Garnet

Garnet OS – namn på Palm OS† från 2007. – Operativsystemet har sedan dess av­vecklats. Det ersattes av det kortlivade Access Linux Platform (material om det finns på denna arkiverade länk). – Namnbytet till Access berodde på att japanska Access (access‑company.com) köpte det företag som tidigare utvecklade Palm OS, PalmSource†, och Access förband sig då att inte använda namnet Palm. Men när samma operativsystem användes i handhållna ­­datorer och mobiltelefoner från Palm† kallades det fortfarande för Palm OS. Båda före­­tagen avvecklade senare operativsystemet. – Garnet är engelska för stenen granat.

[namnbyte] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 17 maj 2022]

Moblin

ett avvecklat Linux-baserat operativ­system för smarta mobiler, numera del av Tizen. – Moblin stod för Mobile Linux. Egent­ligen var det namnet på hela pro­jektet: ut­veck­lings­platt­form, operativ­system och appli­ka­tioner. Projektet Moblin på­börja­des 2007 av Intel, och över­läts i april 2009 till Linux Foundation (se pressmeddelande). 2010 beslöt Intel att Moblin skulle gå upp i operativ­systemet Meego†, som Intel då ut­veck­lade till­sammans med Nokia. Meego har sedan dess i sin tur gått upp i Tizen.

[linuxdistributioner] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 24 november 2022]

Google Knol

ett avvecklat uppslagsverk på nätet. – Google Knol innehöll artiklar i olika ämnen, skrivna av namngivna personer. Vem som ville fick skriva, och det var gratis. Google startade tjänsten 2007, men meddelade i november 2011 att den skulle avvecklas, vilket definitivt skedde i maj 2012. – Knol skilde sig från Wikipedia genom att skribenterna var namngivna och inte behövde vara opartiska eller redovisa sina källor. Det kunde finnas flera artiklar om samma ämne, även med samma rubrik. Skribenterna avgjorde själva ifall läsarna skulle kunna ändra i texten (se wiki). Från den 1 maj 2012 finns Knols webbplats inte kvar, men skribenterna fick möjlighet att flytta sina artiklar till sajten Annotum† (annotum.org), som avvecklade verksamheten 2016, även om sajten finns kvar. – Namnet: Knol anspelade på knowledge.

[nerlagt] [webbuppslagsverk] [ändrad 18 februari 2022]

Kindle

en läsplatta från Amazon, släppt i november 2007. – Kindle finns också som program för persondatorer och mobil­telefoner. – Kindle är en hand­hållen läsplatta med bildskärm av elektroniskt papper. Kindle kombineras med ett utbud av böcker, tidningar och tid­skrifter i elektroniskt format. Läsplattan kommunicerar med Amazons e-bok­handel via mobil­telefonnätet. I USA används ett sär­skilt nät, Whisper­net. Kindle an­vänder ett särskilt filformat, .azw. –Kindle blev kontro­versiellt sommaren 2009 när Amazon, på grund av problem med upp­hovs­rätten, utan för­varning raderade kundernas exemplar av boken 1984 av George Orwell. Kunderna fick pengarna tillbaka, men många reagerade kraftigt på att de inte äger böckerna som de har betalat för. Det är också möjligt för Amazon att ändra texten i köpta böcker i efter­hand. – Se artikel i New York Times (länk). – Läs mer om Kindle på kindle.amazon.com. – Läs också om Kindroid. – I september 2011 släppte Amazon surfplattan Kindle Fire, från 2015 bara Fire. Den kan givet­vis också användas som läsplatta. – Kindle Un­limited är Amazons abonnemangstjänst för e‑böcker. – Ordet: Kindle betyder tända [eld], i överförd bemärkelse också väcka, egga.

[läsplattor] [ändrad 5 juni 2020]

svart svan

  1. – (black swan) – osannolik händelse som, om den inträffar, får omfattande konse­kvenser. En ”svart svan” är extremt osannolik enligt en potenslag. Men den kan inträffa och kan då få katastrofala följder – eller lyckosamma följder. – Benämningen svart svan i denna betydelse kommer från boken The black swan från 2007 av Nassim Nicholas Taleb. – Se också grå svan, drakkung, grå noshörning, independently and identically distributed, den långa svansen,  Paretoprincipen­, svart elefant och Zipfs lag;
  2. – benämning på ett logiskt felslut: eftersom man bara har sett vita svanar drar man slut­satsen att svarta svanar inte finns. (De finns, men är säll­synta – se denna länk.)

[riskbedömning] [sannolikhet] [ändrad 4 september 2022]

OneDrive

en tjänst från Microsoft för lagring av data i molnet. – Användarna kan skicka filer till en tjänst på internet som lagrar dem i ett nätverk av servrar. Användarna kan sedan komma åt filerna från vilken internetansluten dator som helst. De kan också ge andra tillgång till filerna. OneDrive kan också synkronisera filer, alltså se till att de data som finns på användarens dator är identiska med de som lagrats på OneDrive. OneDrive lanserades 2007, och ingick från början i Microsofts tjänst Windows Live†. – Användare får lagra upp till fem gigabyte gratis, mer mot avgift. Tjänsten hette först SkyDrive, men efter en namntvist med brittiska Sky beslöt Microsoft 2014 att ändra namnet till OneDrive. OneDrive finns på Microsofts webbsidor. – Liknande tjänster är Apples iCloud och Dropbox.

[molnet] [ändrad 30 augusti 2022]