Windows NT

David Cutler, huvud­skapare av Windows NT. Foto: Microsoft.

Microsofts version av Windows från 1990‑talet, avsedd för företagsmarknaden. – Varumärket Windows NT har inte använts sedan introduktionen av Windows 2000†, men alla senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Windows NT lanserades i september 1993 med versionsnummer 3.1 (samma nummer som den då aktuella versionen av Windows för privatkunder). NT var från början ett komplett operativsystem, till skillnad från ”van­liga” Windows, som då var ett ”skal” till MS‑DOS. Det utvecklades för att vara stabilt och pålitligt, så att det skulle kunna konkurrera med Unix och Novell Netware† i företagssystem. NT utvecklades under ledning av David Cutler (länk), mannen bakom VMS†. Han hade värvats från Digital†. Windows NT bygger dock inte direkt på VMS, utan på ett annat operativsystem, Mica, som Cutler hade utvecklat på Digital, men som Digital inte använde. (Läs gärna G Pascal Zacharys bok Showstopper från 1994 om Cutler och NT.) – Plan­erna på att helt ersätta Windows med NT stupade på att hemmaanvänd­arna ofta inte kunde köra sina gamla DOS- och Windowsprogram på NT. Därför hade Microsoft två parallella utvecklingslinjer för Windows fram till 2001, då Windows XP† lanserades. Dessförinnan kom en version 4 av Windows NT, och det som skulle ha blivit version 5 av Windows NT fick heta Windows 2000. Senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Teknisk beskrivning av Windows NT finns i Windows Internals Book (länk – arkiverad), en omarbetning av Inside Windows NT från 1992 av Helen Custer. – Namnet: NT stod först för New technology, men senare bestämde Microsoft att det inte betydde något särskilt (se pseudoförkortning), och började använda uttryck som NT Technology.

[windows] [ändrad 5 oktober 2020]

IFA

en årlig mässa för konsumentelektronik i Berlin. – IFA har an­ord­nats sedan 1924 med uppe­håll för andra världs­kri­get. Räknas som en av världens viktigaste mässor för kon­su­ment­elek­tro­nik. – Namnet: IFA är numera en pseudo­­för­­kort­­ning som inte står för något. Men från början stod det för Inter­­nationale Funk­­aus­stellung (”inter­natio­nell radio­utställ­ning”). – Se b2b.ifa‑berlin.com.

[mässor och kon­fe­renser] [pseudoförkortningar] [ändrad 10 november 2018]

OSGi

(ursprungligen Open services gateway interface, numera bara pseudoförkortningen OSGi) – en standardiserad plattform för överföring av datorbaserade tjänster till användare i bostäder, fordon och andra miljöer samt till mobila användare, oberoende av datortyp och operativsystem. – Exempel på tjänster är internetanslutning, telefoni, radio och tv, tjuv- och brand­larm, navigation, medicinsk övervakning, övervakningskameror och fjärrstyrning av utrustning. OSGi ska kunna användas i persondatorer, mobiltele­foner, surfplattor, datorspel, hemelektronik och fordon. – Läs mer på osgi.org.

[pseudoförkortningar] [sakernas internet] [ändrad 16 december 2019]

PODi

en avvecklad branschorganisation för företag som levererar produkter för beställtryck (print‑on‑demand). Organisationen grundades 1996 och avvecklades 2019; dess tillgångar övergick till APTech, Association for print technologies (se arkiverat pressmeddelande). PODi lanserade språket PPML för beställtryck. – PODi var en pseudoförkortning, som från början stod för Print on demand initiative. Senare kallade PODi sig i stället för the digital printing initiative. – PODis webbsida finns på podi.org.

[förkortningar på P] [organisationer] [nerlagt] [pseudoförkortningar][tryckning] [ändrad 2 april 2020]

pseudoförkortning

bokstavskombination som ser ut som en förkortning, men som inte står för något. – Ibland har det från början varit en förkort­ning, men förkortningens ägare har beslutat att kopplingen till den ursprung­liga betydelsen ska upphöra. Exempel: Windows NT†.  – Om nästan ingen minns vad förkortningen ursprungligen stod för, eller kanske inte ens vet att det är en förkortning, talar man ibland om anakronymer. – Läs också om bakronym, rekursiv förkortning och retronym.

[pseudoförkortningar] [ändrad 16 augusti 2021]

CTIA The wireless association

en branschorganisation för företag som arbetar med mobil och trådlös kommu­ni­ka­tion. I stort sett alla företag som tillverkar mobil­tele­foner eller annan utrust­ning för trådlös kommu­ni­ka­tion är med, liksom nästan alla företag som är opera­törer. – CTIA anordnar mässan CTIA Wireless. – Organisa­tionen grundades 1984, och hette då Cellular tele­communi­cations industry associ­ation, därav förkortningen CTIA, som sedan 2004 är en pseudo­förkort­ning. CTIA står alltså officiellt inte längre för något. – Se ctia.org.

[konferenser och mässor] [mobilt] [organisationer] [pseudoförkortningar] [trådlöst] [ändrad 8 augusti 2019]

SAS Institute

ett amerikanskt programföretag med inriktning på affärssystem, hemmahörande i North Carolina. Se sas.com. – SAS Institute har inget gemensamt med flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines System, utom förkortningen. – Namnet: SAS är en pseudoförkortning, som ursprungligen lär ha stått för ”statistical analysis system”. Numera är inriktningen mer på beslutsstöd och verksamhetsanalys.

[företag] [pseudoförkortningar] [ändrad 3 juni 2013]

Sun

Sun Microsystems – tidigare amerikanskt dataföretag, sedan 2010 del av Oracle. – Sun var specialiserat på Unix och avancerade servrar. Sun hade en egen processorkonstruktion, Sparc, och en egen version av Unix, Solaris. Dessutom utvecklade Sun programspråket Java. – Sun grundades 1982 som Stanford University Network. Företaget började verksamheten med att bygga arbetsstationer av standardkomponenter. Arbetsstationer var Suns huvudprodukt till början av 1990‑talet, sedan blev huvudprodukten servrar. Under 00‑talet blev det svårt för företaget att hävda sig på marknaden, eftersom billiga servrar baserade på persondatorteknik blev vanliga. I slutet av 00‑talet definierade sig Sun därför som mjukvaruföretag. – Sun köpte i början av 2008 det svenska databasföretaget MySQL, vilket ledde till misstankar om intressekonflikter när Oracle senare köpte Sun. – Sun existerar inte längre som bolag eller som division av Oracle. Oracle använde länge Sun som varumärke för hårdvaruprodukter, men inte nu längre (se oracle.com/it-infrastructure).

[företag] [pseudoförkortningar] [uppköpt] [ändrad 4 februari 2021]

CERT

  1. – vanligt namn på larmcentraler för datavirus och andra skadeprogram som hotar it‑system. – Det finns många CERT, men den ursprungliga är amerikanska CertCC. I Sverige finns CERT-SE. – För­­kort­ningen CERT stod först för Computer emergency readi­ness team, men numera är det en pseudoförkortning. – Se också US‑CERT (sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency, CISA) och se CERT FOE;
  2. cert – kort för certificate.

[cert] [identifiering] [it-säkerhet] [kryptering] [pseudoförkortningar] [ändrad 8 augusti 2019]