XSL

extensible stylesheet language – ett XML‑baserat språk för beskrivning av hur data som skickas via webben ska visas grafiskt för mot­tagaren. – XSL ska ge dokument samma utseende oavsett vilken webbläsare, operativsystem och dator betraktaren använder. Den officiella specifikationen från W3C finns här (från 2006). – Förkortningen XSL stod tidigare för extensible style language, men är numera en pseudoförkortning.

[förkortningar på X] [programspråk] [pseudoförkortningar] [webbpublicering] [ändrad 28 juli 2021]

DMTF

en samarbetsorganisation som strävar efter att skapa enklare och enhetligare standarder för it‑system, särskilt på före­tag och på internet. – I DMTF ingår många av de största it-företagen, bland annat IBM, HPE och Microsoft. – DMTF, som grundades 1992, hette Desktop management taskforce fram till 1999, sedan Distributed management taskforce. Numera är DMTF en pseudoförkortning. – Se dmtf.org.

[förkortningar på D] [branschorganisationer] [it-system] [pseudoförkortningar] [ändrad 17 april 2023]

CertCC

CERT coordina­tion center – en amerikansk larm­­central för virus‑attacker och it‑sabo­tage. – CertCC finns på Carnegie Mellon‑universitetet. Det är bemannat 24 timmar om dygnet, och finansi­eras av amerikanska staten genom Software engineering institute. CertCC slår larm vid behov och ger råd om it‑säkerhet. – Förkortningen CERT stod från början för Computer emergency response team, men numera är det en pseudoförkortning.  – Vid sidan av CertCC finns andra liknande grupper med namnet CERT, till exempel det statliga amerikanska US‑CERT, sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency (CISA). De är oberoende av CertCC, men samarbetar. Inrättningar med namnet CERT i denna betydelse har funnits sedan 1988.  – I Sverige finns CERT‑SE.

[it-säkerhet] [ändrad 16 februari 2023]

HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, tillverkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya företagsnamnet står inte längre för något, utan är en pseudoförkortning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33,5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade då med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna. Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. I mars 2020 drog Xerox tillbaka sitt bud. – HP Inc finns på hp.com. – IDG:s artiklar om HP: länk;
  2. (förr) – förkortning för Hewlett‑Packard†, som 2015 delades i två företag: HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[delning] [förkortningar på H] [ändrad 23 november 2022]

HP Inc

ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett‑Packard† delades. – HP Inc utvecklar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp. – HP i det nya företagsnamnet står inte för något längre, utan det är en pseudoförkortning. – HP Inc finns på hp.com. – Se också Hewlett Packard Enterprise.

[företag] [ändrad 18 november 2018]

WELF

ett föråldrat filformat för loggar för brand­väggar och annan säkerhetsutrustning. – WELF utvecklades av före­taget Webtrends, senare köpt av NetIQ, som i sin tur har köpts av MicroFocus (länk), men det har använts av många till­verkare. – Namnet sades vara en för­kortning för Webtrends enhanced log file format for firewalls and VPNs, men det kan också ha varit en pseudo­förkortning. (Welf eller Guelf var på medeltiden en mäktig adelssläkt.) 

[filformat] [förkortningar på W] [it-säkerhet] [pseudoförkortningar] [ändrad 4 juli 2019]

Arm

Arm Limited – en engelsk utvecklare av processorer. – Arm grundades 1990 som ett samarbete mellan Acorn Computers† och Apple. Namnet var först en förkortning som stod för Acorn RISC machine, sedan för Advanced RISC machine. Det är numera en pseudoförkortning som skrivs Arm. – Arm tillverkar inte processorer, utan låter andra tillverkare använda Arms konstruktioner mot licensavgift. (Det är alltså inget konstigt med att AMD tillverkar Arm‑processorer.) Arm var först inriktat på strömsnåla processorer för smarta mobiler, bärbara datorer och annan bärbar utrustning. Arm utvecklade bland annat i samarbete med Digital† processorn StrongARM†, som senare över­läts till Intel. Snapdragon från Qualcomm är en vidareutveck­ling av en Arm‑konstruk­tion, och även Apples pro­cessorer för iPhone och iPad, A‑processorerna, bygger på Arms arkitektur. I juni 2020 meddelade Apple att Arm-baserade processorer ska användas även i Macintosh i stället för Intelprocessorer – se Apple Silicon. – I början av 2010‑talet blev Arm en ledande konkurrent till Intel när det gäller processorer till mobiltelefoner och surfplattor, och i mitten av 2010‑talet var Arms arkitektur den mest spridda i världen. Microsoft har anpassat Windows för Arm‑processorer, se Windows RT†. – I oktober 2012 presenterade Arm en 64‑bitars processor (se ordlängd), vilket tydde på att Arm ville komma in på markna­den för servrar. 2015 släppte Arm ett operativsystem för inbyggda system, se Mbed. – Japanska Softbank (softbank.jp) köpte Arm i juli 2016 för 32 miljarder dollar. I september 2020 kom överens om att sälja Arm vidare till Nvidia för 40 miljarder dollar (se pressmeddelande). Men i februari 2022 blev det känt att försäljningen inte blir av (se pressmeddelande). Orsakerna är att bland andra brittiska konkurrensverket motsätter sig, och i december 2021 hade amerikanska FTC gått till domstol för att stoppa köpet (se ftc.gov/news…). – Läs mer på arm.com. – IDG:s artiklar om Arm: länk.

[företag] [processorer] [pseudoförkortningar] [ändrad 9 oktober 2022]

Nasdaq

den viktigaste börsen för handel med aktier i it‑företag i USA. – Nasdaq har funnits sedan 1971, och då stod förkortningen för National association of securities dealers automated quotations. Numera är Nasdaq en pseudoförkortning. Nasdaq har sedan starten varit en helt datoriserad börs. – 2007 köpte Nasdaq svenska OMX och bildade Nasdaq OMX, numera åter bara Nasdaq, som äger och driver ett antal börser i Europa och Nasdaq i USA. – Se nasdaq.com. – Den andra stora börsen i New York är New York stock exchange, NYSE. – Se också Dow Jones industrial index.

[aktiehandel] [ändrad 7 maj 2018]