B2C

business-to-consumer – elektronisk handel mellan företag och kon­su­ment. – När webb­­handeln inte går så bra uttyds B2C också som ”back to college”.

[förkortningar på B] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 21 november 2019]

BLAST

en teknik för effektiv dataöverföring på kortare avstånd, utvecklad på Bell Labs. – BLAST sänder med flera antenner samtidigt på några centimeters avstånd från varandra. De sänder på samma radiofrekvens. Mottagarantennerna är likadana som sändarantennerna. Effekter som i radioteknik brukar anses icke önskvärda, som att radiosignalen studsar mot väggarna, vilket leder till att signalen delas upp i flera som når mottagaren från flera håll och inte exakt samtidigt, används här i stället för att separera signalerna. – BLAST är en form av MIMO. – Läs mer om Blast i denna tekniska artikel: länk. – BLAST påstås stå för Bell Laboratories layered space‑time, troligen en bakronym. Det finns, eller har funnits, varianter med namnen D‑BLAST och V‑BLAST.

[bakronymer] [förkortningar på B] [trådlöst] [ändrad 29 november 2018]

bring your own social media

förkortas BYOSM – om det att anställda använder sina privata konton på sociala medier i arbetet. Detta kan ses som en fördel för företaget, efter­som det kan hjälpa de anställda att utföra sina arbets­upp­gifter. Det kan också bidra till att skapa en positiv bild av företaget. Problemet är att de anställda tar med sig sina sociala medier och kontakter när de slutar. För­­kort­­ningen ansluter till andra för­kort­ningar på BYO som bring your own device (BYOD).

[sociala medier] [ändrad 22 september 2017]

B

  1. Bförkortning för byte. Skrivs med stort B. – Det är ingen officiell förkort­ning, men används ändå: MB för megabyte, GB för gigabyte, TB för terabyte och så vidare. – Det förekommer också att bit förkortas med litet b, men undvik det. Det är risk för sammanblandning med B för byte. Skriv bit även i förkortningar, alltså kbit för kilobit, Mbit för megabit och Gbit för gigabit;
  2. – beteckning (enhetsbokstav) på den andra inbyggda diskett‑stationen på datorer med DOS eller Windows. Skrivs ofta B: med kolon, eftersom det alltid måste stå ett kolon mellan enhetsbokstaven och den följande filspecifikationen (alltså beteckningen på den fil på disketten som man vill öppna). Moderna datorer använder inte disketter, så enhetsbokstäverna A och B används normalt inte längre. – Se också A och C;
  3. – se /b/ (diskussionsforum);
  4. – se ctrl-b.
  5. – förkortning för bel, se decibel;
  6. – ett numera mycket ovanligt programspråk som utvecklades i slutet av 1960‑talet på Bell Labs av Ken Thompson och Dennis Ritchie†. Det ses som en föregångare till det desto mer framgångsrika programspråket C.

[datalagring] [diskussioner] [förkortningar på B] [grafiskt användargränssnitt] [måttenheter] [programspråk] [tangentbord] [typografi] [ändrad 17 december 2019]

BIOS

basic input-output system – startmekanism på persondatorer fram till slutet av 1990‑talet. Har levt vidare som komplement till nyare system. BIOS användes på datorer med Intel-processor (men aldrig på Mac). Datorer med andra processorer hade andra system för samma uppgift. – BIOS löste uppgiften att få datorn att starta sig själv (se boot­strap). När man slog på strömmen aktiverades BIOS auto­matiskt, kontrollerade att datorns delar fungerade och läste sedan in operativsystemet i datorns arbetsminne från disk. BIOS var lagrat i ett in­byggt icke-flyktigt halvledarminne (se ROM) som be­höll lagrad information även när strömmen var av. – BIOS blev redan på 1990‑talet föråldrat, eftersom det var ut­veck­lat för mycket enklare och långsammare datorer än de som kom då. Därför utvecklade Intel först EFI som ersättare, senare UEFI. Praktiskt taget alla moderna persondatorer (även Mac) har UEFI, men de har också (fast inte Mac) haft stöd för BIOS för att kunna köra äldre program; Intel har med­delat att stödet för BIOS upphör definitivt år 2020. – BIOS utvecklades och namn­gavs av Gary Kildall† på 1970‑talet. Det användes då, i en enkel form, i operativsystemet CP/M†. Liknande system användes sedan i IBM:s PC och PS/2. Benämningen BIOS används ibland även om EFI och UEFI. – Mer i denna artikel från 2018 i PC för alla.

[förkortningar på B] [hårdvara] [ändrad 13 juni 2018]

BESK

Ålderdomlig manöverpanel i format som ett större skrivbord.
BESK:s manöverpanel.

Binär elektronisk sekvens­kalkylator – Sveriges första elek­tro­niska dator, färdig 1953. (Datorn BARK† kom före, men den var inte elek­tro­nisk.) BESK var under en kort tid världens snab­baste dator. Kon­struk­tionen var inspire­rad av IAS machine†. – Se Wikipedia. – Se också denna upp­sats (arkiverad) av Mattias Fund­berg och Mikael Gustavs­son. – Läs också om danska DASK† och om SMIL†.

[förkortningar på B] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 25 oktober 2018]

Bing

en sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. – Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sökresultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. – Jäm­för med Live Search†, Micro­softs tidigare sök­motor. – Se bing.com. – Namnet: Bing uttyds ibland Bing is not Google, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som Ping! och Bingo!

[bakronymer] [rekursiva förkortningar] [sök­motorer] [ändrad 9 juli 2020]

BTX

en överspelad standard för moderkort för persondatorer, lanserad 2003 av Intel som ersättare för ATX. ATX var i sin tur en ersättare för AT†‑standarden. Intel slutade tillverka BTX-moderkort år 2006. Förkortningen står för Balanced technology extended. Medan ATX från mitten av 1990‑talet hade använts på alla persondatorer för Windows blev BTX ingen branschstandard. De flesta pc‑tillverkare höll fast vid ATX‑standarden. De som anammade BTX‑standarden gjorde det bara delvis och fortsatte samtidigt att använda ATX. En förklaring kan vara att BTX var gammalt redan när det kom. Det var bland annat utvecklat för att spara energi och alstra mindre värme, men det problemet löstes för datortillverkarna genom nya, strömsnåla komponenter.

[förkortningar på B] [hårdvara] [inaktuellt] [standarder] [ändrad 9 oktober 2018]