American national standards institute

(ANSI) – amerikansk standardiseringsorganisation. – ANSI fastställer standarder inom många områden, inklusive data- och telekommunikation. ANSI är ingen myndighet, utan en samarbetsorganisation där många företag, men också federala myndigheter, medverkar. – Se ansi.org.

[organisationer] [standarder] [9 februari 2018]

Pan European game information

(PEGI) – system för märkning av datorspel: det anger lämplig lägsta ålder för spelare och markerar med symboler andra aspekter av spelet, som till exempel om det innehåller våld eller sex. PEGI-systemet skapades 2003, och ägs av branschorganisationen Interactive software federation of Europe, ISFE (isfe.eu). PEGI-märkning används i spel från bland andra Microsoft, Nintendo och Sony. – Se pegi.info.

[spel] [standarder] [ändrad 15 mars 2017]

5G New Radio

(5G NR eller bara NR) – varumärke för standarden för 5g. Den har utarbetats under 2016 och 2017 och är ännu inte spikad. Målet är att 5g ska fungera med alla tillverkare av utrustning, alla operatörer och på olika frekvensband. Det finns två varianter av 5G New Radio:

  • Non standalone 5G NR – icke fristående 5G NR – bygger på existerande nätverk för 4g. De första 5G NR-näten, som väntas tas i drift 2019, kommer troligen att köras som icke fristående;
  • – Standalone 5G NR – fristående 5G NR – körs på nätverk och utrustning som gjorts specifikt för 5G NR.

– 5G NR-standarden utarbetas av 3GPP och ska sedan godkännas av ITU.

[mobilt] [standarder] [1 september 2017]