boot camp

  1. träningsläger. – Från början (och fortfarande) träningsläger för nyinryckta soldater. Det är oklart varför det kallas för boot camp (men se till exempel denna artikel). Numera används det om många slags utbildningar med många deltagare samtidigt på samma plats, till exempel intensivträning i programmering. – Stavas också bootcamp. –Uttrycket har inget att göra med to bootatt starta en dator;
  2. Boot CampApples program för körning av WindowsMacintoshar med Intel‑processor. – Boot Camp presenterades 2007 i samband med att Apple gick över till Intel‑processorer på Mac. Windows är ju skrivet för Intel‑processorer. På nyare Macar med Apples egenutvecklade processorer i M‑serien fungerar inte Boot Camp. – Se support.apple.com…. – IDG:s artiklar om Boot Camp: länk.

[jargong] [macos] [utbildning] [windows] [ändrad 27 mars 2023]

Ovi

tidigare varumärke för Nokias internet­baserade tjänster för smarta mobiler. Tjänsten igångsattes 2007. I maj 2011 meddelade Nokia att tjänsten skulle byta namn till Nokia Services. Den avvecklades när Microsoft tog över Nokias mobiltelefonverksamhet. – Namnet: Ovi är finska för dörr.

[nerlagt] [ändrad 6 november 2018]

hashtagg

(hashtag, hash tag, på svenska också fyrkantstagg) – en in­formell tagg (nyckel­ord) markerad med tecknet #. Tecknet heter på engelska hash, på svenska fyrkant eller nummertecken. – Hash­taggar användes först i mikrobloggar som Twitter. De är synliga för läsaren. Genom att man markerar nyckelord i texten med #, till exempel #ordlista, gör man dem sökbara som nyckel­ord. Efter­som bara ett fåtal ord i varje inlägg är markerade som hashtaggar får man ett hanter­bart antal träffar vid sökning, och alla träffar finns i inlägg där skribenten har bedömt det hash­taggade ordet som viktigt. Man kan ha en in­formell dis­kus­sions­grupp på Twitter eller i ett annat forum genom att alla del­tagare markerar sina inlägg med en hash­tagg. – Hashtaggar har växt fram som en spontan före­teelse, oberoende av ägarna till Twitter och andra mikro­bloggar. Den förste som föreslog hash­taggar lär ha varit amerikanen Chris Messina (blogg) år 2007. – Läs mer om hashtaggar på hashtags.org och i en artikel i Svenska Dag­bladet (länk). – Engelska hashtag var 2013 årets tredje vanlig­aste ord på internet enligt Global language monitor (länk – en bit ner på sidan).

[sociala medier] [tecken] [ändrad 25 augusti 2020]

Red October

en samordnad attack med infiltrationsprogram som sedan 2007 har samlat in dokument från internationella organisationer. – Red October upptäcktes i december 2012. Angriparna har installerat program hos de angripna datorerna, och de programmen har samlat in och vidarebefordrat känsliga dokument till angriparna. Dokumenten är från organisationer som EU och Nato. Ett tusental datorer tros vara infekterade. – Red October är det namn som Kaspersky Lab, som upptäckte attacken, använder – se denna länk.

[attacker] [ändrad 15 september 2020]

Limo

Limo Foundation, numera del av Tizen Association, ett konsortium som utveck­lar en Linux-baserad plattform för smarta mobiler. – Limo grundades i januari 2007 av ett antal väl­kända företag i mobilbranschen, och fick de flesta större mobil­företag som med­lemmar. Limos / Tizens plattform är ett alternativ till Googles Android. – Se tizen.org. – Jäm­för med Open Handset Alliance och OMA SpecWorks.

[försvunnet eller köpt] [linuxdistributioner] [mobilt] [organisationer] [ändrad 2 september 2020]

exaflood

eller exa-tsunami – tänkt kommande flodvåg av bandbredds‑krävande filer, till exempel filmer, som kommer att överbelasta internet. – Benämningen syftar på exa som i exabyte – tusen miljoner gigabyte. Läs också om exascale. – Uttrycket exaflood infördes 2007 av Bret Swanson (bretswanson.com) i en debattartikel i Wall Street Journal, se länk (kräver konto). Idén avfärdades senare som grundlös av Andrew Odlyzko, klicka här.

[framtidsvisioner] [internet] [telekom] [ändrad 18 mars 2023]

iPhone

en smart mobil från Apple, lanserad 2007. – iPhone blev mönsterbildande för smarta mobiler. Kännetecknande från början var bland annat att bildskärmen täcker nästan hela framsidan: knapp­sats och tangent­­bord är virtuella och visas på bild­­skärmen bara när de behövs. Bildskärmen är tryck­­känslig och svarar också på fingergester. – Med iPhone lanserades App Store, en internetbaserad butik för appar för iPhone. Det går bara att installera program från App Store i en iPhone (men se uppbrytning). – iPhone är en komplett dator med operativsystemet iOS, en variant av macOS. iPhone hade bara två knappar plus volymkontroll och ljudavstängnings­knapp, där­emot en pekskärm som byter utseende efter behov. Pekskärmen kan styras med två fingrar samtidigt: man kan förminska en bild på bild­skärmen genom att knipa med fingrarna (zooma). iPhone har också in­byggda rörelsedetek­torer som gör att den automatiskt kan ställa om en bild från stående till liggande, och den märker när man håller upp telefonen till örat: då släcks bildskärmen. – Nya modeller av iPhone har numrerats med början vid iPhone 3G från 2008. Den kom efter den första modellen (någon iPhone 2 finns alltså inte). Undantag från numreringen är iPhone SE, en modellbeteckning som har använts tre gånger för lågprismodeller, först 2016, sedan 2020 och sedan 2022. I september 2017 presenterades modell 8 och 8 Plus. Samtidigt visades lyxmodellen iPhone X upp. X ska utläsas ”ten” eller ”tio” och står för iPhones tio­års­jubi­leum. iPhone X har en OLED‑skärm som täcker hela framsidan, utom en tunn ram. Den saknar hemknappen som har funnits på alla tidigare modeller, och den saknar också fingeravtrycksigenkänning (Touch ID). Man aktiverar iPhone X genom att trycka på bildskärmen, och för identifiering används ansiktsigenkänning. Priset är över tusen dollar. iPhone 11 visades upp i september 2019, sedan har iPhone 12, iPhone 13 och iPhone 14 (i tre modeller) tillkommit. – Namnet iPhone tillhör Cisco, som dagen efter uppvisningen 2007 stämde Apple. Företagen för­­likades. – Se också Dropout Jeep. – Läs mer om iPhone på Apples webbsidor. – IDG:s artiklar om iPhone: länk.

[ios med flera] [mobiltelefoner] [ändrad 16 september 2022]

Crux

(vanligen skrivet CRUX) – ett Linux‑baserat operativsystem, avsett för erfarna användare. Det utvecklades från början av Per Lidén vid Blekinge tekniska högskola, men han är inte längre involverad. Första versionen kom 2007. – Se crux.nu.

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]