caching proxy

server med kopior av webbsidor, använd för att minska belastningen på webbservern som originalen finns på. – Många internetoperatörer lagrar kopior av miljontals webbsidor på servrar. När en besökare anropar en av de webbsidorna levererar internetoperatören en kopia från servern. Därför behöver anropet inte skickas hela vägen till den webbserver som originalet finns på, och som kan vara hårt be­lastad. Metoden minskar belastningen på nätverket och ger kortare svarstider för besökarna. – En svårighet är att många webbsidor, till exempel tidningar och andra massmedier, uppdateras ständigt, så att den lagrade kopian kan bli inak­tuell på några minuter. – Se också cache och proxy.

[webben] [ändrad 22 juni 2020]

banderoll

(banner, banner ad) – webbannons – i synner­het den vanliga typen som har formen av en avlång, liggande rekt­angel som går från kant till kant, vanligtvis längst ner på sidan.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 2 juli 2019]

false start

”tjuvstart” – föreslagen förenkling av säkerhets‑protokollet TLS. – Förenklingen innebär att två kommuniceran­de enheter inte behöver gå igenom hela den förberedande proceduren (handskakningen) innan den egentliga dataöverföringen börjar. – False start har utvecklats av Google. Googles förslag till internets tekniska ledningsgrupp IETF finns här.

[internet] [it-säkerhet] [ändrad 2 april 2012]

SPDY

en avvecklad, tidigare föreslagen förändring av webbprotokollet HTTP. – SPDY presenterades 2012 och lades ner 2015. Den utvecklades av Google för att minska väntetiden vid nerladdning av webbsidor (spdy = speedy), och för att höja säkerheten. Mycket av det som var nytt i SPDY införlivades i den nya versionen av HTTP, se HTTP/2. – Se chromium.org/spdy (från 2010). – Läs också om QUIC

[nerlagt] [webben] [ändrad 17 januari 2023]

kräkpost

e-post som är oönskad på grund av sitt triviala eller föråldrade innehåll, särskilt om det är något som mottagaren har läst hundra gånger förut. Exempel är kedjebrev, virusvarningar, vandringssägner, uttjatade skämt, videor med gulliga djur, upprop och annan e‑post (eller andra meddelanden, till exempel på sociala medier) som folk skickar urskillningslöst till alla de känner. Kallas på engelska för barfmail, bacn, glurge eller meatloaf. Det kallas också för granny spam, eftersom det ofta skickas av äldre anhöriga. – De som skickar kräkpost gör det vanligen utan en tanke på pengar, och bara till folk de känner. Skillnaden mot spam är alltså att avsändaren känner mottagaren, och vanligen menar väl.

[e-post] [spam] [ändrad 7 april 2020]

konvertering

  1. – omvandling av filer (text, musik, foto, video etcetera) från ett format till ett annat, eller från analogt till digitalt;
  2. – om marknadsföring på internet: det att en kund inte bara klickar på en länk, utan också gör något som annonsören önskar, till exempel köper en vara eller beställer information;
  3. – även: byte av religion.

– På engelska: conversion, to convert; converting.

[filformat] [marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 15 oktober 2019]