 2019]

Facebook M

nerlagd experimentell digital hjälpreda som kunde användas med Facebook Mes­sen­ger. – Face­book M skulle självständigt kunna boka tider, köpa presenter och leta infor­ma­tion. – Facebook M påminde om Apples Siri och Microsofts Cortana, men skilde sig från dem genom att mänskliga assistenter hjälpte program­men när det behövdes. Ett system för maskininlär­ning följde de mänskliga assistent­ernas arbete, och skulle kunna lära av det. – Facebook M testades först i San Francisco‑området med början i augusti 2015, och var bara tillgängligt för en begränsad grupp. I januari 2018 lades projektet ner. Tjänsten var först känd som Moneypenny. – Se Facebooks webb­sidor (inaktuellt). – Jämför med Amazon Echo, Soundhounds Hound och med IBM:s Watson samt med Wolfram Alpha.

[maskininlärning] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 10 september 2018]