carder

brottsling som stjäl, köper eller säljer konto­korts­infor­ma­tion, eller som använder stulna konto­kort eller konto­korts­infor­mation för att köpa saker. – Jäm­för med carding.

[it-relaterad brottslighet] [kort] [ändrad 27 oktober 2017]

smartkort

plastkort i konto­korts­format med inbyggd processor (chipp) och minne. Används bland annat som id‑kort och kontokort. Kan utföra funktioner som kryptering. – Äldre term: aktivt kort. – På engelska: smart card.

[betalningar] [kort] [ändrad 6 december 2019]

XQD

ett minneskort för digitalkameror, avsett för yrkesfotografer. – XQD‑kort är unge­fär 3⨯4 centimeter, och utvecklat för att ha så snabb datalagring att det kan användas för video­inspelning. Det använder bussen PCI Express, och kan skriva och läsa data i en takt av en gigabit per sekund. XQD‑kort har funnits att köpa sedan början av 2012. – Läs mer på bransch­orga­ni­sa­tionen Compact­flash Associations webb­sidor (compactflash.org). – I april 2016 lanserades en snabbare efterföljare till XQD, CFexpress, se compactflash.org….

[datalagring] [förkortningar på X] [kameror] [kort] [videoteknik] [ändrad 23 oktober 2017]

card clash

kortförväxling – det att en kontakt­lös kort­läsare (se NFC) drar pengar från ett annat kort än det som den som betalar, kort­havaren, hade tänkt sig. – Kortförväxling kan inträffa när man har flera sådana kort på sig. – Kortförväxling kan ställa till problem ifall det kort som man hade tänkt betala med är knutet till en viss tjänst, till exempel lokal­trafiken, medan det som betalningen dras från inte är det.

[betalningar] [fel] [it-säkerhet] [kort] [ändrad 7 januari 2021]

Eye-fi

tidigare varumärke för ett minneskort med trådlös dataöverföring för kameror. – Eye‑fi överförde bilder med wi‑fi till en förvald mottagare. Bilderna kunde också överföras till en molntjänst. Eye‑fi var varumärke för produkter från ett företag med samma namn, och namnet anspelade förstås på wi‑fi. Företaget Eye‑fi köptes 2016 av Ricoh, som döpte om Eye‑fis molntjänst till Keenai och lade ner den 2018.

[lagringsmedier] [nerlagt] [kameror] [kort] [uppköpt] [ändrad 13 november 2020]

ATX

Advanced technology extended – den vidareutveckling av AT†‑standarden för stationära persondatorer som blev dominerande i mitten av 1990-talet. Standarden utvecklades av Intel och används fortfarande (2019). Den innebar lägre kostnader och vissa förbättringar jämfört med AT‑standarden i dess ursprungliga form. Senaste revisionen av ATX‑standarden kom 2012. – Ett moderkort enligt ATX‑standarden är 305⨯244 millimeter. Det finns också varianter med mindre mått som microATX, FlexATX och mini‑ITX. – 2003 införde Intel BTX†‑standarden, som bara har fått begränsad anslutning. – ATX är också beteckning på den typ av strömaggregat som ska användas i ATX-standarden.

[förkortningar på A] [hårdvara] [ändrad 17 november 2019]

SIM

  1. – subscriber identity module – SIM-kort – kort som måste finnas i mobiltele­foner för att man ska kunna ringa. (Man kan dock ringa nödsamtal till 112 på mobiltele­foner utan SIM‑kort.) – Telefonnumret och abonnemanget i mobiltelefoner är knutna till SIM‑kortet. Ett SIM‑kort innehåller abonnentens telefonnummer och annan information som nätet behöver. Det brukar också användas för att lagra använd­arens telefonlista och annan personlig information. SIM-kort kan också användas i bärbara datorer för datakommunikation över mobilnätet och i fasta mottagare för bred­band över mobilnätet. – Varianter:
   • – ”Ur-SIM”: De första SIM-korten kom 1991, och var stora som kredit­­kort. De ersattes snabbt av mini‑SIM;
   • Mini-SIM: Kallas oftast bara för SIM, eftersom det länge har varit den vanligaste storleken: 25⨯15 millimeter;
   • Mikro-SIM: Hälften så stora som mini‑SIM, alltså 12⨯15 millimeter. Formatet fast­ställdes 2003. De första produkterna med mikro‑SIM var Apples iPad och version 4 av iPhone;
   • Nano-SIM: Mått 12,3⨯8,8 millimeter, tjocklek 2/3 millimeter. Formatet utvecklades av Apple, och fastställdes 2012 som standard av ETSI. Introducerades 2013 i iPhone 5;
   • – se också Apple SIM† och eSIM samt soft SIM.

  SIM ska inte förväxlas med SIMM;

 1. – kortform av simulerad, simulering: en sim är en värld eller en figur som påminner om något som finns, eller skulle kunna finnas, i den fysiska världen, men som bara existerar på bildskärmen. Se också simming;
 2. – se security information management.

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [kort] [sim] [virtuell verklighet] [ändrad 19 augusti 2021]

mönsterkort

kort med tryckt mönster av elektriska ledare, avsett för montering av elektroniska komponenter. – Mönsterkort kallas ofta för krets­kort, men strikt talat blir ett mönster­kort ett kretskort först när de elektroniska komponenterna har monterats. Mönsterkort kallas också för tryckta kretsar. På engelska printed circuit board, förkortat PCB.

[elektronik] [kort] [ändrad 14 augusti 2021]