Aol

en av USA:s största internetoperatörer, tidigare känd som America On­line. Sedan sommaren 2015 ägt av Verizon, 2017 sammanslaget med Yahoo under moderbolaget Verizon Media Group. – Aol grundades 1985 under namnet Quantum computer services, och drev då en BBS. Bytte 1989 namn till America On­line. Lanserade internettjänst 1995. Köpte 1998 Compu­serve, ICQ och Net­scape. – Under dotcombubblan var Aol kraftigt över­­värderat, och kunde därför i början av år 2000 köpa mediekon­cernen Time Warner (numera WarnerMedia), som då räknades som kvar­­leva från en gången tid. Den affären brukar räknas som början på dotcom­kraschen. Det blev snart uppen­bart att Aol var en belastning för Time Warner i stället för omvänt. 2000—2003 hette företaget AOL Time Warner, från 2003 bara Time Warner igen. – Aol var dotterbolag till Time Warner fram till 2009, då före­taget avknoppades. – I maj 2015 blev det känt att Verizon köper Aol för 4,4 miljarder dollar (pressmeddelande). – Namnet: Bytte 2006 namn till AOL, som då alltså blev en pseudo­­för­­kort­ning. Sedan 2009 skriver företaget namnet som Aol. (med punkt), vanligt­vis ut­talat a,o,l. – Se aol.com.

[företag] [it-historia] [ändrad 25 november 2019]

AT&T

amerikanskt telekomföretag, grundat 1876 av tele­fonens upp­finnare Alexander Graham Bell. – När det gäller data­teknik är AT&T mest känt för Unix och andra uppfinningar från Bell Labs, som numera ingår i Nokia. – AT&T eller The Bell System var länge i praktiken ett mono­pol i USA (”The Phone Company”), både när det gällde tele­fon­tjänster och när det gällde till­verk­ning av ut­rust­ning. Men en upp­görelse med konkurrensmyndigheterna 1984 ledde till att AT&T knop­pade av de så kallade Baby Bells, regionala telebolag som fram till dess hade ingått i AT&T. AT&T behöll lång­distans­tele­foni, till­verk­ning, produktutveckling och Bell Labs. – 1995 beslöts att AT&T av affärsmässiga skäl skulle delas upp i AT&T, Lucent (numera del av Nokia) och NCR. AT&T blev ett rent telekomföre­tag (se historik på AT&T), och började åter att erbjuda lokalsam­tal. – I no­vem­ber 2005 blev AT&T köpt av SBC, en Baby Bell, som då tog över namnet AT&T. Dagens AT&T är alltså moder­bolag till sig själv. – I juni 2018 köpte AT&T Time Warner (numera WarnerMedia) för 81 miljarder dollar. – Se att.com. – Namnet: AT&T stod ur­sprung­li­gen för American tele­phone & tele­graph corpora­tion, men numera används bara för­kort­ningen, som alltså har blivit en pseudoförkortning.

[företag] [pseudoförkortningar] [telefoni] [ändrad 18 juni 2018]

ZFS

ett filsystem från Sun†, numera Oracle, med extremt hög kapacitet. – ZFS släpptes 2004 med öppen källkod, och anammades då bland annat av Apple, som dock tog bort det 2009 i Snow Leopard. – ZFS finns i flera förgreningar: Oracles version, kopplad till operativsystemet Solaris, är skyddad, men det finns andra utföranden som sprids fritt. – ZFS delar in filerna enbart i virtuella enheter, virtual storage pools eller zpools, som kan knytas till fysiska enheter på olika sätt. Det är ett 128‑bitars filsystem, vilket innebär att det är svårt att före­ställa sig att det någon­sin blir otillräck­ligt. – Förkortningen ZFS stod från början för zettabyte file system, men betyder numera offi­ci­ellt ingen­ting – det har blivit en pseudoförkortning. – ZFS ska inte för­väx­las med IBM:s fil­system för z/OS-serien, även det kallat ZFS, eller med Zetera Corporations fil­system Z‑FS. – Se Oracles webbsidor (länk).

[filer] [pseudoförkortningar] [ändrad 5 juni 2017]

MSN

varumärke för vissa internetbaserade tjänster från Microsoft. MSN är i USA också internet­operatör. – MSN startades 1995, och omfattade då bland annat e‑post­tjänsten Hotmail† (ersatt av Outlook.com) och snabbmeddelande­tjänsten MSN Messenger†. De flesta (men inte alla) tjänsterna i MSN flyttades 2005 till ny­­startade Windows Live† (som sedan dess har försvunnit som varu­märke). – Namnet: MSN stod från början för Micro­­soft Network. Sedan blev det en pseudo­­för­­kort­­ning. – Se msn.com.

[pseudoförkortningar] [webbtjänster] [ändrad 12 april 2017]