BSA | The software alliance

en branschorganisation mot piratkopi­ering av dator­program. – BSA grundades 1988, och många kända it‑företag är med. – Organisationen hette Business software alliance fram till oktober 2012, då den strök ordet business, men lät BSA vara kvar som pseudoförkortning. – Se bsa.org. – IDG:s artiklar om BSA: länk. – Läs också om Antipiratbyrån.

[branschorganisationer] [förkortningar på B] [pseudoförkortningar] [upphovsrätt] [ändrad 19 april 2023]

CeBIT

en nerlagd årlig it-mässa i Hannover i Tyskland. – CeBIT anordnades 19702018, och var länge världens största it‑mässa. – Deltagarantalet på CeBIT minskade kraftigt efter storhetstiden på 1990‑talet. I början på 2010‑talet hade China Hi‑Tech Fair fler besökare. – Arrangören, Deutsche Messe (länk), har också anordnat CeBIT­-mässor i Australien, Kina och Turkiet. 2003 och 2004 anordnades också CeBIT-mässor i USA. Varumärket CeBIT används fortfarande om mässor i andra länder än Tyskland. – CeBIT var först förkortning för Centrum der Büro- und Informationstechnik (Centrum för kontors- och informationsteknik), men blev snart en pseudoförkortning.

[mässor och konferenser] [nerlagt] [pseudoförkortningar] [ändrad 20 december 2022]

NCR

NCR Corporation – amerikanskt programföretag, ursprungligen tillverkare av mekaniska kassaapparater under namnet National Cash Register. NCR köptes 1991 av AT&T, som 1994—1996 ändrade namnet till AT&T Global Information Solutions (GIS). Sedan 1997 är det åter ett fri­stå­ende bolag med namnet NCR. (NCR har alltså blivit en pseudoförkortning.) – Se ncr.com.

[företag] [pseudoförkortningar] [ändrad 14 juni 2018]

Aol

en av USA:s största internetoperatörer, tidigare känd som America Online och AOLFöretaget AOL, som det skrevs då, köptes sommaren 2015 av Verizon, slogs 2017 samman med Yahoo under moderbolaget Verizon Media Group, som såldes 2021 och som nu heter Yahoo. Men tjänsten Aol finns kvar under det varumärket. – Det som i dag heter Aol grundades 1985 under namnet Quantum computer services, och drev då en BBS som man nådde med uppringd förbindelse och modem. Bytte 1989 namn till America Online. Lanserade internettjänst 1995. Köpte 1998 Compuserve, ICQ och Netscape. – Under dotcombubblan var America Online kraftigt övervärderat, och kunde därför i början av år 2000 köpa mediekoncernen Time Warner (numera WarnerMedia), som då räknades som kvarleva från en gången tid. Den affären brukar räknas som början på dotcomkraschen. Det blev snart uppenbart att America Online var en belastning för dåvarande Time Warner i stället för omvänt. 2000—2003 hette företaget AOL Time Warner, från 2003 bara Time Warner igen, numera alltså WarnerMedia. – America Online / AOL var dotterbolag till Time Warner fram till 2009, då företaget avknoppades. – I maj 2015 blev det känt att Verizon köpte AOL, som namnet skrevs då, för 4,4 miljarder dollar (pressmeddelande). I maj 2021 köpte Apollo Management Group (apollo.com) Verizons internetverksamhet, däribland Aol. – Namnet: America Online bytte 2006 namn till AOL, som då alltså blev en pseudoförkort­ning. Sedan 2009 skriver företaget namnet som Aol. (med punkt), vanligt­vis uttalat a,o,l. – Se aol.com.

[företag] [it-historia] [ändrad 15 mars 2023]

AT&T

amerikanskt telekomföretag, grundat 1876 av tele­fonens upp­finnare Alexander Graham Bell. – När det gäller datorteknik är AT&T mest känt för Unix och andra uppfinningar från Bell Labs, som numera ingår i Nokia. – AT&T eller The Bell System var länge i praktiken ett mono­pol i USA (”The Phone Company”), både när det gällde telefontjänster och när det gällde till­verk­ning av utrustning. Men en upp­görelse med konkurrensmyndigheterna 1984 ledde till att AT&T knop­pade av de så kallade Baby Bells, regionala telebolag som fram till dess hade ingått i AT&T. AT&T behöll långdistans­tele­foni, tillverk­ning, produktutveckling och Bell Labs. – 1995 beslöts att AT&T av affärsmässiga skäl skulle delas upp i AT&T, Lucent (numera del av Nokia) och NCR. AT&T blev ett rent telekomföre­tag (se historik på AT&T), och började åter att erbjuda lokalsam­tal. – I novem­ber 2005 blev AT&T köpt av SBC, en Baby Bell, som då tog över namnet AT&T. Dagens AT&T är alltså moderbolag till sig själv. – I juni 2018 köpte AT&T Time Warner (numera WarnerMedia) för 81 miljarder dollar; i maj 2021 blev det känt att AT&T förhandlar om att slå ihop WarnerMedia med Discovery och sedan knoppa av det. – Se att.com. – Namnet: AT&T stod ursprung­li­gen för American telephone & tele­graph corporation, men numera används bara förkortningen, som alltså har blivit en pseudoförkortning.

[företag] [pseudoförkortningar] [telefoni] [ändrad 22 maj 2021]

ZFS

ett filsystem från Sun†, numera Oracle, med extremt hög kapacitet. – ZFS släpptes 2004 med öppen källkod, och anammades då bland annat av Apple, som dock tog bort det 2009 i Snow Leopard. – ZFS finns i flera förgreningar: Oracles version, kopplad till operativsystemet Solaris, är skyddad, men det finns andra utföranden som sprids fritt. – ZFS delar in filerna enbart i virtuella enheter, virtual storage pools eller zpools, som kan knytas till fysiska enheter på olika sätt. Det är ett 128‑bitars filsystem, vilket innebär att det är svårt att före­ställa sig att det någon­sin blir otillräck­ligt. – Förkortningen ZFS stod från början för zettabyte file system, men betyder numera offi­ci­ellt ingen­ting – det har blivit en pseudoförkortning. – ZFS ska inte för­väx­las med IBM:s fil­system för z/OS-serien, även det kallat ZFS, eller med Zetera Corporations fil­system Z‑FS. – Se Oracles webbsidor (länk).

[filer] [förkortningar på Z] [pseudoförkortningar] [ändrad 5 juni 2017]

MSN

varumärke för vissa internetbaserade tjänster från Microsoft. MSN är i USA också internet­operatör. – MSN startades 1995, och omfattade då bland annat e‑post­tjänsten Hotmail† (ersatt av Outlook.com) och snabbmeddelande­tjänsten MSN Messenger†. De flesta (men inte alla) tjänsterna i MSN flyttades 2005 till ny­­startade Windows Live† (som sedan dess har försvunnit som varu­märke). – Namnet: MSN stod från början för Micro­­soft Network. Sedan blev det en pseudo­­för­­kort­­ning. – Se msn.com.

[förkortningar på M] [pseudoförkortningar] [webbtjänster] [ändrad 12 april 2017]